2017/022 Sirküler (03.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-022

Sayın Üyemiz;

1. Shanghai/Rugao 2017 Doğal Taş Fuarı Duyurusu

2. Tanzanya Yatırımcı Daveti

3. Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

5. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

6. DEİK/Yurtdışı Yatırım Forumu

7. SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı

8. Sweets and Snacks Şikago 2017

9. Türkiye-Lüksemburg JETCO II. Dönem Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Shanghai/Rugao 2017 Doğal Taş Fuarı Duyurusu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri(İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 18-21 Kasım 2017 tarihleri arasında Çin'in Shanghai/Rugao kentinde, 2. Kez düzenlenecek olan "The 2nd China Rugao International Stone And Equipment Exhibition” fuarının milli katılım organizasyonunun 2017 yılında ilk kez, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilecek olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda mermer, granit, traverten, diğer doğal taşlar, plaka ve bordürler, mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanlarının sergilenebildiği belirtilmekte olup, anılan fuara geçtiğimiz yıl 200'den fazla firmanın katıldığı ve yaklaşık 60.000 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın yer kirası, stant konstrüksiyon, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (Türkiye-Fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin 320 $/m2 olacağının öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği” uyarınca ve İhracat Stratejisi çerçevesinde Çin'in 2017 yılı için hedef ülke kapsamına almasından dolayı söz konusu fuar için mevzuatta belirtilen %50 destek oranına 20 ilave puan eklenecek olduğu belirtilmekte olup, destek oranının %70 olacağı belirtilmektedir. Firmaların alacağı azami destek tutarının ise 15.000$'ı geçmeyeceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu fuar için özel olarak katılımcı her firma için ücretsiz yararlanabilecekleri 2 adet oda tahsis edileceği belirtilmekte olup, anılan fuara katılmak isteyen firmaların www.tinyurl.com/RUGAO2017 linkinde yer alan anketi doldurarak taleplerini, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne iletmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. İMMİB Genel Sekreterliği'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(597)

Tel: 0212 454 00 00

Fax: 0212 454 00 01

E-posta: immib@immib.org.tr

2. Tanzanya Yatırımcı Daveti

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tanzanya'nın Malawi ve Zambiya sınırında yer alan Songwe bölgesi Valisi Chiku GALLAWA'nın Darüsselam Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, görev yürüttüğü bölgenin yeni kurulmakta olan ve kalkınmaya açık bir bölge olduğunu, topraklarının tarıma oldukça elverişli olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir. Vali GALLAWA, söz konusu bölgenin sebze ve meyve üretimi için uygun olduğunu ve hali hazırda kahve üretildiğini ancak, paketleme ve işleme konularında kapasitelerinin bulunmadığını, bu konuda ülkemizin tarım alanındaki bilgi birikiminden istifade etmek istediklerini dile getirdiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu bölgedeki havaalanının geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve yakın zaman da kargo uçaklarının kullanımına uygun hale geleceğinin Vali GALLAWA tarafından ifade edilmekte olduğu belirtilmekte olup, ek olarak bölgede üretilecek tarım ürünlerinin uygun şartlarda depolanması, paketlenmesi ve ülke dışına ihracının sağlanabilmesi için yabancı yatırımcıları ülkeye beklediklerini dile getirdiği ifade edilmektedir.

Vali GALLAWA'nın, 18 Şubat 2017'de muhtemel yabancı yatırımcıların katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısının düzenleyeceklerini, söz konusu toplantıdan sonra Temmuz 2017'de daha geniş katılımlı bir forum düzenlemeyi öngördüklerini, Türk yatırımcılarını 18 Şubat toplantısında görmek istediklerini, ilgi duyacak yatırımcılara arazi tahsis edebileceklerini, ayrıca bölgede yeraltı su kaynakları, kömür madenleri ve mermer yataklarının bulunduğunu ifade ettiği belirtilmektedir.(603)

3. Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan, yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanının açılabilmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ürünlerin askıya alma sistemi kapsamında başvuruların, AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle nitelendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının devamında;

· AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergilerinin miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta olduğu ve İthalat Rejimi Kararı EKİ V sayılı Liste'ye yansıtıldığı,

· AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanındığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ürünlere yönelik tarife kontenjanı açılması ya da gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/ur/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte, en geç 15.02.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi gerektiği, hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne, en geç 01.05.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (628)

