2017/082 Sirküler (25.04.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-082

Sayın Üyemiz;

1. DEİK/ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu

2. 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

3. ABD/ Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. Böreklik Yufka Standardı

5. BM/ AEK Çalışma Grubu Toplantısı

6. Yeni Zelanda KEK 10. Dönem Toplantısı

7. İhale Duyurusu- Hong Kong

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. DEİK/ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü(KEİ)'nün 25. Yıl etkinlikleri çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, KEİ İş Konseyi'ne üye ülkelerin (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) Ekonomiden Sorumlu Bakanları, özel sektörü temsil eden ulusal kuruluşların üst düzey yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 11 Mayıs 2017 tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nde "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu”nun gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan ülkelerde pazar payımızın arttırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek İş Forumu kapsamında, bahse konu ülke girişimcileri arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinliğin taslak programı ekte yer almakta olup, konuk ülkelerden gelecek heyet listeleri ve programa ilişkin güncellemelerin kayıt teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu etkinliğe katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin, en geç 8 Mayıs 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/385/8662 adresi üzerinden online kayıt yaptırmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(2570)

EK1: KEİ İş Konseyi Forum Programı

2. 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Maden Mühendisleri Odası'ndan alınan yazıda, Odalarının İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi(IMMAT)'nin 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında MINEX 2017 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak İzmir'de gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, uluslararası bilim insanlarının ve uygulayıcılarının katılacağı söz konusu kongrenin amacının; kullanılmakta olan maden makinalarının kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin ilgili çevrelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, imalatçı, firma temsilcisi ve yöneticilerinin aynı platformda buluşturularak etkin bir iletişimin sağlanması olduğu ifade edilmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın önemli etkinliklerinden birisi olan anılan kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konuların dünyanın önemli uzmanları tarafından sunulup tartışılacağı belirtilmektedir. Bahse konu kongreye ilişkin detaylı bilgiye http://www.immat.org adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(2563)

3. ABD/ Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) yerli üreticileri tarafından Beyaz Rusya, İtalya, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, İspanya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallığın yanı sıra ülkemiz menşeli "Filmaşin” (7213.91, 7213.99 ve 7227.20 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping ve İtalya ile ülkemiz menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi/sübvansiyon soruşturmasının açılması için ABD Ticaret Bakanlığı(DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 28 Mart 2017 tarihinde başvuruda bulunulduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu başvuru neticesinde USITC incelemesinin hemen başlatmış olduğu belirtilmekte olup, anılan başvurunun açılış tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ön bulgularının yayımlanmasının beklendiği ifade edilmektedir. DoC'un ise yaptığı ön incelemelerin neticesinde soruşturmaların açılmasına karar verdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ilgili tarafların soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini, en geç 8 Mayıs 2017 tarihine kadar DoC'a sunabilecekleri belirtilmektedir. Bununla beraber, DoC'un soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu belirtilmekte olup, keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen firmaların açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesinde yayımlanacağı tarihten itibaren 7 gün içerisinde DoC ile temasa geçmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu açılış bildiriminin bugün itibariyle henüz ABD Resmi Gazetesinde yayımlanmadığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, seçilen firmalara DoC tarafından soru formları gönderileceği ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjlarının hesaplanacağı ifade edilmektedir.(2567)

4. Böreklik Yufka Standardı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından hazırlanan "tst 10443- Yufka Standart Tasarısı”nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek, en geç 18 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(2585)

EK2: Böreklik Yufka Standardı

EK3: Görüş Tablosu

5. BM/ AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Taze Meyve ve Sebze Uzmanlar Grubu'nun 65'inci toplantısı kapsamında gündeme alınacak olan http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html ağ adresinde kayıtlı revize ve/veya taslak domates, turunçgil, tatlı biber, baş lahana, elma, taze incir ve patates ürünlerine yönelik ticari kalite standartlarına ilişkin ülkemiz görüş ve tekliflerini, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak Çalışma Grubuna üye ülkelerin görüşlerine sunulacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere; söz konusu standartlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin İngilizce ve Türkçe olarak ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 26 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(2577)

EK4: Görüş Bildirim Formu

6. Yeni Zelanda KEK 10. Dönem Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, eş başkanlıkları Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ ile Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd MCCLAY tarafından yürütülen Türkiye-Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyon(KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 8-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında başkent Wellington'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 26 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(2596)

EK5: Görüş Bildirim Formu

7. İhale Duyurusu- Hong Kong

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu(İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(2597)

EK6: İhale Duyurusu ve Tercümesi


Ekler:
2017-082.doc
Boreklik Yufka Standardi.pdf
Ek GORUS SORMA FORMU.doc
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
KEI Is Konseyi Forum Programi.pdf
Yufka Standart Tasarilari Gorus Tablosu.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.