2023/080 Sirküler (30.05.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-80

Sayın Üyemiz;

1. Avrupa Komisyonu "Kovanlardan” Eyleminin Sonuçları

2. RF Sınır Kapılarında Elektronik Randevu Uygulaması

3. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Genel Ticaret Heyeti Hk.

4. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

5. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

6. Korozyona Dayanıklı Çelik Saçlar/Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Avrupa Komisyonu "Kovanlardan” Eyleminin Sonuçları

Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, AB'de şeker karıştırılmış balın piyasada yaygınlığını değerlendirmek üzere Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) tarafından başlatılan "Kovanlardan (From the Hives)” eyleminin sonuçlarının açıklandığı ve ülkemiz de dahil olmak üzere bazı ülkelerden ithal edilen örneklerin AB Bal Direktifi'nin hükümlerine uygunluğu açısından şüpheli bulunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bal, et, yüksek oranda rafine edilmiş ürünler, jelatin kapsüller ve balıkçılık ürünlerine ilişkin değişiklikler içeren taslak Tüzükte özetle, halihazırda balın sadece AB tarafından onaylanan üçüncü ülkelerden ihraç edilebildiği ancak bu ülkelerdeki bireysel işletmelerin AB'de listelenmesinin gerekmediği, yeni madde 13(1)(c) uyarınca, ihracatçı ülkelerin AB'ye bal ihraç eden tüm bireysel işletmelerin bir listesini vermesinin gerekeceği, anılan gerekliliğin 0409, 0410, 1212, 1521 veya 1702 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ürünler için de geçerli olacağı, 2022/2292 sayılı Tüzük Madde 14 uyarınca balın taşınması ve depolanması ile ilgilenen birincil üreticiler ve işletmelerin listelenmesinin ise gerekmeyeceğinin anlaşıldığı, Tüzükte bal ve arıcılık ürünleri için 12 aylık bir geçiş döneminin öngörüldüğü, yeni ithalat koşullarının Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmasının beklendiği, Tüzükte ayrıca hayvansal menşeli ürünlerin ticaretinin kolaylaştırılmasına yönelik bazı değişikliklerin de önerildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, önerilen yeni kuralların DTÖ SPS Komitesi'ne bildirildiği ve etkilenen ülkelerin, yeni kurallar ve bunların ihracat sektörleri üzerindeki etkileri hakkında yorum veya endişelerini 17 Haziran 2023 tarihine kadar iletmelerinin gerektiği de bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye ithal edilen ballarda tespit edilen uygunsuzluklara karşın daha sıkı kurallar getirmek üzere bir örneği ilişikte yer alan Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü'nün önerildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede konuya ilişkin görüşlerin Bakanlık'a iletilmek üzere 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

EK-2: Bal Tüzük

2. RF Sınır Kapılarında Elektronik Randevu Uygulaması

Rusya Federasyonu (RF) Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliğinden, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne iletilen yazılara atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, RF'ye giriş yapacak ticari araçlara yönelik yapılacak gümrük ve geçiş işlemlerinin randevu esasına göre düzenlenmesini öngören bir federal kanunun hazırlanmakta olduğu, yürütme esasları RF Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı hükümlerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren rezervasyon sisteminin uygulamaya alınacağı sınır kapılarına "Bugristoye" (RF-Kazakistan sınırı), "Zabaykalsk" (RF-Çin sınırı), "Chernyshevskoye" (RF-Litvanya sınırı) kapılarının ekleneceği ve ilerleyen dönemde diğer kapıların da randevu sistemine dâhil edilebileceği bildirilmektedir.

3. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Genel Ticaret Heyeti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 18-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'ne yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olduğu, Kinşasa şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kongo'dan iş insanlarının davet edileceği ve nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 12 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/congo-kinshasa-2023 internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 25.000-TL tahsil edilecek olup, heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaştırılmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

EK-3: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-4: Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Kinşasa) Ticaret Heyeti Taslak Programı

4. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Ticaret Bakanlığı görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde Türkiye geneli çevrimiçi "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, 7 Haziran 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilecek olup, program akışı ve duyuru görseli ekte yer almaktadır.

Öte yandan, anılan yazıda programa katılımın ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 2 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten başvuru yapmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlandırıldığı ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 5 Haziran 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linkinin iletilemediği ifade edilmektedir.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

EK-5: 7 Haziran 2023 Eğitim Programı Akışı

EK-6: Duyuru Görseli

5. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda Birleşik Krallık tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında geçici önleme hükmedildiği bilgisi bildirilmektedir.

Bu kapsamda, soruşturma otoritesi tarafından yayımlanan bildirime göre, söz konusu geçici önlemin 26 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve söz konusu bildirimin, https://www.gov.uk/government/publications/trade-remedies-notice-provisional-countervailing-duty-on-ironing-boards-from-turkiye adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

6. Korozyona Dayanıklı Çelik Saçlar/Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından 16 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan bildirimle gözden geçirileceği ve buna ilişkin bir gözden geçirme soruşturması (re-investigation) başlatıldığı iletilmektedir.

Bu defa, CBSA tarafından yapılan ve ekte yer alan 23 Mayıs 2023 tarihli bildirimde soruşturma takviminin güncellendiği ve yeni soruşturma takvimine https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/cor22023/cor22023-se-eng.html linki üzerinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

EK-7: Soruşturma Güncel Takvimi-CBSA-COR2-2023RIEkler:
EK-1 Görüş bildirim formu.docx

EK-2.pdf

EK-3.png

EK-4.png

EK-5.png

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.