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen01.02.2017 tarihli, 9114 ve 9157 sayılı yazılarının birer örneği ekte yer almaktadır.(637)

EK1: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

5. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, AB Resmi Gazetesi'nde Avrupa Birliği Konseyi tarafından bazı ülkelerdeki tüzel veya gerçek kişilere yönelik uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerde yapılan revizyonlar neticesinde yayımlanan Konsey Kararları olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, anılan yazıda söz edilen Konsey Kararlarının aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir;

· AB'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yönelik uygulamakta olduğu silah ambargosunu ihlal eden kişilere yönelik kısıtlayıcı önlemlerine dair 1183/2005/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2230/AB sayılı Konsey Tüzüğü ile AB'nin söz konusu ülkeye yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine dair 2010/788/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2016/2231/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Aralık tarihli ve L 336 I sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açan faaliyetleri nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlere dair 2014/512/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan 2016/2315/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Aralık 2016 tarihli ve L 345 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB'nin Irak ile ekonomik ve mali ilişkileri çerçevesindeki belirli kısıtlayıcı önlemleri hakkında 1210/2003/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nün III sayılı Eki'ni yaptırım listesinden iki tüzel kişinin çıkarılması ile tadil eden 2017/44/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ocak 2017 tarihli ve L 6 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarına dair nükleer veya balistik füze faaliyetleri kapsamında bazı tüzel kişilerin 267/2012/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nün IX sayılı Eki'ndeki yaptırım listesinden çıkarılmasına yönelik 2017/77/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve 2010/413/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2017/83/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2017 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri hakkında 329/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü; beş adet geminin yaptırım listesinde olan bir firmaya ait olmadığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 sayılı Kararı ile belirlenmesi üzerine söz konusu gemilerin "Mal Varlığının Dondurulması” uygulamasına tabi olmayacaklarını belirtil şekilde tadil eden 2017/82/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2017 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.(633)

6. DEİK/Yurtdışı Yatırım Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'nin ev sahipliğinde, EBRD, IFC, DENTONS ve BASEAK ortaklığı ile 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 09:00 ile 12:30 arasında, İstanbul Ceylan Intercontinental Otel (Taksim)'de Yurtdışı Yatırım Forumu”nun gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, açılış oturumunun T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK'in onurlandırması beklenen ve Türk yatırımcı şirketleri için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki vakalar ve uluslararası finansman enstrümanlarının tanıtılacağı etkinliğe http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/334/8146 adresinden kayıt yaptırılabileceği belirtilmekte olup, söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı program ekte yer almaktadır.(632)

EK2: Yurtdışı Yatırım Forumu Programı

7. SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kanada'da "SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı”nın gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu fuara dair katılım bilgileri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.(631)

EK3: Katılım Bilgileri

EK4: Başvuru Formu

8. Sweets and Snacks Şikago 2017

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan "Sweets&Snacks Expo Uluslararası Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Sweets&Snacks Fuarı'nın bu sene 20.kez düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu fuarda şekerleme, bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller ile pastacılık ürünlerinin sergileneceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, en geç 10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, İİB Genel Sekreterliği'nden yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(641)

EK5: Başvuru Formu

EK6: Fuar Katılım Sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin

Hububat Birliği- Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe EKİNCİ- Burak KALKAVAN

Tel: 0212 454 06 89- 454 06 50

E-posta: hububat@iib.org.tr

9. Türkiye-Lüksemburg JETCO II. Dönem Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracat Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Lüksemburg Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi(JETCO) III. Dönem Toplantısı'nın, Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne SCHNEİDER'in eş başkanlıklarında, 20-21 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantı ve hazırlık çalışmalarından faydalanılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı'nın görev ve yetki konularına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; anılan ülke pazarında yaşanılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarının, en geç 7 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(642)

EK7: Sorun Bildirim ForumuEkler:
2017-022.doc
Basvuru Formu.pdf
Bolge Mudurlugune Gonderilen Yazi.pdf
Fuar Katilim Formu.pdf
SIAL CANADA 2017 Fuar Bilgileri.pdf
SIAL CANADA 2017 Fuari Basvuru Formu.pdf
Sorun Bildirim Formu.doc
Yurtdisi Yatirim Forumu Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.