2023/218 Sirküler (27.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-218

Sayın Üyemiz;

1. Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin AB'ye İthalatı

2. Tunus/Korunma Önlemi

3. Techxtıle İnovasyon Ligi Başvuruları

4. Güney Afrika-Sığır Jelatini ve Kollajen İhracatı

5. Fas'ın Gıda Ürünleri İthalatına İlişkin Platform Kurması

6. Irak (Erbil) Genel Ticaret Heyeti

7. Pirina Yağı Standart Tasarısı

8. Filipinler /Buğday Unu/ Anti-Damping

9. Yemeklik Zeytinyağı Standart Tasarısı

10. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Toplantısı

11. Türkiye-Kore Cumhuriyeti 6. Dönem Ortak Komite Toplantısı (OKT)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin AB'ye İthalatı

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, AB Nezdinde Daimi Temsilcilik Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, AB Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Gıda, Hayvan ve Bitkilerde Kriz Hazırlıklılığı Direktörü Bernard Van Goethem tarafından Tarım Müşavirliğine iletilen, "İnsan tüketimine yönelik bal ve arıcılık ürünlerinin (balmumu, arı sütü, propolis veya polen) Birliğe ithalat koşullarının gözden geçirilmesi” konulu mektup hakkında bilgi verilmektedir.

Bahse konu mektupta, 28.11.2023 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve insan tüketimine yönelik bal ve diğer arıcılık ürünlerinin sevkiyatlarının Birliğe ancak kayıtlı işletmelerden gönderilmesine ilişkin (AB) 2023/2652 sayılı Regülasyon konusunda bilgi verilmekte olup, söz konusu Tüzüğün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren on iki aylık bir geçiş dönemi sonunda (29 Kasım 2024) listede yer almayan işletmelerden gelen sevkiyatların AB'ye girişine izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

2. Tunus/Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus tarafından, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 21 Temmuz 2022 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan bildirime göre; anılan ülke tarafından, Tunus tarife cetvelinde 72171050002 ve 72171090100 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan "Mobilya yaylarında kullanılan demir veya alaşımsız çelik teller” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı, GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; ilgili soruşturma öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nispi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi'ne sunulan 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan Fransızca nüshası ekli DTÖ bildiriminde, Tunus tarafından yapılan inceleme sonucunda, yerli üreticinin satışlarında düşüş, zararında artış ve istihdamında azalma gibi olumsuz etkilerin gözlemlendiği; yerli üreticinin pazar payındaki azalmanın ve yerli üretici üzerinde oluşan zararın nedeninin ithalat olduğu ifade edilerek korunma önlemi alınmaya karar verildiği belirtilmektedir.

Mezkur korunma önlemi, 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren üç yıl boyunca uygulanacak olup; 28 Kasım 2023 tarihinden 30 Kasım 2024 tarihine kadar uygulanacak kota miktarının 764 ton, 1 Aralık 2024'ten 30 Kasım 2025'e kadar olan dönemde uygulanacak kota miktarının 1.020 ton, 1 Aralık 2025'ten 30 Kasım 2026'ya kadar olan dönemde uygulanacak kota miktarının ise 1.274 ton olacağı belirtilmektedir.

EK-1: DTÖ Bildirimi

3. Techxtıle İnovasyon Ligi Başvuruları Hk

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)'nden alınan yazıda, Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi başvurularının başladığı iletilmektedir. TechXtile Platformu kapsamında, kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi etkinliği düzenlendiği, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmaların, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı bulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanmasının yattığı, bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimciliğin etkin bir rol üstlendiği, Türkiye de, inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmakta olduğu, ileri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolunun ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemekten geçtiği belirtilmektedir. Ayrıca, inovasyon ligi, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olduğu, dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin, Ar Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesinin de desteklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamdan hareketle, TechXtile İnovasyon Ligi; Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvuru etkinliği olduğu ifade edilmektedir.

https://www.techxtile.net/turkiye-tekstil-inovasyon-ligi/ web sayfasından detaylarına ulaşılabilen ve 05 Mart 2024 tarihinde ödül töreni gerçekleştirilecek olan etkinliğin başvurularının devam ettiği ve son başvuru tarihinin 28 Ocak 2024 Pazar günü olduğu bildirilmektedir.

