2023/081 Sirküler (05.06.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-081

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Bangladeş

2. Raillive 2023 Etkinliği Hk.

3. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

4. Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Tanıtım Toplantısı

5. GAC Korunma Önlemi Uygulaması

6. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

7. Invest Sa Toplantısı Bilgi Notu

8. IKBY Tarımsal Ürünlerde Sezonsal İlave Vergi

9. Uluslararası Erbil Teknoloji Fuarı

10. Taslak AB Komisyon Tüzükleri - Meyve Sebze ve Yumurta

11. AFEZ Tanıtım Programı Hk.

12. Revize Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Tekstil Sektörü - Mekanik İşlemlere İlişkin Terminoloji Raporu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Bangladeş

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir e-posta yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,6 Haziran 2023 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Bangladeş'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Bangladeş Pazarına Giriş "konusunda sektörel elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Bangladeş Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link :https://bit.ly/3N0mYWt

2. Raillive 2023 Etkinliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, önemli demiryolu tedarikçileri arasında olduğu bilinmekte olan İspanya'nın, demiryolu sektöründe başta CAF ve Stadler olmak üzere pek çok önemli üretici firmaya ev sahipliği yaptığı; 2022 yılında sektördeki genel ihracatının yaklaşık 1,7 milyar Avro tutarında olduğu, aynı yılda ülkemizin İspanya'ya olan demiryolu malzemesi ihracatının ise 2022 yılında 6,3 milyon Avro tutarında gerçekleştiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa'nın sektördeki başlıca organizasyonları arasında yer alan gerek raylı sistemler ve otomotiv sektöründen, gerekse bilişim sektöründen çok sayıda uluslararası firmanın bir araya geleceği belirtilen Raillive 2023 etkinliği 9 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Demiryolları Birliği (MAFEX) tarafından Madrid'de düzenleneceği ifade edilmektedir.

Buna ilaveten, etkinliğe katılımın demiryolları, otomotiv, yazılım ve bilişimin diğer alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların İspanya pazarında iş bağlantıları kurabilmeleri açısından faydalı olabileceği düşünülmekte olup İspanya'nın demiryolları sektörü ve ikili ticarete yönelik Madrid Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan özet not ekte sunulmaktadır.

EK-1: Rail Live 2023 Broşür

EK-2: .Rail Live 2023 - Büyükelçilikler Sunumu

EK-3: İspanya Demiryolları Sektörü Bilgi Notu

3. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan önlemin 2020 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan nihai karar 26 Mayıs 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, firmalarımız için %0,07 (de minimis) ve %2,15 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış oluğu; soruşturma döneminde ABD'ye ihracatı bulunmaması sebebiyle, soruşturmaya konu diğer 21 firma için söz konusu gözden geçirmenin iptal edildiği belirtilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-05-26/pdf/2023-11311.pdf bağlantısından ulaşılacağı bildirilmektedir.

4. Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Tanıtım Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ticaret Bakanlığına göndermiş olduğu yazıya atıfla, ASO ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğinde 7 Haziran 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda "Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin 2020 yılında Bakü'de Hazar Denizi kıyısında yer alan Alat yerleşim alanında ticaret ve lojistik merkezi olarak kurulduğu, toplamda 858 hektar alana sahip olan bölgenin 198 hektarı kapsayan ilk bölümünün 2022 yılında işletmeye geçtiği ve stratejik bir konumda bulunması nedeniyle Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırım çekmeyi hedeflediği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ASO internet adresinde yayınlanmış olan Bölge ile ilgili bir dokümanda söz konusu serbest bölgede faaliyet gösterecek olan yatırımcılara KDV, stopaj, kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi muafiyeti, kâr transferinin serbest bırakılması gibi avantajlar sağlanacağı hususlarına yer verilmektedir. Katılım sağlayacak olan firmaların aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan kayıt formunu doldurması gerektiği belirtilmektedir.

