2017/173 Sirküler (07.09.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-173

Sayın Üyemiz;

1. Azerbaycan / İşbirliği Teklifi

2. Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti KEK 3. Dönem Toplantısı

3. Hong Kong İhale Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Azerbaycan / İşbirliği Teklifi

T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Azerbaycan'da faaliyet gösteren "AGRO MALL” isimli firmanın Büyükelçiliğimize ilettiği yazısında, Azerbaycan'ın Bakü ve diğer bölgelerinde tarım ve gıda üzerine Avrupa standartlarına uygun, büyük, modern pazarlar kurduklarını ve söz konusu pazarlarda Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve diğer ülkelerin "Ticaret Evleri” açmak için başvuru talebinde bulundukları ifade edilmekte olup, anılan projede Türkiye'nin de yer almasını arzuladıkları bildirilmektedir.

Yazının devamında, konu ile ilgili olarak Müşavirliğimizce ve Azerbaycan'da mukim Türk İşadamları kuruluşlarımızın başkanları ile birlikte AGRO MALL Ticaret Merkezi'nin ziyaret edilerek tesisin yerinde görüldüğü, detaylı bilgilerin alındığı ve söz konusu Ticaret Merkezi'nin BDT Ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında çok ilgi çektiği, hatta bazı ülkelerin Ticaret Merkezi'nin tamamını tek başlarına doldurma arzusunda oldukları ifade edilmektedir.

Ancak, Ticaret Merkezi yetkililerinin diğer ülkelerden ziyade kardeş Türk üretici ve işadamlarının söz konusu projede öncelikle yer almalarını, bu amaçla ihracatçı ve ilgili işadamlarımızın anılan tesisleri ivedilikle görmelerini ve daha merkezi yerlerde bulunan pavyonları kendilerine tahsis etmeyi arzuladıkları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Ticaret Merkezinden alınan yazının bir örneği ekte yer almakta olup, bahse konu tesis hakkında www.agromall.az internet adresinden detaylı bilgilere ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(5604)

EK1: Agro Mall'ın Büyükelçiliğimize Hitap Yazısı

2. Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti KEK 3. Dönem Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, eş başkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından deruhte edilen Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın 3 - 5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere, ihracatçılarımızın Güney Afrika Cumhuriyeti pazarında karşılaştıkları sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ülke pazarında ticarette karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 08.09.2017 Cuma günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(5695)

EK2: Görüş Bildirim Formu

3. Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda yer alan, Hong Kong yönetimince açılan 1 adet aşı ihalesine ilişkin duyurunun İngilizce ve Türkçe tercümesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmalarınhttp://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(5682)

EK3: Hong Kong Aşı İhalesi


Ekler:
Agro Mall'in Buyukelçiligimize Hitap Yazisi.pdf
Gorus Bildirim Formu.pdf
Hong Kong Asi Ihalesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.