4. Güney Afrika-Sığır Jelatini ve Kollajen İhracatı Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, sığır jelatini ve kollajen kılıfın ülkemizden Güney Afrika'ya ihracatında kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan veteriner sağlık sertifikalarının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığından alınan söz konusu yazıda; sığır jelatini ve kollajen kılıfın ülkemizden Güney Afrika'ya ihracatında bundan sonraki süreçte teknik bir engel kalmadığı ve ülkemizce düzenlenen söz konusu sertifikaların Güney Afrika'nın ithalat izin sürecinde kabul edileceğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

5. Fas'ın Gıda Ürünleri İthalatına İlişkin Platform Kurması Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden yazıya atıfla, Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Ormanlar Bakanlığının (ONSSA) 466-23 sayılı Kararnamesi uyarınca Fas'a ihraç edilen gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve depolanmasında faaliyet gösteren yabancı firmaların kayıtlı olacağı bir elektronik platform oluşturulacağı, yeni uygulamanın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ve Kararnameye konu platformun hazır olduğunda erişim linkinin ONSSA'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı bildirilmiştir.

Söz konusu uygulama aşağıda GTİP kodları yer alan 5 ürün grubunu (et ve et bazlı ürünler, su ürünleri ve balık yetiştiriciliği ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve suları ve nektarlar, soslar ve baharatlar da dahil olmak üzere ısıl işleme tabi tutulmuş konserve sebzeler) kapsamaktadır;

2. Fasıl: 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210

3. Fasıl: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309

4. Fasıl: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406

16. Fasıl: 1601, 1602, 1603, 1604, 1605

20. Fasıl: 2002, 2003, 2004, 2005, 2009

6. Irak (Erbil) Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 29 Ocak - 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Irak'a (Erbil) yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve Erbil şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Erbil'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/iraq-erbil-2024/company/register linkinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve heyete katılmak isteyen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 39.000 TL tahsil edileceği belirtilmektedir. Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e (gurkankaraman@tim.org.tr ) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-2: Irak (Erbil) Ticaret Heyeti Taslak Programı

EK-3: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

7. Pirina Yağı Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 5269 Pirina Yağı" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin ekte yer alan tablo doldurularak 17 Ocak 2024 Çarşamba günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için: https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

EK-4: Görüş Tablosu

8. Filipinler /Buğday Unu/ Anti-Damping

İlgi: a) 28.03.2023 tarihli ve 2023-049 sayılı yazımız.

b) 01.12.2023 tarihli ve 2023-207 sayılı yazımız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı 9 Ocak 2015 tarihinden bu yana bir dampinge karşı önlem uygulandığı ifade edilmektedir.

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda belirtildiği üzere; Filipinler Tarif Komisyonu (Komisyon) tarafından, Filipinler yerli sanayisince yapılan başvuru üzerine mezkûr önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütülmekte olduğu ve söz konusu soruşturmanın tamamlanması üzerine Essential Facts raporunun yayımlandığı bu rapor hakkında 5 takvim günü süresince tarafların görüşlerini ve değerlendirmelerini sunabileceği duyurulmuştu.

Bu çerçevede, Manila Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Bakanlıklarına iletilen 18 Aralık 2023 tarihli e-postada ilgili nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda Komisyon'un Nihai Rapor'u (Final Report) yayımladığı, ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı uygulanan dampinge karşı önlemin üç (3) yıllık süre ile uzatıldığı, ihracatçı firmalar bazında uygulanacak damping önleminin ihraç fiyatının %0 ile %16,19'u arasında değiştiği ile Filipinler Tarım Bakanlığı'nın rapor yayım tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde gerekli mevzuat düzenlemesi yaparak mezkur önlemin yürütülmesini sağlayacağı hususlarının yer aldığı bildirilmektedir.

İlgili rapora https://tariffcommission.gov.ph/dumping-duty-wheat-flour bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

9. Yemeklik Zeytinyağı Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 341 Yemeklik Zeytinyağı" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin ekte yer alan tablo doldurularak 17 Ocak 2024 Çarşamba günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için: https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

EK-5: Görüş Tablosu

10. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-Yunanistan KEK 6. Toplantısının Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa TUZCU ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostantinos FRAGKOIANNIS eşbaşkanlığında Şubat ayında ülkemizde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerinin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formu doldurarak 28 Aralık 2023 Perşembe günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Bildirim Formu

11. Türkiye-Kore Cumhuriyeti 6. Dönem Ortak Komite Toplantısı (OKT)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, ülkemizle Kore Cumhuriyeti arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, ikili ticaretimizin ve STA'nın işleyişinin değerlendirilmesini teminen, Türkiye- Kore Cumhuriyeti 6. Dönem Ortak Komite Toplantısı'nın (OKT) 15-16 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte ve söz konusu toplantıya ilişkin çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve firmalarımızın anılan ülke pazarına ilişkin girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerinin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formu doldurarak 27 Aralık 2023 Çarşamba (bugün) günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-7: Görüş Bildirim FormuEkler:
ek-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.xlsx

EK-5.xlsx

EK-6.docx

EK-7.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.