2023/046 Sirküler (17.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-046

Sayın Üyemiz;

1. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

2. Tim Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği İç Anadolu Eğitim Programı

3. Polonya-Belarus Sınırı Hk.

4. D-8 TTA / Endonezya Gümrük Tarifeleri

5. ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya Başlanması

6. Türkmenbaşı-Bakü-Türkmenbaşı Güzergahında Ro-Pax Yük Taşımacılığı Hk.

7. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlıklarının görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde 9 Şubat 2023 tarihi itibariyle, hem Bakanlıklarınca uygun görülecek illerde fiziki olarak hem de Bakanlıkları ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi olarak "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, 22 Mart 2023 tarihinde 13.00-17.20 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, program akışı ve duyuru görseli ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 17 Mart 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlandırıldığı ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir.

Söz konusu programa, kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 20 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilemediği belirtilmektedir.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

EK-1: 22 Mart 2023 Eğitim Programı Akışı

EK-2: 22 Mart Eğitim Programı Duyuru Görseli

2. Tim Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği İç Anadolu Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisleri tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında ihracatçılarımıza yol göstermek adına muhtelif çalışmalar yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla; söz konusu Eylem Planı'nın ana hedeflerinden biri olan eğitim programları kapsamında, daha fazla üretici, girişimci ve ihracatçıyı Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları”nın düzenlendiği, 28 Şubat 2022 tarihinde Marmara bölgesindeki ve 27 Aralık 2022 tarihinde Ege bölgesindeki tüm illerde faaliyet gösteren ihracatçılar, üreticiler ve girişimcilere yönelik eğitim programının çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği, eğitimden önemli çıktı ve kazanımların elde edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 22 Mart 2023 Çarşamba günü 10.00-16.45 saatleri arasında "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği İç Anadolu Eğitim Programı”nın çevrimiçi olarak düzenleneceği ve kayıt için https://tim.org.tr/tr/surdurulebilirlik-egitim-basvuru linkinin ziyaret edilmesi gerektiği iletilmektedir.

EK-3: Duyuru Görseli

3. Polonya-Belarus Sınırı Hk.

Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazılarına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Polonya Hükümeti'nin kamu güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Polonya-Belarus Kukuryki-Kozlovichi karayolu sınır kapısındaki geçişleri 21 Şubat 2023 saat 19:00 itibarıyla eşya taşımacılığına kapattığı, yolcu taşımacılığı yapan taşıtların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine ait taşıtların ise (Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre plakalı taşıtlar) bu karardan muaf tutulduğu belirtilmekte; ayrıca, Polonya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapılarının eşya taşımacılığına kapalı olması nedeniyle bu kararla birlikte ülkemiz taşıtlarının Polonya'dan Belarus'a doğrudan geçiş imkanının kalmadığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, taşımacılarımızın bu durumdan mağdur olmamaları için Varşova Büyükelçiliğimizce Polonya İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunularak Türk taşımacılarına istisna tanınmasının talep edildiği ancak Polonya tarafınca Polonya-Belarus ilişkilerinin mevcut durumu çerçevesinde alınan bu kararın değiştirilmesinin veya ülkemize istisna tanınmasının mümkün olmadığı, karardan muaf olan ülkelerin ise fiilen Belarus ile Polonya sınırından yük taşımacılığı yapmadığı (bu nedenle Polonya-Belarus sınırının eşya taşımacılığı için her ülke taşıtına fiilen kapatıldığı) ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Polonya Hükümeti'nin bu kararı sonrasında taşımacılarımızın Litvanya güzergâhına yöneldiği; ancak, hâlihazırda yolda olan taşıtların Litvanya geçiş belgesine sahip olmadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Vilnius Büyükelçiliğimizce Türk plakalı taşıtlara geçici muafiyet sağlanması ve geçiş belgesi aranmaması amacıyla Litvanya makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu, bununla birlikte, Vilnius Büyükelçiliğimizce Belarus sınırına ilişkin hassasiyetin Litvanya'da da geçerli olduğu ve Belarus'a yönelik karayolu taşımacılığının tümüyle Litvanya'ya yönlendirilmesinin kalıcı bir çözüm oluşturmayabileceği, mümkünse ihtiyaten alternatif güzergâh planlaması yapılmasının yararlı olabileceği değerlendirmesinin yapıldığı belirtilmektedir.

Öte yandan, yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında bu aşamada Belarus'a yapılan taşımalarda Polonya ve Litvanya güzergâhı yerine Rusya Federasyonu üzerinden alternatif güzergâhların kullanılmasının yararlı olacağı bildirilmektedir.

4. D-8 TTA / Endonezya Gümrük Tarifeleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Endonezya'nın D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin Menşe İspat Belgelerinin Endonezya'nın yazı ek'inde yer alan taviz listesindeki ürünler için düzenlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-4: D-8 Endonezya Taviz Listesi

5. ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya Başlanması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, varış öncesi önbilgi sistemi olan ve güvenlik ve emniyet esasına dayanarak AB Gümrük Bölgesi'ni korumayı hedefleyen İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) ikinci sürümünün 1 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirilmekte olup, uygulamanın posta operatörleri, ekspres kargo taşımacılığı, navlun sevkiyatı, lojistik hizmet sağlayıcıları ve havayolu taşımacılığı sektörlerini etkileyeceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, AB'ye veya AB'den transit olarak başka ülkeye gönderilen tüm eşyalar için anılan sektörlerde çalışan ticaret erbabının ve şirketlerin, eşyaların AB'ye varışlarından önce Giriş Özet Beyan verilerini ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu hale geldiği, söz konusu verinin bildirilmemesi durumunda eşyanın AB gümrüklerinde durdurularak gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, yetersiz beyanların ise reddedileceği ya da yaptırımların söz konusu olabileceği bildirilmektedir.

6. Türkmenbaşı-Bakü-Türkmenbaşı Güzergahında Ro-Pax Yük Taşımacılığı Hk.

Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü yazılarına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hazar Denizi'nin ticaret hacmini artırmak ve Türkmenistan'ın transit ulaştırma kabiliyetini geliştirmek amacıyla Türkmenbaşı-Bakü-Türkmenbaşı güzergahında Ro-Pax yük taşımacılığı ücret tarifesinde indirime gidildiği ifade edilmekte olup, son bilgiler doğrultusunda;

• Araç uzunluğu 16,50 metre (çekici + dorse) olan araçlar için; tek yön 1.200 dolar olan ücretin 1.000 dolar; çift yön 1.850 dolar olan ücretin 1.600 dolar olarak güncellendiği,

• 13,50 metrelik dorseler için ücret tarifesinin; tek yön 818 dolar, çift yön 1.309 dolar olarak belirlendiği

bildirilmektedir.

7. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Peru tarafından "Konfeksiyon" (Peru Ulusal Gümrük Tarifesi'nin 61, 62 ve 63'üncü fasıllarındaki 284 alt tarife başlığı altında yer alan) ithalatına karşı 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana bir korunma önlemi soruşturması yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Lima Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, 1 Mart 2023 tarihli Peru Resmi Gazetesinde yayımlanan Kararnameye göre Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığınca söz konusu soruşturmanın sonuçlandırılmasına ve soruşturma neticesinde soruşturma konusu ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmamasına karar verildiği ifade edilmektedir.Ekler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.