2017/246 Sirküler (30.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-246

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ülkemizden ithal edilen greyfurt, nar ve limon başta gelmek üzere muhtelif tarım ürünlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından onaylanmış analiz sertifikası eşliğinde söz konusu ülkeye sevkiyatının gerçekleştirilmesinin talep edildiği, bahse konu sorunun çözümünü teminen Bakanlıkları ve GTHB temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle 14-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında anılan ülkeye bir ziyaret gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Alınan yazıda devamla, GTHB'den Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; BAE Çevre Bakanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA'ya muhatap mektubuna atıfla, BAE tarafından nar ve limon haricindeki meyvelerin ithalatında mezkûr sertifikanın talep edilmeyeceği, söz konusu iki ürün için ise sertifika uygulamasının devam ettirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, tüm yaş meyve ve sebze ürünlerinin anılan ülkeye Bitki Sağlığı Sertifikası (BSS) eşliğinde sevkedilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Aynı yazıda devamla, yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, BAE'ye nar ve limon ihracatında her parti üründen pestisit analizi için numune alınarak ürünle birlikte sertifika ve analiz raporunun yer alması uygulamasının devam ettirilmesine ve BAE'ye yaş meyve ve sebze ürünü sevkiyatlarının tümünde BSS'nin de yer almasına ilişkin olarak Bakanlıklarının ilgili birimlerine talimat verildiği ifade edilmektedir.(7922)

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.