Kayıt Formu: www.aso.org.tr/form/alat-serbest-ekonomik-bolgesi-afaz-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi-316

5. GAC Korunma Önlemi Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTP'leri altında tanımlanan demirden veya çelikten altıgen başlıklı vida/civatalara ilişkin korunma önleminin yürürlüğünün uzatılmasına ilişkin mezkur ülke tarafından bir soruşturma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Pretoria Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre söz konusu soruşturmaya yönelik Nihai Bulgu Raporu yayımlanmış olup, Raporun bir örneği ekte gönderilmiştir. Rapora 7 gün içinde görüş verilebileceği ifade edilmekte olup, vergilerin;

- 24 Temmuz 2023-23 Temmuz 2024 arasında: 48.04%;

- 24 Temmuz 2024-23 Temmuz 2025 arasında:46.04%

- 24 Temmuz 2025-23 Temmuz 2026 arasında: 44.04%

olmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

EK-4: Rapor

6. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Kararın (Karar Sayısı: 7180) 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlandığı, Türkiye tarafından Anlaşma iç onay sürecinin tamamlandığı ve Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafının iç onay sürecini tamamlanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda, ülkemizde yerleşik firma ve sivil toplum kuruluşlarından anlaşmaya ilişkin Abu Dabi Ticaret Müşavirliğin ve Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine çok sayıda soru ulaştığının bilgisi edinildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlıkça, BAE ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak 23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiş, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantısının bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Meclisimize iletilmek üzere, bahsi geçen bilgilendirme seminerine katılmak isteyen firmalarımızın en geç 16 Haziran 2023 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) ulaşması gerekmektedir.

7. Invest Sa Toplantısı Bilgi Notu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen bir yazıda, T.C. Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıya atıfla, T.C. Pretoria Büyükelçimizin katılımı ile 19 Mayıs 2023 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı'na bağlı yatırım ajansı INVEST SA Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-5: Invest SA Toplantısı Bilgi notu

8. IKBY Tarımsal Ürünlerde Sezonsal İlave Vergi

Erbil Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İbrahim Halil sınır kapısından Irak'a ihraç edilmekte olan ülkemiz menşeli kayısı ürününe IKBY tarafından uygulanan gümrük vergisinin tır başına 13 bin ABD dolarına çıktığına (kg başına ilave 750 Dinar) ve bu çerçevede 20 civarında tırın sınır kapısında beklemek zorunda kaldığına ilişkin şikayetlerin arttığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin yetkili makamlar ile iletişime geçildiği ve söz konusu makamlarca, yerel üretimin korunması amacıyla benzer sezonsal kararların IKBY tarafından her sene alındığı, bu sene ise kayısı ürünü için daha önceki senelerden farklı olarak daha fazla yükseltildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Ayrıca, IKBY yönetimince kayısı ürününde tır başına verginin 6 bin ABD dolarına (kg başına ilave 350 Dinar) inmesine karar verildiği ve buna ilişkin bir talimatın İbrahim Halil sınır kapısına iletildiğinin de ifade edildiği belirtilmektedir.

9. Uluslararası Erbil Teknoloji Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Irak Dışişleri Bakanlığının Notasına atfen, 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Erbil'de, "Uluslararası Erbil Teknoloji Fuarı"nın (HTEXI) düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İletişim Bilgileri

Red Eagle Şirketi

E-posta: Sales@hitex.tech

Telefon: +964 750 0124000 - +964 750 0125000

10. Taslak AB Komisyon Tüzükleri - Meyve Sebze ve Yumurta

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından DTÖ-TBT kapsamında yapılan (G/TBT/N/EU/970) sayılı bildirimde, meyve sebze ve muzlar için farklı mevzuatta yer alan kuralların tek bir Tüzük altında birleştirilmesi amacıyla bir örneği ilişikte yer alan yeni bir Tüzük taslağının hazırlandığı bildirilmekte olup, söz konusu Tüzük taslağının incelenmesinden de görüleceği üzere 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi beklendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından DTÖ TBT Komitesi nezdinde G/TBT/N/EU/971, G/TBT/N/EU/972 ve G/TBT/N/EU/973 simgeli bildirimler ile bir örneği ilişikte yer alan taslak Tüzük kapsamında yumurta pazarlama standartlarının güncelleneceği bildirilmiş olup, 25 Haziran 2023 tarihine kadar konuya ilişkin danışmaların devam etmesi, Kasım 2023 tarihinde ise söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ve ekte yer alan belgelere yönelik görüş ve değerlendirmelerin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen İngilizce ve Türkçe olarak15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Bildirme Formu

