2021/166 Sirküler (27.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-166

Sayın Üyemiz;

1. TİM-TEB Girişim Evi / Tekno Kadın Girişimciler Globale Açılıyor

2. Yıllık PGD Programı hk.

3. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Genç TİM Envanter Duyurusu Hk.

5. Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü

6. Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Anket Çalışması hk.

7. Etkinlik Duyurusu (Venezuella)

8. Standart Tasarıları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. TİM-TEB Girişim Evi / Tekno Kadın Girişimciler Globale Açılıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve girişimcilik çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 2015 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası ortaklığıyla yürütülen TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, 2021 yılı ilk yarısında İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin'de TİM-TEB Girişim Evi, Trabzon ve Erzurum'da TİM Girişim Evi olarak 9 farklı ilde muhtelif çalışmalara devam edilmiş, bugüne kadar 1.300'e yakın teknoloji odaklı girişimciye destek verilmiştir. 2021 yılı 2.dönem programları başarıyla sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

TİM-TEB Girişim Evi ve ABD Büyükelçiliği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AWE programı kapsamında, Tekno Kadın Girişimciler Akademisi Programı'nın ülkemizde kadınların liderliğinde faaliyet gösteren girişimlerin güçlenmesine ve global ölçekte başarılı girişimlere dönüşmesine katkı verme amacıyla Ekim ayında başlatılması planlandığı bildirilmektedir

Ek-1: Program Başvuru Görseli (1 Sayfa, jpeg.)

Ek-2: Duyuru Metni (1 Sayfa, Word).

2. Yıllık PGD Programı hk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıklarının 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, Bakanlıkları sorumluluk alanında bulunan 1500'ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Genel Müdürlükleri faaliyet alanında yer aldığı ifade edilmektedir.

Yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği ve söz konusu ürünlerin üretici ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlamasının yapıldığı, 2022 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başlatılıp, 2022 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından tarafınıza ulaştırılan şikâyetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesi amaçlanmakta olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan ürünlere kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin Birliğimize bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgileri ve bahse konu ürünlerin 29 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar Birliğimize ve eo@baib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

3. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 29.06.2020 tarihli ve 2020/214 sayılı Sirkülerimiz

Güney Afrika tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde 7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40, 7216.50 ve 7228.70 GTP'leri altında yer alan "demir ve alaşımsız çelikten U, I, H, L ve T bölümleri” ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, ilgide kayıtlı yazımız ile bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 23 Eylül 2021 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yayımlanan bildirimde; yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde görülen ciddi zararın, ithalat artışı dışındaki nedenlerden kaynaklandığı ve bu doğrultuda artan ithalat ve ciddi zarar arasında illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle soruşturmanın 17 Eylül 2021 tarihi itibarıyla önlemsiz kapatılmasına karar verildiği belirtilmektedir. Bahse konu DTÖ bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Ek-3: DTÖ Bildirimi (2 Sayfa)

4. Genç TİM Envanter Duyurusu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşabilmek ve toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirilmesi ile ihracat bilincinin tabana yayılması için Meclisimizce kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM tarafından sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM hayata geçirilmiştir.

İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmek, genç ihracatçı sayısını artırmak, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmak ve iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmek amacıyla kurulan Genç TİM 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna paylaşılmıştır.

Bu çerçevede daha geniş kitlelere ulaşmak için https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinden Genç TİM ‘e başvurular alınmaya başlanmıştır.

Başvuru formunu dolduran ve gerekli üyelik şartlarını sağlayan tüm üyelerimiz Genç TİM'in doğrudan üyesi olacaklardır.

Bu doğrultuda, genç ihracatçılarımızı Genç TİM ailesinin üyesi olması için, https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinden başvuru formunu doldurarak katılmaya davet etmekteyiz.

Ek-4: GENÇ TİM Envanter Duyuru Görsel

5. Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için, Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol Applus Fomento firmaları ile anlaşma yapıldığı, bu kapsamda, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, adı geçen Bakanlık tarafından sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi adına SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile de anlaşma yapıldığı bunlara ilaveten, kamuya açık kaynaklardan temin edilen ve ilgili Bakanlığa da teyit ettirilen bilgilere göre, "Analysis and Control Laboratory” (ACLAB) firması ile de aynı bağlamda yeni bir anlaşmanın imzalandığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu, yaprak yaylar ve iç lastik), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat demiri, boya), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, ayakkabılar, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar, bebek bezi, tıbbi olmayan korunma maskeleri ve okul defterleri ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında, mezkur ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde ise uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda özet bilgileri bulunan internet sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9

https://fr.le360.ma/economie/importations-industrielles-une-sixieme-societe-agreeepour-realiser-les-controles-de-conformite-245174

6. Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Anket Çalışması hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'a (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) ihracat yapan ihracatçı firmalara yönelik olarak ihracatta karşılaşılan ihracat engellerinin tespit edilmesi ve ihracat performansı ile ilişkilendirilmesini amaçlayan bir anket çalışmasının hazırlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu ankette, Birleşik Krallık'a ihracat yapan "Motorlu Araçlar ve Aksam Parçaları”, "Makine, Elektrikli Makine, Kablo”, "Tekstil-Hazır Giyim”, "Kıymetli Metaller”, "Plastik ve Mamulleri”, "Mobilyalar, Aydınlatma Cihazları”, "Tıbbi Cihazlar” başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yer alan ihracatçı firmaların karşılaştığı ihracat engellerinin belirlenerek, ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandığı; https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 linkinde yer alan anketin 22 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar doldurulması beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, cevapların toplu olarak değerlendirilecek olması nedeniyle isim ve iletişim bilgilerinin paylaşılmaması ve ankete ilişkin soruların eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

7. Etkinlik Duyurusu (Venezuella)

Karakas Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Venezuela'da Global Eventos adlı kuruluş başkanı Sn. Carlos Sanches'in Venezuela'da her yıl (pandemi nedeniyle 2020 yılı hariç) geleneksel olarak düzenledikleri ‘Yılın Şirket Liderleri 2021 Zirvesi' adlı organizasyonun 18.sini bu yıl ‘Yatırım Destinasyonu Venezuela' temasıyla 8-12 Kasım 2021 tarihlerinde başkent Karakas'ta Eurobuilding adlı otelde gerçekleştireceklerini belirterek ülkede tanıtım yaparak yatırım ve ticaret gerçekleştirmek isteyen Türk şirket, iş örgütü ve kuruluşları Zirveye katılmaya davet etmek istediklerini bildirilmektedir.

Bu itibarla, Zirve hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak isteyen şirket ve kuruluşlar web sayfasında yer alan iletişim bilgileri üzerinden organizatör kuruluşla doğrudan ya da Karakaş Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla temasa geçebileceği ifade edilmektedir.

8. Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örneği ekte iletilen standart tasarıları hakkında Bakanlığın görüş talep ettiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 30.09.2021 tarihine kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Bebek Bisküvisi standardı

Ek-6: Domates salçası ve püresi standardı

Ek-7: Çikolata standardı

Ek-8: Görüş tablosuEkler:
Ek-1.jpg

Ek-2.docx

Ek-3.pdf

Ek-4.gif

Ek-5.docx

Ek-6.docx

Ek-7.xlsx

Ek-8.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.