2017/146 Sirküler (21.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-146

Sayın Üyemiz;

1. Fas / Anti - Damping Önlemi

2. Özbekistan II. Uluslararası Gıda Fuarı

3. Gelir Vergisi Kanunu

4. ABD - GSP Yıllık Gözden Geçirme Sonuçları

5. Irak - Yatırım Fırsatları

6. World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu

7. Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları

8. Avrupa Birliği Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

9. Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Fas / Anti - Damping Önlemi

İlgi: 21.04.2017 tarihli ve 2017 / 078 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Fas tarafından ülkemiz menşeli "Buzdolapları” (8418.10 ve 8418.21 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti - damping soruşturmasının ön kararının 17 Nisan 2017 tarihinde açıklandığı ve ülkemiz firmaları için % 16.94 oranında geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas makamlarınca söz konusu önlemin 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 6 ay süreyle % 16.94 oranında uygulanmasına ilişkin Karar'ın 13 Temmuz 2017 tarihli Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, mezkur Karar'da bahse konu geçici önlemin Tayland için % 18.15, Çin Halk Cumhuriyet için % 27.56 oranında uygulanmasına hükmedildiği bildirilmektedir.(4623)

2. Özbekistan II. Uluslararası Gıda Fuarı

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 6 - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında Uzexpocentre ev sahipliğinde "II. Uluslararası Gıda Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda Özbekistan'da yetiştirilen sebze, meyve, üzüm ve kavun gibi tarım ürünlerinin tanıtımının yapılacağı ve bununla birlikte bebek gıdaları, unlu mamuller, yiyecek ve içecekler, gıda işleme makineleri, pişirme makineleri, süt teknolojisi, etiketleme ve ambalajlama malzemeleri, soğutma gibi alanlarda özel sergilerin yapılabileceği ve üreticiler ile ihracatçılar arasında uzun vadeli ve karşılıklı ortaklık ilişkileri kurma yönünde adımların atılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurmaları ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuyla iletişime geçmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(4622)

EK1: Başvuru Formu

3. Gelir Vergisi Kanunu

Vergi Konseyi'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, dünyada yaşanan gelişmelerin ışığında yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunu'nun gözden geçirilmesi, sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulması için yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere görüş ve önerilerin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; bahse konu Kanunun incelenerek görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4625)

EK2: Görüş Bildirim Formu

4. ABD - GSP Yıllık Gözden Geçirme Sonuçları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Genelleştirilmiş Tercihleri Sistemi(GSP)'nin 2016 / 2017 yılının gözden geçirme sürecinin tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, ülkemizin sistem dışında kalan ürünlerin yeniden sisteme dahil edilmesine yönelik taleplerinin olumlu karşılanmadığı ve "de minimis istisnası” haricinde reddedildiği bildirilmekte olup, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dokuman ve liste ekte yer almaktadır.(4467)

EK3: Final Results of 2016 - 2017 GSP Annual Review - Presidential Proclamation

EK4: Final Results of 2016 - 2017 GSP Annual Review - USTR Lists

5. Irak - Yatırım Fırsatları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Yatırım Komisyonu'nun internet sayfasında yer alan duyurularına atıfla; Ulaştırma Bakanlığı ve Şehitler Şirketine ait, farklı vilayetlerde yer alan çeşitli arazilerin ticari, endüstriyel ve tarımsal amaçlı yatırımlara tahsis edileceği bildirilmekte olup, söz konusu Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Şehitler Şirketi'nin duyurularının birer örneği ekte yer almaktadır.(4668)

EK5: Ulaştırma Bakanlığı Duyurusu

EK6: Şehitler Şirketi Duyurusu

6. World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Moskova / Rusya Federasyonu'nda, 11 - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen "World Food Moscow 2017 (WFM) - Uluslararası Gıda Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Rusya ve bölgesinin en büyük 2. Fuar organizasyonu olarak gösterilen ve 60.000 m2 ‘lik alanda gerçekleştirileceği belirtilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak edecek olan firmalara, 900 Euro / m2 bedel üzerinden İİB Genel Sekreterliği'nce aşağıdaki hizmetlerin verileceği belirtilmektedir.

