2023/219 Sirküler (29.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-219

Sayın Üyemiz;

1. Peynir Mayası Standard Tasarısı

2. Benin Yatırım Ortamı

3. Kanada Hükümetinin Gıda İthalatçıları İçin Getirdiği Lisans Zorunluluğu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Peynir Mayası Standard Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3844/tst T2 Peynir Mayası" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin ekte yer alan tablo doldurularak02 Ocak 2023 Salı günü 16.30'a kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için:https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

EK-1: Görüş Tablosu

2. Benin Yatırım Ortamı

Kotonu Ticaret Müşavirliğimizin ve T.C. Ticaret Bakanlığının yazılarına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Benin yatırım ortamı ve yatırım teşviklerine ilişkin faydalı bilgiler içeren "Benin'de İş İkliminin İyileştirilmesi" ve "Yatırıma Yönelik Vergi Önlemleri ve Gümrük Düzenlemeleri" ne ilişkin dokümanın Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı'ndan (Apiex) temin edilerek gönderilmiş olduğu, buna ilaveten ülkedeki kamu ihalelerinin "https://www.marches-publics.bj/" internet sitesinden takip edilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Gönderilen bir diğer doküman olan "Tax Measures and Customs Regulations” da ise "Yatırım Kanunu ve Özel Ekonomik Bölge Kanunu” kapsamında yatırım süresince ithalat gümrük vergisi muafiyeti ile işletme döneminde 5 ila 17 yıl arasında değişen sürelerde kurum, gelir ve meslek vergileri muafiyeti gibi desteklerin sağlandığı, buna ek olarak üçüncü bir doküman olarak gönderilen 2021-2026 Hükümet Eylem Programı'nda (PAG 2021-2026) tarımsal sanayi, tarım, elektrik enerjisi ve dijital sektörlerde yapılacak yatırımlarda bir üst kademe teşviklerin uygulandığına ilişkin bilgi verilmektedir.

Buna göre PAG (2021-2026)'de Benin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, kamu kaynakları ve kamu özel ortaklığıyla finanse edilmesi planlanan, toplam maliyeti 12.111 milyar Batı Afrika Frangı (F CFA) (yaklaşık: 18,5 milyar Avro) olan ve 87 reform ile 201 projeyi içeren tutarın %55'ini altyapı, enerji, dijital, tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin oluşturduğu ifade edilmektedir. Söz konusu dokümanın "Main Projects” bölümünden karayolu, havalimanı ve elektrik santralleri inşası, liman genişletilmesi ve yukarıda özetlenen alanlardaki bazı spesifik projelerin ayrıntılarına ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İlave olarak, Nijerya, Burkina Faso, Nijer ve Togo ile ortak sınırı bulunan Benin'in, Abidjan-Lagos ve Kotonu-Niamey bölgesel koridorlarının kesişme noktasında yer alan coğrafi konumu itibariyle önemli bir ticaret ve turizm merkezi konumunda olduğu, tekstil ve tarımsal sanayi başta olmak üzere ihracata yönelik endüstriyel yatırımların artış gösterdiği, bu kapsamda ülkenin yatırımcı, ihracatçı, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızca takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

EK-2: Benin'de İş İkliminin İyileştirilmesi

EK-3: Tax Measures and Customs Regulations

EK-4: 2021-2026 Hükümet Eylem Programı

3. Kanada Hükümetinin Gıda İthalatçıları İçin Getirdiği Lisans Zorunluluğu

Ottawa Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Alınan Yazıda, "Kanada Gıda Denetim Kurumu (Canada Food Inspection Agency-CFIA)” tarafından yapılan 12 Aralık 2023 tarihli bildirim ile Kanada'da gıda ithalatı yapan şirketlerin CFIA tarafından onaylanan "Kanadalılar için Güvenli Gıda Lisansı (Safe Food for Canadians-SFC Licence)” temin etmelerinin zorunlu kılındığı, söz konusu bildirimde Kanada'nın gıda ithalatı işlemlerinde 12 Şubat 2024 günü itibariyle bahse konu "SFC” lisanslarına ilişkin online otomatik teyit sisteminin CFIA tarafından aktif hale getirileceği; geçerli bir "SFC” lisansı olmadan gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinin otomatik olarak reddedileceği; lisanssız yapılacak sevkiyatların ise Kanada gümrük sahasına girişine izin verilmeyeceği, CFIA'nın "SFC” lisans onay işlemlerinin zaman aldığı ve bu nedenle başvuruların bir an evvel yapılmasında fayda görüldüğü ve lisans onay işlemlerinin gümrük kapılarından gerçekleştirilemeyeceği belirtilmektedir.

EK-5: "Safe Food for Canadians Regulations-SFCR" Metni

EK-6: İthalat İşlemlerine Yönelik "SFCR" DüzenlemeleriEkler:
ek--6.pdf

ek-1.xlsx

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.