2017/138 Sirküler (13.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-138

Sayın Üyemiz;

1. AB / Demir - Çelik Ürünlerine Yönelik Gözetim Uygulaması

2. 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu

3. Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB / Demir - Çelik Ürünlerine Yönelik Gözetim Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde 29 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan, 2016 / 670 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü uyarınca; söz konusu uygulama tüzüğünün EKI'inde yer alan demir - çelik ürünlerinden net ağırlığı 2.500 kg ve üzeri olan ithalatlarda AB tarafından gözetim uygulamasının tesis edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu tüzüğün EKII'sinde belirtildiği üzere ithalatın gerçekleştirilebilmesi için gözetim belgesinin her üye ülke için belirlenen yetkili makamlarca düzenlenmesinin gerektiği belirtilmektedir. AB Resmi Gazetesi'nin 21 Haziran 2017 tarihli ve L 158 sayılı nüshasında yayımlanan 2017 / 1092 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bahse konu gözetim uygulamasında çeşitli değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu uygulama kapsamı ürünlerden 7318 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alanlara özgü olacak şekilde muafiyet tanınan miktarın 2.500 kg'den 5.000 kg'ye yükseltildiği, ayrıca, 7303 GTP'li ürünler kapsamından çıkarıldığı ve 7229 GTP'li ürünler uygulamasının kapsamına dahil edildiği bildirilmektedir.

Anılan değişiklikle, uygulamanın kolaylaştırılması için yetkili ulusal makamlarca gözetim belgelerinin elektronik versiyonlarının da geçerli kabul edilmesinin önünün açıldığı ifade edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruya http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1675 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(4435)

2. 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve Ticaret Müşavirliklerinin katkılarıyla nihai hale getirildiği ve söz konusu raporun Bakanlığın internet sayfasında, "Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altında "2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu” başlığıyla yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu raporun hazırlıkları devam ederken Bakanlık makamından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) özelinde bir tarife dışı engeller / pazara giriş raporunun oluşturulması talimatının verildiği belirtilerek, bir örneği ekte yar alan raporun ÇHC bölümünün bir kez daha incelenerek geçen süre zarfında ortaya çıkmış olabilecek güncelleme ve ilavelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ülke pazarına giriş engelleri ile ilgili güncelleme ve ilavelere ilişkin görüşlerin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 14 Temmuz 2017 Cuma günü 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4470)

EK1: Pazara Giriş Engelleri Raporu- ÇHC

EK2: Görüş Bildirim Formu

3. Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatı

İlgi: 28.26.2017 tarihli ve 2017 / 121 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Irak makamları tarafından 2016 yılı içerisinde alınan karar gereği, Irak'a ihracatı gerçekleştirilecek olan Kanatlı Etleri, Kırmızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin üretimini gerçekleştiren tesislerin, Irak Resmi makamları tarafından Sıhhi ve İslami koşullar açısından uygun olup olmadığının, Irak'ın ilgili kurumlarının üyelerinden oluşacak Karma Yüksek Komite tarafından incelenmeye tabi tutulacağı ve onay alan işletmelerin ihracata devam ettirileceği, ilgili sektörlerde üretim faaliyetinde bulunan ve denetime girmeye istekli olan firmalara, Irak Makamlarınca talep edilen firma başına 1.100 USD akreditasyon ücretine ilave olarak, denetime gelecek heyete ilişkin harcırah, konaklama, transfer, tercüman bedelleri için oluşacak ek masraflar ve organizasyona ilişkin süreçle ilgili bilgilendirmenin, başvurularına müteakip, daha sonra yapılacağı bildirilmişti.

Bu defa, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Kanatlı Etler, Kırmızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin üretimini gerçekleştiren ve tesislerini denetletmek isteyen firmaların, Irak'taki temsilcileri aracılığı ile Irak Tarım Bakanlığı'nın Veterinerlik Dairesi'ne müracaat etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir. Bahse konu gelişmelere ilişkin detaylı bilgiye Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şubesi ile iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.(4431)

Detaylı Bilgi İçin İrtibat:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şubesi

Celal ÖZCAN

Tel: 0212 454 05 88

Faks: 0212 454 05 01 - 02

E-posta: suurunleri@iib.org.tr


Ekler:
2017-138.doc
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Pazara Giris Engelleri Raporu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.