2020/163 Sirküler (05.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-163

Sayın Üyemiz;

1. Yurtdışı Lojistik Merkezler Hk.

2. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri

3. Hindistan Sanal Ticaret Heyeti 15-19 Haziran

4. Rusya - Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler Hk.

5. Bavyera Hükümetinin Ülkemizden Maske Talebi

6. Irak'ta Faaliyet Gösteren Şirketlerin Çalışanlarının Irak'a Girişlerinde Uygulanacak Prosedürler

7. İngiltere Ceset Torbası Talebi

8. Uluslararası Yük Taşımacılığı

9. Tanzanya - Pristine Manufacturing - Firmasının Hammadde Talebi

10. Mısır/ Korunma Önlemi Soruşturması

11. BM Nijerya Temsilciliğinin Talebi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Yurtdışı Lojistik Merkezler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracatımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, dış ticarette maliyetlerin azaltılması ve ihraç ürünlerimizin yeni pazarlara en etkin ve verimli yoldan ulaştırılması amaçları ile ülkemiz lojistik sektörünü geliştirecek çeşitli çalışmaların yürütüldüğü ve bahse konu çalışmalar kapsamında ihracat-lojistik sektörleri işbirliğinde etkin yapılanmalara gitmek, tedarik-dağıtım zincirlerine nüfuz etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı imkanlarını oluşturmak amacıyla Bakanlıkça Yurtdışı Lojistik Merkezler (YLM) kurulmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu hedefler doğrultusunda kurulacak lojistik merkezler için ihracatçılarımız tarafından hangi sektörlerin ağırlıklı olarak talep edildiği, bu merkezlerde faaliyet göstermeyi öngören firma sayısı, talep edilecek hizmet türleri, ihtiyaç duyulacak alan büyüklükleri ve benzeri taleplerin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu konular hakkındaki taleplerin ekte yer alan form ile 15 Mayıs Cuma günü saat 15.00'e kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

EK-1: Yurtdışı Lojistik Merkezlere İlişkin Ön Değerlendirme Formu

2. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ilişkin;

- Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu çerçevede Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı ile Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, söz konusu tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği; öte yandan, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş dönemine özgü olmak üzere bahse konu Bakanlık tarafından ilan edilen liste kapsamı dışında tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı,

konularından bahisle, bu defa, adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni bir duyuru ile COVID 19 sebebiyle oluşan olağanüstü sağlık halinden dolayı geçiş döneminin 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği bildirilmekte olup, söz konusu kamuoyu duyurusuna http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/externalisation-du-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation-prolongation-de-la linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

3. Hindistan Sanal Ticaret Heyeti 15-19 Haziran

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olDUĞU, Hindistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen söz konusu Sanal Ticaret Heyetinin; Tarım (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Süs Bitkileri ve Mamulleri, Tütün, Zeytin ve Zeytinyağı) Gıda ve Gıda Dışı Hızlı Tüketim Ürünleri, Tarım Makinaları, Soğuk Hava Depoları ve İklimlendirme sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmamının katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu sanal ticaret heyetimine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin ise 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu ifade edilmektedir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2zLcBmn internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 230,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının ozkanaltuntas@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Hindistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmekte olduğu,

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmekte olduğu, heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememekte olduğu,

- Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olduğu, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği

ifade edilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Tarih ve Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil

uygulamasında paylaşılacaktır.

15-19 Haziran 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

4. Rusya - Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğimizce revize edilen tablonun iletilmekte olduğu bildirilmektedir.

EK-2: Rusya Federasyonu'ndaki Güncel Tedbirlere İlişkin Yazı ve Eki

5. Bavyera Hükümetinin Ülkemizden Maske Talebi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bavyera Hükümeti'nin korona krizinde koruyucu ekipman tedarikinden sorumlu olan birim yetkilisi tarafından Ataşeliğimize iletildiği belirtilen e-postada, Bavyera Hükümeti'nin ülkemizden çok miktarda tıbbi koruyucu özelliği yüksek olan ve Almanya piyasasındaki perakende fiyatı yaklaşık 18-20 €/adet olan FFP3 (N 99) tipi maske alabileceğinin belirtildiği ve hâlihazırda ülkemizden herhangi bir ihracatçı firma ile irtibata geçmediklerinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bavyera Hükümeti'nin yakın tarihte ÇHC'den 8 milyon adet FFP2 tipi (N 95) maske aldığı ve bunun Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk alım olmadığı hususu da ilave bilgi olarak ifade edilmektedir.

Konuyla ilgilenebilecek üyelerimiz aşağıda iletişim bilgileri bulunan birim ile temasa geçebilirler.

