2017/015 Sirküler (20.01.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-015

Sayın Üyemiz;

1. ABD'ye Deniz Ürünleri İhracatı

2. Ukrayna Tarım Sektörü

3. Değişik/Türkiye-Çekya İş Forumu,31 Ocak 2017, Sheraton Hotel Ankara

4. Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı

5. KİK/ Korunma Önlemi Soruşturması

6. Analog Ülke Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD'ye Deniz Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret paydaşlarının uyumluluk yükümlülüklerini azaltmayı hedefleyen, "Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı”na ilişkin bilgi notunun yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu düzenlemenin bir örneği ekte yer almaktadır.(347)

EK1: Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı(26 Sayfa)

2. Ukrayna Tarım Sektörü

Kiev Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Ukrayna Tarım ve Hayvancılık Sektörü Raporu”nun yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu raporun bir örneği ekte yer almaktadır.(362)

EK2: Ukrayna Tarım ve Hayvancılık Sektörü Raporu(12 Sayfa)

3. Değişik/Türkiye-Çekya İş Forumu,31 Ocak 2017, Sheraton Hotel Ankara

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Çekya Tarım Bakanı Sn. Marian JURECKA ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, DEİK/ Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından 31 Ocak 2017 Salı günü saat 09:30-15:30 arasında Ankara Sheraton Hotel'de gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, Çek işadamları heyetine dair güncel liste ile taslak programı ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/315/7892 internet bağlantısında bulunan katılım formunu 26 Ocak 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.(365)

EK3: Güncel Taslak Programı(1 Sayfa)

EK4: Güncel Yabancı Katılımcı Listesi(3 Sayfa)

4. Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı(TÜBİTAK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayi dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016'da gerçekleştirilen Bilim ve Teknolojik Yüksek Kurulu'nun(BTYK) 29. Toplantısında 2016/101 No'lu "Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmalar Yapılması”nın kararının alındığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, TÜBİTAK tarafından özel sektör kuruluşları, üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri ve ilgili kurumlardan yetkililerin katılımıyla yürütülen bir dizi çalışma ile "Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağının hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu yol haritası taslağına http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknolojiyo-haritasi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TÜBİTAK'a iletilmek üzere; söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi, en geç 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.trg) iletilmesi gerekmektedir.(382)

5. KİK/ Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri Birliği Konseyi(KİK) (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından "Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler”(7210.70 ve 7210.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 9 Haziran 2016 tarihinde başlatılan korunma önlemi(safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 17 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.(406)

EK5: KİK DTÖ Bildirimi(3 Sayfa)

6. Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği(AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC) menşeli trikloroizosiyanürik asit(TCCA) ithalatına karşı bir anti-damping soruşmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke”(analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın, en geç 24.01.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) başvurmaları rica olunur.(415)


Ekler:
2017-015.doc
Deniz Urunleri Ithalati Yeni Kontrol Programi.pdf
Guncel Taslak Programi.pdf
Guncel Yabanci Katilimci Listesi.pdf
KIK DTO Bildirimi.pdf
Ukrayna Tarim ve Hayvancilik Sektoru Raporu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.