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

· Fuara giriş kartı temini,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet - telefon - fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan başvuru formunu ve fuar katılım sözleşmesini, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurularak, 28 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Ayrıntılı Bilgi için İİB Genel Sekretrliği'nin Hububat Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4716)

EK7: World Food Moscow Fuarı'nın Başvuru Formu

EK8: World Food Moscow Fuarı'nın Katılım Sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 0212 454 06 89

E-posta: aekinci@iib.org.tr

Nur ARSLAN

Tel: 0212 454 06 50

E-posta: karslan@iib.org.tr

7. Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM tarafından 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ihraç ürünleri ihracatının önündeki fırsat ve tehditleri ölçümlemek amacıyla çalışmalarına 2016 yılının Ekim ayında başlandığı belirtilen "Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması”nın tamamlandığı ve araştırma sonuçlarının 19 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Basın Toplantısı'nda kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması çerçevesinde, Türk İhraç Ürünleri Algısı”, "Türkiye Genel Algısı” ile "Turkey:Discover the Potential Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik” olmak üzere 3 ana boyutta ele alındığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan 2015 yılının sonunda lansmanı yapılan "Turkey - Discover the Potential” marka kampanyasının da bu yıldan başlanarak bilinirlik ve etkinliğinin araştırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 26 ülkeyi ve TİM'in 26 sektörünü kapsayan 6 temel sektör grubunda gerçekleştirilen ve ihracatçılarımıza yol gösterecek nitelikteki kapsamlı rapora TİM'in web sitesinden http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-tim-26-ulkede-turk-ihrac-urunlerinin-algisini-arastirdi.html ulaşılabileceği belirtilmektedir.(4756)

8. Avrupa Birliği Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 28 Şubat 2015 tarihinden bu yana % 6,7 ile % 9,5 oranları arasında uygulanan telafi edici verginin gözden geçirilmesi için AB Komisyonu tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde bir kısmi ara gözden geçirme soruşturmasının (patial interim review) başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair ilgili tarihli AB Resmi Gazetesi'nin bildirimi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu bildirimin 4.1.a kısmından görüleceği üzere AB Komisyonu, söz konusu soruşturmada örneklemeye (sampling) gidip gitmeme konusunda karar vermek üzere, soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı üreticileri bu bildirimin yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, bildirimin ekinde yer alan bilgileri doldurarak AB Komisyonu ile iletişime geçmeye davet ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, yine aynı maddeye göre, ilgili tarafların örneklemeye ilişkin paylaşmak istedikleri diğer bilgileri AB Komisyonu'na göndermek için 21 gün sürelerinin bulunduğu belirtilmektedir.

İlgili maddede devamla, AB Komisyonu'nun örneklemeye seçilecek firmalarımıza soru formu iletileceği ve söz konusu soru formlarının, örneklemeye seçilen firmaların ilan edilmesinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, söz konusu bildirimin 4.1.b bölümünden görüleceği üzere, AB Komisyonu tarafından örneklemeye seçilmeyen ancak yine de işbirliğine gitmek isteyen firmalarımız için, 37 gün süre içerisinde soru formunu doldurmaları halinde bireysel sübvansiyon marjının hesaplanmasının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Aynı maddenin devamında, örneklemeye seçilmeyen ancak bireysel marj hesaplaması talep eden firmaların sayısının çok fazla olması halinde Komisyon'un bireysel marj hesaplamasına başvurmayabileceği de ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 4.4 maddesine göre, soru formunun yanıtı teslim etme haricindeki diğer bilgilerin (örneğin taraf olma yazısı vb.) AB Komisyonu'na söz konusu maddede belirtilen e-posta adresi aracılığı ile iletilebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu bildirimin 5. Bölümünde de ifade olduğu üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 7. Maddesinde ifade edildiği üzere söz konusu soruşturmanın bu bildirimin yayımlanmasından itibaren azami 15 ayda tamamlanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın ‘'Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) ‘' Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan ‘'TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler'' kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ‘'Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları''nı incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.(4755)

EK9: Açılış Bildirimi

EK10: Usul Esas

9. Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi Hk.

Türk Eximbank'tan alınan yazıda, son günlerde Eximbank'a kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlama peşinde kişilerin olduğuna dair duyumların alındığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede ihracatçılarımızca bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesini teminen Türk Eximbank tarafından hazırlanan duyuru ekte yer almaktadır.(4707)

EK11: Türk Eximbank Duyurusu


Ekler:
2017-146.doc
Açilis Bildirimi.pdf
Ek GORUS SORMA FORMU.doc
Final Results of 2016 - 2017 GSP Annual Review - Presidential Proclamation.pdf
Final Results of 2016 - 2017 GSP Annual Review - USTR Lists.pdf
Ozbekistan II. Uluslararasi Gida Fuari'nin Basvuru Formu.pdf
Sehitler Sirketi Duyurusu.pdf
Turk Eximbank Duyurusu.pdf
Ulastirma Bakanligi'nin Duyurusu.pdf
Usul Esaslar.pdf
World Food Moscow Fuari'nin Basvuru Formu.pdf
World Food Moscow Fuari'nin Katilim Sozlesmesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.