2017/174 Sirküler (11.09.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-174

Sayın Üyemiz;

1. Özbekistan Yatırım Projeleri

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

3. Kıbrıs Konulu Toplantı Daveti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Özbekistan Yatırım Projeleri

Özbekistan Cumhuriyeti'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

· "Disney Land” eğlence merkezi ile Taşkent'ten 60 km uzaklıkta yer alan dağlık bölgedeki "Çimyon” dinlenme tesisinin yeniden yapımı projelerinin gerçekleştirilmesinde prestijli Türk yatırımcıların teşvik edilmesi,

· Özbekistan dağlık bölgelerinde, örneğin Taşkent vilayetinin Parkent ilçesi, Namangan vilayeti Çortok ilçelerinde hayvancılık, çiftlik / sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, damla sulama teknolojilerinin kullanılması, tarım ürünleri ihracatı ve yeniden işleme tesislerinin yapımı temelinde, söz konusu bölgelerin geliştirilmesi projelerinin hayata geçirilmesi,

hususlarına değinildiği ve bahse konu alanlarda Özbek tarafının Türk yatırımcılarla işbirliği arzusunda oldukları belirtilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca, yukarıda belirtilen bahse konu bölgelerde,

· Altyapının (yol, su, elektrik enerjisi) yenilenmesi ve geliştirilmesi için 3 yıl içinde en az 100 milyon doların ayrılacağı,

· Serbest Ekonomi Bölgeleri'nin oluşturacağı ve bu bölgelerdeki işletmelerin çeşitli vergilerden muaf tutulacağı, Türk iş adamlarından gelecek tekliflere göre bir takım ek ayrıcalıkların da tanınacağı,

· Ormancılık ve tarımın geliştirilmesine yönelik projeler için 49 yıllığına ücretsiz arazinin temin edileceği,

· Yenilikçi teknoloji yatırımlarına hükümet sübvansiyonlarının verileceği,

· Gerçekleştirilecek projelere uzun vadeli ve yabancı döviz cinsinden Özbekistan Cumhuriyeti Kalkınma ve Gelişme Fonu aracılığıyla kredi tahsis edileceği,

ifade edilmekte olup, söz konusu yatırım projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için T.C. Taşkent Büyükelçiliğimizle irtibata geçilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.(5767)

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten106.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(5733)

3. Kıbrıs Konulu Toplantı Daveti

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)'den alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 14 Eylül 2017 Perşembe günü 10.30 - 14.00 saatleri arasında Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'in Hezarfen Salonu'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa AKINCI'nın konuk olacağı bir konferansın düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye için Çıkarımlar” başlıklı toplantıda, Kıbrıs'ta çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerde son durumun, Birleşmiş Milletler gözetiminde İsviçre'de Crans Montana'da yapılan müzakerelerdeki tıkanıklığın analizi, bundan sonra ne gibi seçeneklerin masada olduğu ve Türkiye için ne gibi sonuçların olacağı konularının ele alınacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan konferansın programı ekte yer almakta olup, katılmak isteyen firmaların İKV'den Sn. Zuhal YILMAZ'a e-posta aracılığıyla (zyilmaz@ikv.org.tr) ulaşmaları ve katılımlarını teyit etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK1: Kıbrıs Konferansı'nın Programı


Ekler:
2017-174.doc
Kibris Konferansi'nin Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.