2020/252 Sirküler (27.07.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-252

Sayın Üyemiz;

1. Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı

2. Fuar Duyurusu-Litvanya

3. Işbirliği Teklif

4.Gayrimenkul Satışı Hk.

5. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturması

6. Herat Bölgesi Hk

7. Anti Damping Soruşturması/Mısır-Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları

8. ABD / Anti-Damping Soruşturması

9. Yönetmelik Taslakları

10. Çin - Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması (Kta)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
GüzideERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmekte olup, 7223 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesinin genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağını, 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise genel ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceğini hükme bağladığı ifade edilmektedir.

Kanunun 24'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacı taşıyan "Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı"nın https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerin Ticaret Bakanlığına ulaştırılmasını teminen ekteki forma işlenerek 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

2. Fuar Duyurusu-Litvanya

Vilnius Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

- Vilnius/Litvanya'da 22 Mart 2021 tarihinde eğitim simülatörü, İHA'lar, zırhlı araçlar, makinalı tüfekler, topçu sistemleri, anti tank silahları, kara mayınları, el bombası, hafif piyade silahları, yakın hava destek sistemleri, mühimmat, vb. konularda "Live Firing Show” adlı fuarın düzenleneceği, söz konusu fuarla ilgili tüm detaylara https://livefiringshow.com/ adresinden ulaşılabileceği,

- Vilnius/Litvanya'da tarihleri halihazırda kesinleşmemekle birlikte Ekim/Kasım 2021'de enerji verimliliği sağlayabilecek her türlü askeri araçlar konusunda "IESMA 2021- Innovative Energy Solutions for Military Applications Conference and Exhibition" adlı fuarın düzenleneceği, söz konusu fuarla ilgili tüm detaylara http://www.iesma.info adresinden ulaşılabileceği,

- Öte yandan Baltık Ülkelerindeki askeri ihalelerin ;

https://www.nspa.nato.int/business/procurement (Baltıklardaki bütün Nato ihaleleri)

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ (Baltıklardaki bütün Nato ihaleleri)

https://www.mod.gov.lv/en/iepirkumi (Letonya Askeri Alım İhaleleri)

https://riigihanked.riik.ee/(Estonya Askeri Alım İhaleleri )

adreslerinden takip edilebileceği, ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

3. Işbirliği Teklifi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, İran Tarım Seferberliği Bakanlığı ile bir toplantının gerçekleştirilmiş olduğu ifade edilerek söz konusu toplantıda; bitki sağlığı ve güvenliği, geleneksel tıp, organik ürünler ve bitkisel ilaç alanında iki ülke arasında teknik işbirliği anlaşması imzalanmak istendiği, İran'ın ihraç ürünleri olan "safran, mantar, hurma, kuru üzüm, lavanta, gül, kekik, nar, çamfıstığı kabuğu vb. diğer bazı bitki ve bitkisel ürünler için ülkemizdeki ilgili kurumlarla işbirliği ve gerekli durumlarda ortak markalaşma çabalarına girmek istendiği, nar çekirdeğinin yağını almak için ülkemizde teknolojisi bulunan bir şirketle

İran'da ortak yatırım yapılmasının istendiği, meyve-sebze kurutma, kuruyemiş dezenfektanı, paketleme, ambalajlama ve otomatik hasat makinelerine ihtiyaç duyulduğu ve söz konusu makineleri Türkiye'de üreten veya satan firmalarla tanışmak istedikleri, ülkemizin olumlu yatırım ortamı ve pazar olanakları nedeniyle Türkiye'de ortak yatırım yapılabileceği vb. hususların dile getirildiği ifade edilmektedir.

Toplantıda belirtilen hususlarla ilgilenen firmalarımızın M. Hasan Ebrahimi - Zist Atisazan Sabz ile (zas_green@hotmail; 0098 912 803 30 50) iletişim bilgileri kanalıyla irtibata geçmelerinin mümkün olduğu, firmalarımızın İran tarafı ile irtibata geçmeden önce Tahran Ticaret Müşavirliğimizin web sitesini (https://ticaret.gov.tr/yurtdisiteskilati/guney-asya/iran/raporlar) ziyaret etmeleri ve gerekli durumlarda Müşavirliğimizle temasa geçmelerinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Ek-1: Ticaret Müşavirliği Bilgi Notu

4.Gayrimenkul Satışı Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, mülkiyeti SGK'ya ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23'üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 25-28/08/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve söz konusu gayrimenkullerin satış ilan metni SGK'nın web sayfasında (www.sgk.gov.tr.) ilan edileceği ifade edilmektedir.

