2017/184 Sirküler (22.09.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-184

Sayın Üyemiz;

1. Özbekistan / Navoi Serbest Ekonomik Bölgesi Yatırım Fırsatları

2. Taldıkorgan - Invest 2017 Uluslararası Yatırım Forumu

3. Türkiye - Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı

4. Türkiye - Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı

5. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Bulgaristan Makamlarını Ziyareti

6. Suudi Arabistan'a YMS İhracatı

7. AB'ye Yönelik Kuru Üzüm İhracatında Okratoksin - A Kontrol Sıklığı

8. Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu

9. 3213 Sayılı Maden Yönetmeliğine İlişkin Düzenleme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Özbekistan / Navoi Serbest Ekonomik Bölgesi Yatırım Fırsatları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türk yatırımcılarının Özbekistan'da Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi'ne ortak projeler yürütmek amacıyla davet edildikleri ve bölgeyi ziyaret edebilecek yatırımcı iş adamlarımıza Navoi Bölge Yönetimi'nin her türlü yardıma hazır olunduğunun belirtildiği ifade edilmekte olup, söz konusu Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi hakkında bilgi notunun bir örneği ekte yer almaktadır.(6378)

EK1: Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi Hakkında Bilgi

2. Taldıkorgan - Invest 2017 Uluslararası Yatırım Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazakistan Almatı Bölgesi Taldıkorgan Şehri Valiliğince 29 Eylül 2017 tarihinde "Taldıkorgan - Invest 2017” adıyla bir yatırım forumunun düzenleneceği ve anılan etkinlik çerçevesinde bölgenin yatırım fırsatlarının tanıtılacağı belirtilmekte olup, bahse konu yatırım forumunun taslak programı ekte yer almaktadır.

EK2: Taldıkorgan - Invest 2017 Uluslararası Yatırım Forumu Taslak Programı

3. Türkiye - Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Türkiye - Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı” ile "Türkiye - Romanya İş Forumu”nun 17 Ekim 2017 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Romanya İş Çevresi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Harry Ilan LAUFER eşbaşkanlığında ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Romanya pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Romanya arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: Türkiye - Romanya JETCO Toplantısı Sorun Bildirim Formu

4. Türkiye - Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, eş başkanlığı Başbakan Yardımcımız Sayın Recep AKDAĞ tarafından deruhte edilen Türkiye - Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı'nın 2 - 3 Ekim 2017 tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Bosna Hersek pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz ile Bosna Hersek arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 26 Eylül 2017 Salı günü saat 12.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK4: Türkiye - Bosna Hersek KEK Toplantısı Sorun Bildirim Formu

5. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Bulgaristan Makamlarını Ziyareti

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ'nin Bulgaristan Maliye Bakanı Sayın Vladislav GORANOV ile ikili temaslarda bulunmak üzere 16 Ekim 2017 tarihinde Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Bulgaristan pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Bulgaristan arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 11.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK5: Türkiye'nin Romanya Ziyareti Sorun Bildirim Formu

6. Suudi Arabistan'a YMS İhracatı

Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'a ahşap ambalaj malzemeleriyle yaş meyve ve sebze (YMS) ihracatı gerçekleştiren bir firmaya Suudi Arabistan Çevre, Tarım ve Su Bakanlığından intikal eden bir yazıda, söz konusu ürünlerin ahşap ambalaj malzemeleriyle sevk edilmesinden ötürü ürünlerde mantar oluştuğu gerekçesiyle müteakip dönemde ahşap ambalaj malzemeleriyle Suudi Arabistan'a sevkiyatı gerçekleştirilen YMS ürünlerinin iade veya imha edileceği bilgisi üzerine, anılan Müşavirlikçe gerek ilgili Bakanlık gerekse de Cidde Gümrüğü nezdinde yürütülen çalışmaların neticesinde, Suudi Arabistan'a ihraç edilen YMS ürünlerinin müteakip dönemde plastik paketlerde yer almasına ilişkin ilgili ülke yetkili makamları tarafından alınmış resmi bir kararın olmadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Suudi Arabistan tarafından bu tarz kararların gerekli duyurular yapılmadan uygulamaya geçirilebildiği de dikkate alındığında, ihracatçı firmaların keyfiyete ilişkin olarak evvelemirde ülkedeki muhatapları nezdinde gerekli araştırmayı yapmalarını müteakip ihracat işlemlerini gerçekleştirmelerinin yararlı olacağı ifade edilmektedir.

7. AB'ye Yönelik Kuru Üzüm İhracatında Okratoksin - A Kontrol Sıklığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nin hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında arttırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669 / 2009 / EC sayılı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli kuru üzümde "Okratoksin - A”ya yönelik kontrol sıklığının % 5 oranında belirlendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, "Okratoksin - A”yı oluşturan küflerin ana kaynağının toprak olması nedeniyle mezkur bulaşan oluşumun engellenmesini teminen hasat, kurutma ve depolama aşamalarında ürünün toprakla temas etmemesi amacıyla üretici ve ihracatçılarca gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, depoların, üretim / paketleme yerlerinin ve ihracat aşamasında ürün partisinin yerinde kontrolünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda kuru üzüm üreticisi illerdeki il müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Okratoksine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazısının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK6: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Yazısı

8. Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye - Irak İş Konseyi işbirliği ile 28 Eylül 2017 Perşembe günü Gaziantep Teymur Continental Hotel'de ve ekte yer alan programın çerçevesinde "Türkiye -Irak İş ve Yatırım Forumu”nun ve devamında ikili iş görüşmeleri programının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımının beklendiği söz konusu foruma, Irak Planlama Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Sayın Dr. Salman Ali AL-JUMAILI, Irak Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Shia AL-SUDANI, Irak Müteahhitlik, Konut, Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Ann Nfi Aussi BALBOOL, Irak Elektrik Bakanı Sayın Qassim Mohammed FAHDAWI ve Irak Ekonomi Konseyi Başkanı İbrahim AL-BAGHDADI ile üst düzey bürokrat ve Iraklı işadamlarının davet edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu forumun ücretsiz olarak düzenlendiği ve ikili iş görüşmeleri programına katılmak isteyen firmaların http://www.gaib.org.tr/forms/forum/basvuru.htm adresi üzerinden kayıt yaptırmalarının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

EK7: Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu taslak Programı

9. 3213 Sayılı Maden Yönetmeliğine İlişkin Düzenleme

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla Maden Yönetmeliği, 21/09/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Maden Yönetmeliği ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği ekte yer almaktadır.

EK8: Maden Yönetmeliği

EK9: Maden Sahaları İhale YönetmeliğiEkler:
Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan Alinan Yazi.pdf
Maden Sahalari Ihale Yonetmeligi.html
Maden Yonetmeligi.html
Navoi Serbest Ekonomi Bolgesi Hakkinda Bilgi.pdf
Taldikorgan-Invest 2017 Uluslararasi Yatirim Formu Taslak Programi.pdf
Turkiye- Bosna Hersek KEK Toplantisi Sorun Bildirim Formu.pdf
Turkiye- Bulgaristan Ziyareti Sorun Bildirim Formu.pdf
Turkiye- Romanya JETCO Toplantisi Sorun Bildirim Formu.pdf
Turkiye-Irak Is ve Yatirim Forumu Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.