2023/207 Sirküler (01.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-207

Sayın Üyemiz;

1. Venezuela'ya İhracat Başvuruları

2. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

3. Kanada'ya Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Girişi Hk.

4. Filipinler /Buğday Unu/ Anti-Damping

5. Türkiye-Gürcistan 2. Teknik Çalışma Grubu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Venezuela'ya İhracat Başvuruları

T.C. Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Zararlı Risk Analizleri (ZRA) süreci devam eden ve sezon itibariyle ihracatı yoğun olan elma, portakal, mandarin ve limon ürünleri için Venezuela'ya ihracat başvurusu yapılması halinde Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususundaki Bakanlıkları yazısının ekte gönderildiği belirtilmektedir.

EK-1: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yazısı

2. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

İlgi: 14.11.2023 tarihli ve 2023-200 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” adlı organizasyonların Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 günlük programlar halinde Türkiye genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 5-6-7 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca eğitim programı sonunda, eğitimin en az üçte ikilik kısmına katılım sağlayan katılımcılara "Dijital Katılım Belgesi” gönderileceği belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu programa, 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmamasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği bildirilmektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 4 Aralık 2023 Pazartesi günü gönderileceği ayrıca belirtilmektedir.

EK-2: Program Akışı

EK-3: Duyuru Görseli

3. Kanada'ya Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Girişi Hk.

Ottowa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bir şirketimizin Kanada'ya ihracat gerçekleştirmek üzere ahşap paletler ile gönderdiği eşyaya yönelik Kanada makamlarının denetim ve incelemesi neticesinde, sevkiyata konu ahşap paletlere yönelik beyan edilen bilgi ve belgelerin "International Standards for Phytosanitary Measures-ISPM-15 Standards" düzenlemesi ile uyumlu olmadığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Kanada'ya ithal edilen tüm ahşap ambalaj malzemelerinin uyması gereken standartlara ve konuya ilişkin düzenlemeleri içeren elektronik platformlara erişim linklerinin ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-4: Kanada Ahşap Malzeme İthalatı

4. Filipinler /Buğday Unu/ Anti-Damping

İlgi: 28.03.2023 tarihli ve 2023-049 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı 9 Ocak 2015 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi uygulandığı, Filipinler Tarif Komisyonu (Komisyon) tarafından, Filipinler yerli sanayisince yapılan başvuru üzerine mezkûr önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmekte olduğu ve söz konusu soruşturmada önlemin kaldırılmasının damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasına sebep olup olmayacağının inceleneceği duyurulmuştu.

Bu çerçevede, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikaları Savunma Araçları Şubesinden alınan bir yazıda, Manila Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıda ilgili nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında "Philippine Flour Millers, Inc" tarafından iletilen "Petition Letter" için kurumlarınca "Essential Facts" (Ek) raporunun yayımlandığı, 30 Kasım 2023 tarihli bu raporun 5 takvim günü süresince tarafların görüş ve değerlendirmelerine açık olduğu, görüşlerin TC.Assist@mail.tariffcommission.gov.ph e-posta adresine gönderilebileceği ve söz konusu 5 günlük sürenin uzatılamayacağı ifade edilmektedir.

EK-5: Attachment - Public Version of Essential Facts_2ndExpiry Review_30Nov2023

5. Türkiye-Gürcistan 2. Teknik Çalışma Grubu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi (OGK) kapsamında faaliyetlerini yürüten Teknik Çalışma Grubunun (TÇG) bir sonraki toplantısının 19-20 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ve taslak gündemin bir örneğinin ekte iletilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan toplantıda dile getirilmesinde fayda görülen hususların ekte yer alan form doldurularak 4 Aralık Pazartesi günü 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Taslak Gündem

EK-7: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.docx

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.