2017/240 Sirküler (23.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-240

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Dış Ticaret Haftası etkinlikleri kapsamında Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ'nin de bulunduğu bir toplantı esnasında TİM Başkanımız Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından, nakliye acentelerinin ordino veya başka isimler altında tahsil edilen "evrak teslim ücreti" alımlarının kaldırılmasına yönelik taleplerin dile getirildiği; Başbakanımız tarafından söz konusu sorunun çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ görevlendirilerek konuyla ilgili Bakanlıklar ile ortak çalışma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ihracatımızın ana ve yardımcı hammaddelerinin ithal edildiği düşünüldüğünde, söz konusu uygulamanın maliyet ve zaman kaybına yol açtığı, ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen uygulamanın kaldırılmasına yönelik olarak Meclisleri tarafından çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 21 / 2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmüne amir olup, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin, gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile" yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmekte olup, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etme hakkının firmaya ait olacağı belirtilmektedir. Gümrük müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin faturaya itiraz edilebilmekte ve düzenlenmiş olan faturanın iade edilebildiği ifade edilmektedir.

Nakliye acenteleri ana şirketin taşıma borcu ifasını yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş firmalar olup, bunun karşılığı taşıma organizasyonundan masraflarını almakta ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda elinde bulundurdukları gümrükleme için gerekli vesaikleri talebi halinde alıcıya teslim etmekle yükümlü oldukları belirtilmektedir. Bu kapsamda taşıyıcının;-Alıcıya (gönderilene) yükün varış yerine ulaştığını bildirmek, (ihbar) (Varşova / La Haye 13/2 hükmü, TSHK 114 / 2 md.)

-Türk Ticaret Kanunu'nun 860 / 2 maddesi gereği kendine verilmiş olan belgelerin kaybı veya yanlış kullanımından doğan zararların sorumluluğunu taşımak, (CMR 11 / 2 ve TTK taşımacılık hükümlerinin alındığı Alman Ticaret Kanunu 413. md. gereği)

-Taşıma borcunun ifasını Türk Borçlar Kanunu'nun 66. maddesi gereği yerine getirmekle,

yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Asılsız içerikli (ordino ve benzeri isimli içerik) sahte ve yanıltıcı isimler ile düzenlenmiş faturalar, maliye düzenlemelerinin yanı sıra Türk Medeni Kanunu 2. - 3. - 6. maddelerine aykırı olup, bu türden ödeme talepleri, Türk Ticaret Kanunu'nun "dürüstlük kuralına aykırı davranışlar" başlıklı 55. maddesine (7 ve 8) de aykırı olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.