2023/038 Sirküler (02.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2023-038

Sayın Üyemiz,

Bölgemiz ihracat sektörlerinde sürdürülebilir ihracatın ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini desteklemek amacıyla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yürürlüğe konulan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Desteğine İlişkin Genelge (URGE)' çerçevesinde, işbirliği kuruluşları önderliğinde firmalarımız bir araya gelmekte, uluslararası pazarlara girmek ve pazardaki rekabet edebilirliklerini güçlendirmek için firmalarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim/danışmanlık faaliyetlerinin ardından alım heyeti ve yurt dışı pazarlama programları ile yurt dışı pazar paylarının güçlendirilmesi için faaliyetler düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak yaş meyve sebze sektörünün dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla "Yaş Meyve Sebze Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve İhracat” isimli bir projeye başlanmaktadır.

Proje kapsamında, gıda sektörlerinin ve iştirakçi firmaların mevcut durumunun tespiti ve hedeflere ulaşmada izlenecek stratejinin belirlenmesine yönelik olarak profesyonel bir danışmanlık firmasınca ortak ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bu analiz sonucunda ortaya çıkacak firma ihtiyaçlarına göre değişik konularda uzmanlarca teorik ve pratik eğitimler verilecektir. Gerekli eğitimlerle kurumsal kapasitelerini arttırma imkânı elde edecek firmalar, ihtiyaç analizi sonucunda ortaya konan hedef pazarlara ve proje katılımcılarının genelinin talep ettiği pazarlara yönelik olarak düzenlenecek yurtdışı pazarlama programları kapsamında B2B görüşmeler gerçekleştirebilecek ve bölgedeki önemli ithalatçıların tesislerine teknik ziyaretlerde bulunabileceklerdir. Ayrıca hedef pazarlardaki en önemli ithalatçı firmaların ülkemize getirilerek bölgemizdeki gıda ürünleri firmalarıyla birebir görüşmelerinin sağlanacağı alım heyeti programları düzenlenecektir.

Projemize katılmak isteyen firmalarımız için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:

· Projede yer almak isteyen firmaların yaş meyve sebze ürünlerine yönelik sektörlerde faaliyet göstermeleri,

· Firma yapılarının en az "Limited” olması (şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır),

· UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesi olması,

· Yürütülmekte olan başka bir URGE Projesi'nde yer almaması, Turquality desteğinden yararlanmıyor olması,

· UR-GE Projesinde yer almak isteyen firmanın Destek Yönetim Sistemi(DYS)'nde yararlanıcı olarak kayıtlı olması zorunludur. DYS kaydı için Birliğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

gerekmektedir.

Toplam 3 yıl sürecek proje kapsamında organize edilecek olan ve yukarıda özetle verilen faaliyetlere ilişkin masraflar, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın %75 oranında finansal desteği ile gerçekleştirilecektir.

Söz konusu projeden sadece proje iştirakçisi olan ve proje kapsamında ön başvurularını tamamlayan firmalarımız faydalanabilecektir. Bu çerçevede, projede yer almak isteyen firmalarımızın en geç 20 Mart 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ekte yer alan başvuru formunu (şirket yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli halde) arge@baib.gov.tr mail adresine göndermeleri ve asıllarını kargo veya elden ulaştırmaları hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

Ekler:

1- UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK-1)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

UR-GE, Dış İlişkiler ve Yönetim Kurulu Şubesi- Tel: 0242 505 10 30Ekler:
Katılımcı Şirket Talep Yazısı YMS Projesi.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.