2024/075 Sirküler (16.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-075

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-İran 29. Dönem KEK Toplantısı hk.

2. TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı

3. Turunçgil Yeşillenme Hastalığı

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Güney Kore

5. Hacizli Menkul Mal Satışı Hk (Pazarlık Usulü)

6. AB Huş Ağacından Kontrplak Önlemlerinin Etkisiz Kılınması Soruşturması Hk.

7. Butanla İşbirliği Projeleri

8. ATSO B2B Networking Etkinliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Türkiye-İran 29. Dönem KEK Toplantısı hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Merhdad Barzpash'ın eş başkanlıklarında 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde Tahran'da gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın İran pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgileri ve adı geçen ülkeye ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminen16 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Sorun Bildirim Formu

2. TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı ekte gönderilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu tebliğ taslağına ilişkin olarak görüş ve tekliflerin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş Formu

Ek-3: TGK Tebliğ Taslağı

3. Turunçgil Yeşillenme Hastalığı

İlgi: 26.01.2024 tarihli ve 2024/10 sayılı sirkülerimiz

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, ilgide kayıtlı yazımızda; zararlı karantina etmenlerinden "Asya Turunçgil Psillidi"nin ülkemizde bulaşma ve yayılmasını önlemeye yönelik olarak alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı raporu iletilmiştir.

Bu defa, konuya ilişkin adı geçen Bakanlığın yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 2024 yılı aralık ayından itibaren Türkiye'ye yapılacak enginar ihracatında tatbik edilmeye başlanan hususlara yönelik malumata yer verildiği ifade edilmektedir.

Ek-4: Yazı Sureti-TOB

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Güney Kore

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları”kapsamında,22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10.00-11.00 saatleri arasında Güney Kore'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Güney Kore ile Ticaretimizde Hukuki Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları" isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Güney Kore Elektronik Sohbet Toplantı Linki:https://bit.ly/3UICFnJ

5. Hacizli Menkul Mal Satışı Hk (Pazarlık Usulü)

T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınan yazıda; Müdürlüklerince, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 23.05.2024 tarihinde saat 10:00'da pazarlık usulü (Yeniden İhraç Amaçlı) satışı yapılacak olduğu, hacizli eşya satışına ait ilan metni ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Satış İlanı

6. AB Huş Ağacından Kontrplak Önlemlerinin Etkisiz Kılınması Soruşturması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazı doğrultusunda, Rusya menşeli "huş ağacından kontrplak” (4412.33.10 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan-2022 öncesi 4412.33.00) ithalatında AB tarafından uygulanan anti-damping önleminin, bu ürünlerin Kazakistan'ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında nihai kararın 14 Mayıs 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bilgisi iletilmektedir.

Ekte bir örneğine yer verilen Kararın incelenmesinden görüleceği üzere; anılan soruşturma neticesinde, Rusya menşeli ürünler için yürürlükte bulunan %15,8 oranındaki damping önlemi ülkemiz ve Kazakistan'a da teşmil edildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, bahse konu önlemden muafiyet taleplerinin anılan Kararda belirtilen Avrupa Komisyonu'nun ilgili adresine yazılı olarak yapılabileceği, bu kapsamda Komisyon'un yapacağı değerlendirme çerçevesinde mezkur önlemleri etkisiz kılmayan firmalardan yapılacak ithalatın anılan önlemlerden muaf tutulmasının onaylanabileceği belirtilmektedir.

Ek-6: Commission Implementing Regulation

7. Butanla İşbirliği Projeleri

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla ve özetle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Butan Kralı Jigme Khesar Namgyal Wangchuck tarafından 17 Aralık 2023 tarihinde Butan'ın 116. Milli Günü vesilesiyle duyurulan, Hindistan sınırında bulunan Gelephu şehrinde bir ekonomi bölgesi (hub) tesis edilmesini içeren "Gelephu Mindfulness City" projesiyle ülkeye yabancı yatırım çekilmesinin planlandığı; idari özerklik ve hukuki bağımsızlık tanınacak (Özel İdari Bölge), enerji ihtiyacı hidroelektrik santrallerinden karşılanacak ve bin kilometrelik alana yayılacak söz konusu bölgenin bir ekonomi üssü olarak işlev görmesinin; ayrıca, yol, köprü, havaalanı gibi kamu altyapı projelerine finansman sağlanmasının kolaylaştırmasının amaçlandığı; projenin ilk aşamasında ofis, rezidans, okul, hastane, otel ve özel işletmelerin inşasına başlanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Öte yandan yazıda, üretim kapasitesi zayıf ve sosyoekonomik darboğazdaki Butan'ı dünya ekonomisiyle bütünleştirerek, ülke ekonomisini canlandırma amacına matuf "Gelephu Mindfulness City" projesinin ne ölçüde hayata geçirilebileceğinin bu aşamada finansman arayışının sürmesi sebebiyle belirsizliğini koruduğu; nitekim ilk etapta uygulayıcı firmalardan ziyade, yatırımcı bulunulması için çalışmaların devam ettiği; Hindistan ve Katar'ın söz konusu projeye ilgi duyabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ve Bakanlığa verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, söz konusu projeye ilgi duyabilecek firmalarımızın 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

8. ATSO B2B Networking Etkinliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, Antalya ve Bölgemizde iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 23 Mayıs 2024 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda ATSO B2B Networking Etkinliği gerçekleştirilmektedir.

Yazıda devamla, Trendyol'un ana sponsorluğunda, Ideasoft ve Sipay‘in katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcıların kısa sürede ve etkili bir şekilde birbirini tanıması, ikili iş görüşmeleri yapması böylelikle bölge içi ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmekte olup, Yapay zeka destekli B2B Matchmaking teknolojisinin kullanılacağı etkinlikte katılımcılar projelerine, iş geliştirme faaliyetlerine ve devam eden çalışmalarına katkı sağlayacak iş görüşmeleri yapmanın yanında muhtemel girişimci adayları ile de eşleşme imkanı bulacakları ifade edilmektedir.Ekler:
ek--4.pdf

ek-1.docx

ek-2.doc

ek-3.docx

ek-5.xlsx

ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.