2017/045 Sirküler (09.03.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-045

Sayın Üyemiz;

1. Japonya ETREC 2. Toplantısı

2. Fuar Duyurusu

3. Ek Deklarasyon Belgesi Ücreti

4. Türkiye-ABD İş Konseyi(TAİK)- ATC 36.Ortak Yıllık Konferansı

5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın Arnavutluk Ziyareti

6. Avrupa Birliği/Gözetim Uygulaması

7. Standart Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Japonya ETREC 2. Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Türkiye-Japonya Ekonomik İlişkiler Çerçeve Mutabakat Zaptı” ile tesis edilen ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin teknik detayları ile ele alınmasını öngören Türkiye-Japonya Ekonomik ve Ticari İlişkiler Komitesi(ETREC) 2. Toplantısı'nın 3-4 Nisan 2017'de Japonya'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 09.03.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(1295)

EK1: Japonya Sorun Bildirim Formu

2. Fuar Duyurusu

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "International Universal Exhibition-Fair Tajikistan 2017 Fuarı”nın, 27-29 Temmuz 2017 tarihlerinde Duşanbe/Tacikistan'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu fuara ilişkin tanıtım broşürü, katılım formu ile Duşanbe'deki otellerin yer aldığı listenin birer örneği ekte yer almaktadır.(1350)

EK2: Fuar Duyurusu

3. Ek Deklarasyon Belgesi Ücreti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden ihraç edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünlere düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-export BSS düzenlemesi aşamasında ürüne ait bilgilerin sertifikalara sığmaması durumunda, anılan sertifikaların eki olacak şekilde "Ek Deklarasyon Belgeleri”nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ek deklarasyon belgelerinde, Bakanlığın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenen "2017 Yılı Zirai Karantina ve Mücadele Hizmetleri Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyatları Listesi'ne göre herhangi bir ücretin alınmaması konusunda Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.(1335)

4. Türkiye-ABD İş Konseyi(TAİK)- ATC 36.Ortak Yıllık Konferansı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu(DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi(TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansı'nın 21-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Trump International Hotel, Washington D.C'de düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, teması ”Together Towards Tomorow” olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmelerin, üst düzey Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceği belirtilmekte olup, ABD ve Türkiye'deki gelişen iş ve yatırım ortamlarına dair görüş alışverişinde bulunulmak üzere çeşitli alanlarda panellerin de yer alacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu konferans kapsamında sponsorluk imkanları ile ilgilenebilecek firmaların ekte yer alan sponsorluk dosyasını inceleyerek DEİK ile iletişime geçmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu konferansa ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için http://www.atctaikconference.com internet adresinin ziyaret edilebileceği ifade edilmektedir.(1296)

EK3: Sponsorluk Paketi

5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın Arnavutluk Ziyareti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK ve kamu ile özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetin gıda, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında işbirliğini geliştirmek, müzakerelerde bulunmak ve muadilleri ile görüşmeler yapmak üzere 27-28 Mart tarihlerinde Arnavutluk'a bir ziyaretin gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 10 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(1378)

6. Avrupa Birliği/Gözetim Uygulaması

İlgi: 13/05/2016 tarihli ve 2016/094 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Avrupa Birliği(AB) tarafından demir-çelik ürünleri ithalatına getirilen ön gözetim uygulamasının tesis edilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Bu defa, söz konusu uygulamaya ilişkin Rusya Federasyonu tarafından Dünya Ticaret Örgütü platformuna yöneltilen sorulara, AB'nin yanıtları ekte yer almaktadır.(1387)

EK4: Avrupa Birliği Yanıtları

7. Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından hazırlanan "tst 12513 Hellim Peyniri”nin standart tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek, en geç 14 Mart 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) adresine iletilmesi rica olunur.(1391)

EK5: Standart Tasarısı

EK6: Görüş Tablosu


Ekler:
2017-045.doc
Avrupa Birligi Yanitlari.pdf
Fuar Duyurusu.pdf
Gorus Tablosu.xlsx
Japonya Sorun Bildirim Formu.pdf
Sponsorluk Paketi.pdf
Standart Tasarisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.