2017/131 Sirküler (06.07.2017)


BATI AKDENİZ BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017/131


Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 27/03/2017 tarihinde revize edilerek yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin Genel Kurallar ile ilgili 5. maddesinin 17. fıkrasında "Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acente/hat operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimler, taşıyana yapılmış sayılır. Sözkonusu kişiler, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumludur. Taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce 20/02/2017 tarihinde yayımlanan Genelgeye (2017/TMKTDGM-01/DBA) göre dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti konusunda tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 TL'yı geçmeyecek şekilde uygulanacağı ve kıyı tesisi işleticileri, hat operatörleri, yükletenler, acenteler, tartı aleti operatörleri ve diğer tüm ilgililerinin dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti iş ve işlemlerini bu Genelgeye göre yerine getirmekle yükümlü olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde,

· ihracat aşamasında Doğrulanmış Brüt Ağırlık tespiti işlemlerinin bahse konu Yönerge ve Genelgeye uygun olarak uygulanmaması gibi durumlar ile karşılaşılması halinde, sorunun çözümünü teminen güncel fatura ve ilgili diğer belgelerle birlikte sevkiyatın gerçekleştirildiği Liman Başkanlığına firmalarımızın başvuruda bulunabileceği,

· tüm Liman Başkanlıklarının bu gibi durumlarda gerekli yaptırımları gerçekleştirmeleri yönünde Genel Müdürlüklerince talimatlandırıldıkları

· ayrıca söz konusu belgeleri bilgi için de Genel Müdürlüklerine de sunabilecekleri belirtilmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.