Ek-2: İlan Metni

5. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana, "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2017 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulandığı ifade edilmektedir.

1 Temmuz 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, tarafların mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/2020-14195.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7'nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü alması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar içim mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı bildirilmektedir.

6. Herat Bölgesi Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Herat Başkonsolosumuzun Herat Valisi Sayın Abdulvahid Katali ile yaptığı görüşmede; Türk iş dünyasının karşılıklı ziyaretler ve fuarlarla kısa sürede Afganistan pazarında büyük güç elde edebileceğini, Türkiye'nin ekonomide kat ettiği ilerleme ve istihdam alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade ettiği ve ayrıca yerel adı "Yorka" olan atlara ilişkin olarak Herat'ta bir fuar düzenlenmesinin ve böylece Türk iş insanlarının Herat'a getirilmesinin iki taraf için de çok kazançlı olacağını zikrettiği ifade edilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

7. Anti Damping Soruşturması /Mısır-Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla edinildiği belirtilen malumata göre, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu ürün ihracatçısı firmalarımızı bilgilendirmek üzere online olarak (Zoom üzerinde) 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30'da bir toplantı gerçekleştirileceği, söz konusu toplantıya ilişkin bilgilerin katılım sağlamak isteyen firmalarımıza ayrıca iletileceği bildirilmektedir. Detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimiz'e eo@baib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek-3: Açılış Bildirimi (İngilizce)

Ek-4: Soru Formu (İngilizce)

8. ABD / Anti-Damping Soruşturması

İlgi : 04.05.2020 tarihli ve 2020/161 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra ülkemiz menşeli döşek ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının açıldığı bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu soruşturma kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından dampingin mevcudiyetine yönelik yapılacak incelemeler çerçevesinde BRN Yatak firmasının örneklemeye seçildiği, bu kapsamda, söz konusu firmanın işbirliğine giderek soruşturmaya taraf olduğu, yetkilendirilmiş avukatı aracılığı ile ilgili soru formlarını cevaplayarak soruşturma otoritesine sunduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması kapsamında soruşturmaya taraf olan her bir firmaya özgü damping marjı ve taraf olmayan firmalar için ise ayrıca bir diğerleri marjı hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, ABD tarafından, soruşturmaya taraf olan BRN firması için bir marj hesaplanacağı, ülkemizden yapılacak ithalata yönelik olarak, diğer tüm firmalara da ayrıca bir "diğerleri marjı” hesaplanacağı ifade edilmektedir. BRN firması için hesaplanacak marjın, diğer firmalarımız için belirlenecek marj açısından da belirleyici olabileceği, BRN firması tarafından Bakanlığımıza, avukatlarının, bahse konu soruşturma çerçevesinde hesaplanacak marjları düşürmeye yönelik olarak, oluşturulmuş fiyat hesabı kapsamında satış giderleri ve kar değerlemesinde kullanılmak üzere, soruşturma konusu ürünü üreten ve satan Türk firmalarının finansal tablolarından istifade edilmesinin faydalı olabileceği yönünde değerlendirmede bulunulduğu bilgisi iletilmiştir.

Konuya ilişkin olarak işbirliğine gitmek isteyebilecek firmaların 7 Ağustos 2020 tarihinden önce anılan firma ile (Onur Gümüş: ogumus@brnbed.com) iletişime geçebileceği ifade edilmektedir.

9. Yönetmelik Taslakları

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlamasına ilişkin çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

7223 sayılı Kanunun 24'üncü maddesi CE işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerle, uygunluk değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esasların ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirleneceğinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

7223 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun'un uygulama yönetmelikleri olan 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "CE İşareti Yönetmeliği" ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 7223 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, CE İşareti Yönetmeliğinde yer alan uygunluk değerlendirme usullerine ilişkin hükümlerin ise yeni hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na derc edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan "CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği Taslağı", "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı" ve "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Söz konusu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen ekteki forma işlenerek 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Görüş Bildirme Formu

10. Çin - Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması (Kta)

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması stratejisinin belirlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin katılımları ile bir çalışma grubu oluşturulduğu, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma Anlaşması yapılması öncesinde bahse konu Anlaşmalar kapsamında tanınacak kolaylıklar göz önünde bulundurularak, fayda maliyet analizi ile Bakanlık stratejisinin oluşturulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Çin, AEO hakkında hazırlanmış olan bilgi notu ekte yer almakta olup, söz konusu sürece ilişkin görüşlerin TİM'e sunulmasını teminen 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 14.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
Ek-1.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.docx

Ek-5.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.