2023/073 Sirküler (18.05.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-073

Sayın Üyemiz;

1. Birleşik Krallık / Korunma Önlemi

2. 54. Uluslararası Cezayir Fuarı

3. Metal ve Plastik Sektörlerinde Azami Döviz Kullanım Oranı

4. Bulgar-Türk Kadınlar İş Forumu

5. Belarus Yatırım Forumu Duyurusu

6. Irakta Düzenlenecek Fuarlar

7. Yemen ve Umman Sultanlığına Yapılan İhracat İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Birleşik Krallık / Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) tarafından çelik ürünleri ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmaktadır.

Öte yandan, Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi gereğince ithalatta payı %3'ün altında olan gelişmekte olan ülkelerin, ithalatta toplam paylarının %9'un altında olmak koşuluyla önlemden muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Bu defa, BK Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi (TRA) 2022 yılı ithalat verilerine dayanarak mezkur önlemden muaf olan ülkeler listesini güncellemek amacıyla bir rapor yayımlanmıştır. Buna göre ülkemiz, daha evvel muaf olduğu 6, 7 ve 25B kategorilerinde, BK ithalatında payının %3'ün üzerine çıkması sebebiyle önleme tabi duruma gelmiştir. Söz konusu kategorilerde ülkemizden gerçekleşecek ithalatta, diğerleri (residual) kotası uygulanacaktır. Bahse konu uygulamanın ilgili Devlet Bakanı'nın onayının ardından 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin TRA raporunun https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/cases/ adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

2. 54. Uluslararası Cezayir Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 54. Uluslararası Cezayir Fuarının (FIA) 19-24 Haziran 2023 tarihlerinde başkent Cezayir'de düzenleneceği belirtilmekte ve Cezayir Fuarlar ve İhracatlar Şirketi (SAFEX) organizasyonunda gerçekleşecek bahsi geçen fuara ilişkin detaylı bilgilere https://www.safex.dz/fia/foire-internationale-dalger-accueil/ internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

3. Metal ve Plastik Sektörlerinde Azami Döviz Kullanım Oranı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 17 nci maddesinin onuncu fıkrasında "(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.” hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, ana metal sanayii, fabrikasyon metal ürünleri ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile muhtelif meslek kuruluşlarından T.C. Ticaret Bakanlığına intikal eden talepler incelenerek, 31.12.2022 tarihinden önce düzenlenen DİİB'ler kapsamında:

· 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3901, 3902, 3906 ve 3917 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %80 olarak uygulanması,

· 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3904, 3907, 3916, 3918, 3923 ve 3925 GTP kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %120 olarak uygulanması,

· 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen kütük ve/veya filmaşin cinsi eşya (GTP: 7207.11, 7207.20.15, 7207.20.17, 7207.20.19, 7213, 7227) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %120 olarak uygulanması,

· 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen sıcak sac ve/veya soğuk sac cinsi eşya (GTİP: 7208, 7209, 7225.30 ve 7225.50) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %130 olarak uygulanması,

· 01.03.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham bakır ve/veya bakır filmaşin cinsi eşya (GTİP: 7403 ve 7408.11) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanması ile

· 01.08.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham alüminyum cinsi eşya (GTİP: 7601) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanmasının

T.C. Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

4. Bulgar-Türk Kadınlar İş Forumu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bulgar-Türk İş Kadınları Kulübü'nün organizasyonuyla ve Bulgaristan KOBİ Destek ve Tanıtım Ajansı ve Burgaz Belediyesi destekleriyle 27 Mayıs 2023 tarihinde Burgaz şehrinde kadın girişimcilere yönelik "Bulgar-Türk Kadınlar İş Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Katılımcı firmaların tekstil, gıda ve turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde B2B görüşmeler yapma imkânı bulacağı İş Forumunda, özellikle kadın girişimcilerimizin yeni pazar arayışlarına yönelik önemli fırsatların yaratılabileceği ifade edilmektedir.

EK-1: Bulgar-Türk Kadınlar İş Forumu Programı ve Kayıt Linki

5. Belarus Yatırım Forumu Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, her yıl Belarus'taki yatırım fırsatlarını teşvik etmek için düzenlenen, uluslararası bir iş etkinliği olan Belarus Yatırım Forumu'nun 24-25 Mayıs 2023 tarihlerinde Bobruisk'te gerçekleştirileceği belirtilerek Türk iş dünyasının anılan etkinlik hakkında bilgilendirilmesinin istendiği belirtilmektedir.

Forum'un hedef kitlesinin orta ve büyük ölçekli işletme sahipleri, üst düzey yöneticiler, özel sermaye fonlarının temsilcileri, finans kuruluşları, iş dernekleri, yatırım ajansları, danışmanlar ve iş ortamındaki kanaat önderleri olduğu, forum katılımcılarının Belarus'taki yatırım fırsatları, yabancı yatırımcılara sunulan kaynaklar ile ülkedeki yatırım projeleri hakkında bilgi edinebileceği ve yeni jeopolitik koşullarda deneyim alışverişinde bulunabileceği görülmektedir.

Tanıtım ve kayıt dokümanına https://bif.investinbelarus.by/eng/#b4792 internet bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

6. Irakta Düzenlenecek Fuarlar

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığının Notasına istinaden, Bağdat'ta, 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında "Irak İletişim ve Bilişim Teknolojisi Fuarı ITEX 2023"ün, 1-7 Kasım 2023 tarihleri arasında ise "Bağdat Uluslararası 47. Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmekte olup, fuarlar hakkında detaylı bilgi alınabilecek irtibat kişilerinin bilgilerinin iletildiği belirtilmektedir.

İletişim Bilgileri

6-9 Eylül 2023 Irak İletişim ve Bilişim Teknolojisi Fuarı ITEX 2023

E-posta: info@alfa.com.iq, itex@alfa.com.iq

Tel: +964 783 366 19 77

1-7 Kasım 2023 Bağdat Uluslararası 47. Fuarı

E-posta: iraqifairs@mot.gov.iq - interior.fairs@yahoo.com

Web sitesi: www.fairs.gov.iq - www.facebook.com/iraqifairs

Tel: +964 790 291 19 95

7. Yemen ve Umman Sultanlığına Yapılan İhracat İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 31 ülkeye tam istisna, 8 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı belirtilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bir bildirimde, Yemen'de iç savaş olması, bankacılık sektörünün çalışmaması, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşanması, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale gelmesi, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmaması ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olması gerekçeleri ile Yemen'in ihracat bedellerinin yurda getirilmesi bakımından tam istisna tanınan ülkeler listesine eklendiği ifade edilmektedir.

Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle ihracatların Umman Sultanlığı üzerinden kara yoluyla yapıldığı, Gümrük Beyannamelerinde eşyanın gideceği ülke bilgisinin Umman Sultanlığı olarak gösterildiği ancak eşyanın nihai olarak Yemen'e gönderildiği bilgilerinin edinildiği belirtilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir değerlendirme yapılabilmesini teminen Yemen ve Umman Sultanlığına yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ile ihracatçılarımızın anılan hususta karşılaştığı sorunların 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.