İrtibat Bilgileri:

Mr. Hajo Badura Unterstützungsgruppe Beschaffungen Corona-Pandemie Bayern (Bavyera

Korona Salgını Tedarik Destek Grubu) (Baveria Corona-Pandemia Purchasing Support Group)

E-Posta: sfsg-beschaffungen@sfs-g.bayern.de

6. Irak'ta Faaliyet Gösteren Şirketlerin Çalışanlarının Irak'a Girişlerinde Uygulanacak Prosedürler

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 7 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen "Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu"nun üçüncü toplantısında Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının belirli prosedürler çerçevesinde Irak'a giriş yapabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

-Projelerin devam etmesi amacıyla Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin birlikte iş yaptığı Bakanlıktan yazı almaları ve tüm yolcuların şirket tarafından tahsis edilen yerde karantina altına alınarak iki hafta boyunca Irak sağlık makamları tarafından takip edilmeleri kaydıyla Irak'a girebileceği,

- Şirket çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edilmesi durumunda, anılan kişilerin izole edilerek gerekli tıbbi işlemlerin tamamlanmasını teminen hastaneye alınacağı kaydedilmektedir.

7. İngiltere Ceset Torbası Talebi

PAGDER - Plastik Sanayicileri Derneği'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İngiltere'nin Pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak "Ceset Torbası" talebi olduğu ve İngiltere Başkonsolosluğu tarafından olası alım talebine yönelik ön hazırlık süreci başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, İngiltere'nin ilgili ürüne dair talep ettiği ekte yer alan teknik şartnameye uygun üretim ve ihracat yapan ihracatçıların PAGDER ilgili kişisi Merve Gümülcine ile merve.gumulcine@pagder.org e-posta adresinden ile iletişime geçmesi gerektiği ifade edilmektedir.

8. Uluslararası Yük Taşımacılığı

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, uluslararası ticaretin daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde sürdürülebilmesi ve Kapıkule Sınır Kapısında karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi için çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenlemeler kapsamında 09.04.2020 tarihli Genelge ile alınan tedbirler

Ek-3'te yer almaktadır.

EK-3: 09.04.2020 Tarihli Genelge

9. Tanzanya - Pristine Manufacturing - Firmasının Hammadde Talebi

İlgi: 30/04/2020 tarih ve E-00054151198 sayılı Ticaret Bakanlığı Yazısı

İlgi'de kayıtlı Ticaret Bakanlığı yazısında, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Innocent Bashungwa'nın Büyükelçiliğimize şahsen müracaatla, sıhhi malzeme üreten "Pristine Manufacturing" adlı Tanzanya'da yerleşik şirketin, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında üretmeyi öngördüğü tek kullanımlık yüz maskeleri için ülkemizden ham madde tedarik etmek istediğini bildirdiği ifade edilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tanzanyalı şirketin adı geçen Bakana gönderdiği örneği ekli mektupta kayıtlı maske üretiminde kullanmayı öngördüğü ürünlerin listesi ekte yer almaktadır. Konuyla ilgilenebilecek ihracatçı firmalarımız, ekteki mektupta iletişim bilgileri bulunan firma ile temasa geçebileceği bildirilmektedir.

EK-4: Mektup

10. Mısır/ Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapıldığı belirtilen ve 23 Nisan 2020 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/EGY/15 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Ham Alüminyum” (760110, 760120 ve 760511 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu bildirimde, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların soruşturma açılış bildiriminin Mısır Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasından (16 Nisan 2020) itibaren 30 gün içerisinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçmeleri gerektiği, soruşturmaya ilişkin görüş, değerlendirme ve argüman sunmak isteyenler ile tarafları dinleme toplantısı talebinde bulunmak isteyenlerin de bu taleplerini söz konusu tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak soruşturma otoritesine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmekte olduğu bildirilmektedir.

EK-5: DTÖ Bildirimi

11. BM Nijerya Temsilciliğinin Talebi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Abuja Büyükelçiliğimizin Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya Yerleşik Temsilcisi ve İnsani İşler Koordinatörü Edward Kallon ile bir telekonferans gerçekleştirdiği; bahse konu toplantıda BM yetkilisi tarafından Nijerya'nın COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Nijerya'nın test ve tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için BM'nin 2 milyon Dolar kaynak ayırdığını belirttiği ve bu meblağın 50 solunum cihazı, 30.000 test kiti, 5 ambulans, çok sayıda tıbbi gözetim ve kişisel korunma ekipmanı tedariki için kullanılacağını ifade ettiği ifade edilmektedir. BM yetkilisinin söz konusu malzeme ve ekipmanı ücreti karşılığında ülkemizden temin edebilecek tedarikçilere ulaşılması ve gerekli ihracat izinleri alınmak suretiyle Nijerya'ya gönderilmelerinde yardım beklediklerini ifade ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ayrıntılı listesi ekte iletilen tıbbi malzeme ve teçhizatın ihracatını yapan ve konuyla ilgilenen firmalarımızın iletişim bilgilerini, ihracını yaptıkları ürünlerin bilgileriyle beraber 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-6: Supplies And Equıpment For Covıd-19Ekler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.