EK-7: Tüzük Taslağı (Meyve Sebze)

EK-8: Tüzük Taslağı Ekleri

EK-9: Tüzük Taslağı (Yumurta)

11. AFEZ Tanıtım Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atıfla, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kararname ile Hazar Denizi kıyısındaki Alat yerleşim alanında ticaret ve lojistik merkezi olan AFEZ (ALAT Free Economic Zone - Alat Serbest Ekonomi Bölgesi) kurulduğu, AFEZ AvrupaKafkasya­Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olmayı ve rekabet gücünü arttırarak Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırımı çekmeyi hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, AFEZ'in Türkiye'de potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla 8 Haziran 2023 tarihinde, 10.00-12.00 saatleri arasında Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sn. Reşad Memmedov ve Azerbaycan`ın ALAT Serbest Ekonomik Bölgesi`nin (AFEZ) Başkanı Sn. Valeh Alesgerov katılımıyla İstanbul Sanayi Odası`nda ekte taslak programı ve irtibat kişi bilgileri bulunan AFEZ tanıtım programı gerçekleşeceği bildirilmektedir.

EK-10: AFEZ Tanıtım Etkinliği Taslak Programı

İrtibat İletişim Bilgileri:

Azerbaycan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ceyhun Halilov

05525407705

j_khalilov@mfa.gov.az

12. Revize Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Tekstil Sektörü - Mekanik İşlemlere İlişkin Terminoloji Raporu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan ülkeler arasında daha esnek menşe kuralları uygulanmasına yönelik 2019 yılından bu yana devam eden müzakerelerde son aşamaya gelindiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu müzakereler çerçevesinde, Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon'un revizyonu kapsamında, taraf ülkeler arasında ikili bazda yürürlüğe konulan "Geçiş Menşe Kuralları”na ilişkin olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığımıza iletilen "Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Revizyonu Hakkında Rapor”un Avrupa Komisyonu temsilcileri ile yapılan toplantıda 50 ve 63. fasıllar arasında sınıflandırılan tekstil ve konfeksiyon ürünlerine ilişkin kurallarda yer verilen "Mekanik İşlemler” ifadesinin tam olarak hangi aşamalara karşılık geldiğinin anlaşılamaması sebebiyle "Mekanik İşlemler”den kastedilenin ayrıntılı olarak tanımlanması hususunda Avrupa Komisyonu ile mutabık kalındığı iletilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avrupa Komisyonu tarafından Bakanlığımıza öneri olarak iletilen mekanik işlemler tanımında eğirme (spinning) işlemini içeren menşe kurallarında eğirme işleminin zorunlu bir işlem olarak tanımlanmadığı hususunun Avrupa Komisyonuna iletildiği, konunun 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) 53. Toplantısında da gündeme getirildiği ve Revize Bölgesel Konvansiyonun uygulanmasında fayda sağlayabileceği değerlendirilen tekstil terminolojisinin Avrupa Komisyonu tarafından önümüzdeki dönemde mekanik işlemler tanımının da yer verileceği rehber belgeye ilave edilebileceği hususunda mutabık kalındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan "Textile Terminology of Mechanical Operations Report” hakkında görüş ve değerlendirmelerin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen 6 Haziran 2023 Salı günü saat 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-11: Revize Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Tekstil Sektörü - Mekanik İşlemlere İlişkin Terminoloji RaporuEkler:
ek-1.pdf

ek-10.png

ek-11.docx

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.png

EK-6 Görüş bildirim formu -.docx

ek-7.pdf

ek-8.pdf

ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.