2023/149 Sirküler (08.09.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-149

Sayın Üyemiz;

1. İİT ve QTM 2023 Fuarları

2. Fuar Duyurusu - Halal Expo Indonesia

3. Kuru İncir İlk Yükleme/İhraç Tarihi

4. Çalıştay Programına Katılım Daveti

5. TİM-TEB Girişim Evi 2023 2. Dönem Start Up Başvuruları

6. MYK Meslek Standartları Hk.

7. Firmaların E-İhracat Beyanı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. İİT ve QTM 2023 Fuarları

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Turizm Fuarı" ile "Qatar Travel Mart 2023 Fuarı"nın Katar'daki kurumsal temsilcisi Soho Global Pazarlama Hizmetleri firmasından İdari Direktör Ahmad Imandoost tarafından imzalanan davet mektubunun taraflarına iletildiği; mektupta özetle, İİT üyesi ülkelerdeki turizm, helal gıda, sağlık, eczacılık, kozmetik, bankacılık, sigortacılık, otelcilik, restoran, eğlence, kültür, spor, lüks tüketim, ulaşım, mimari ve inşaat gibi sektörlerden katılımcıların fuara davet edildiği, fuara katılım için son başvuru tarihinin 31 Eylül 2023 olduğu ve detaylı bilgi için yararlanılabilecek iletişim bilgilerinin paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Fuara ilişkin detaylı bilgiye "QTM 2023 - Qatar International Exhibition For Travel & Tourism (qtmqatar.com)" internet sitesinden erişilebilmekte olup ilgili mektup, broşür ve davet mektubu ekte yer almaktadır.

EK-1: Mektup

EK-2: Broşür

EK-3: Davet Yazısı

2. Fuar Duyurusu - Halal Expo Indonesia

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 25-29 Ekim 2023 tarihlerinde Cakarta'da "Halal Expo Indonesia (HEI 2023)” Fuarının organize edileceği belirtilmektedir. Fuarın tanıtım broşürü ekte sunulmaktadır.

EK-4: Fuar Broşürü ve Fuar Teklif Mektubu

3. Kuru İncir İlk Yükleme/İhraç Tarihi

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinin Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelgelerinin "Komisyon Kurulması" başlığı altındaki 4 üncü maddesi gereğince; Bölgelerinde yetişen ve 30/07/2023 tarihinde kesimine ve bir gün sonra ihracatına izin verilen sarılop çeşidi taze incirlerin bu defa kurutulduktan sonra 2023 ürünü/mahsulü kuru incir ihracatı için ilk yükleme/ihraç tarihini belirlemek üzere oluşturulan komisyon tarafından, Aydın ili ve ilçelerinde kuru incir alımı yapan tüccarlar, ihracatçı firmalar ve üreticiler ile görüşmeler yapılmış ve muhtelif bahçelerde incelemelerde bulunulmuş olup, 2023 ürünü kuru incirin ilk yükleme/ihraç tarihinin 06 Ekim 2023 olarak belirlenmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

4. Çalıştay Programına Katılım Daveti

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" yapılması planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan davetiye ve program akışı sunulmuş olup, ihtiyaç duyulabilecek detaylı bilgiler için 16 Eylül 2023 tarihine kadar esyed@bilecik.edu.tr adresi veya 0 228 214 14 28 no'lu telefon ile iletişim kurulabileceği ifade edilmektedir.

EK-5: Davetiye

EK-6: Program Akışı

5. TİM-TEB GİRİŞİM EVİ 2023 2. DÖNEM START UP BAŞVURULARI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden iletilen bir yazıda, Türkiye'nin 7 farklı ilindeki TİM-TEB Girişim Evlerinde, tekno-girişimcilerimizin yüksek katma değer ve ihracat odağındaki çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir.

TİM-TEB Girişim Evleri, teknoloji girişimcilerinin girişimcilik, ihracat ve büyüme yönetimi alanlarında gelişim mücadelesine destek olarak, ülkemizde katma değerli ticaretin ulusal ve uluslararası gelişimine katkı vermektedir. Bu minvalde TİM-TEB Girişim Evleri'nin, 94 ülkede 100'den fazla hızlandırıcı, yatırımcı grupları ve kurumsal firmaların yer aldığı bir ağ olan Global Accelerator Network'e (GAN) dahil olarak girişimcilerinin globale ulaşmasına katkı sağladığı ifade edilmektedir.

TİM-TEB Girişim Evleri kapsamında bu zamana kadar 14 farklı türde 694 programla 1800'ü aşkın girişimciye 7.500 saat danışmanlık hizmeti verilmiştir. 160 teknoloji girişimi ve 75 kurumsal firmanın iş birliği amacıyla bir araya geldiği 33 S2C etkinliği, 175'in üzerinde girişimci ve 40'ın üzerinde mentorun bir araya geldiği 360'dan fazla görüşme gerçekleştirilmiştir. 120'nin üzerinde girişimciye ulusal/uluslararası etkinliklerde stant imkanı verilmiş, 125 girişimcinin online/offline kanallarda tanıtımı yapılmıştır. Kadın istihdam oranının artmasını önemseyen bir misyonla devam eden programlara katılan 1.800'ü aşkın girişimcinin %17'si kadın girişimcidir. Bu oranı daha da arttırmak için Women Entrepreneurship Programı tasarlanmıştır.

2023 yılı içerisinde TİM-TEB Girişim Evlerinin ana faaliyetlerini, ihtiyaçlara ve deneyimlere göre tasarlanmış metodolojilerle desteklenen Start Up, Level Up, Green Up, Global Up, Fintech ve Woman Entrepreneurship programları kapsamında 42 firmaya Start Up, 42 firmaya Level Up, 12 firmaya Green Up, 12 firmaya Global Up, 12 firmaya Fintech ve 8 firmaya Woman Entrepreneurship programlarıyla, toplamda 128 girişimciye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu çerçevede 2023 yılının 2.döneminde 42 Start Up firmasının daha programa dahil edilmesi ve bunun sonucunda da hizmet verilen girişimci sayısının 170'e yükseltilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

2023 yılının 2. Dönem Programları kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edileceği ve Start Up Program başvurularının alınmaya başlandığı bildirilmektedir.

2023 2. Dönem Start Up Program başvurularının 25 Eylül 2023 tarihine kadar alınması planlandığı ifade edilmektedir.

EK-7: 2023 Start Up Program Başvuru Duyurusu

EK-8: 2023 Start Up Başvuru Görseli

6. MYK Meslek Standartları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, malumları olduğu üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyerek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürüttüğü ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu mesleklerin belirlenmesinin, bu mesleklere yönelik standart ve yeterliliklerin hazırlanmasının ve sertifikalandırılması süreçlerinin yürütülmesinin nitelikli işgücü istihdamına olumlu katkı sağladığı görüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, etkin işgücü ihtiyacının karşılanmasını teminen aşağıdaki link üzerinden erişilebilen mevcut meslekler arasında yer almayan ancak ihracatçı sektörler tarafından ihtiyaç duyulan meslekler Türkiye İhracatçılar Meclisince tespit edilerek MYK'ye iletileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçı firmalarımızın tanımlanmasında yarar gördükleri meslek önerilerinin TİM'e sunulmasını teminen ekli formata uygun şekilde doldurularak 27 Eylül 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-9: Meslek Standardı Öneri Formu

Link: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2

7. Firmaların E-İhracat Beyanı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı olarak 21. Yüzyılda çağımızın getirdiği teknolojik ilerleme ile birlikte, dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin bir şekilde rol almasına öncülük etmek ve ülkemiz e-ihracatının genel ihracatımız içindeki payının %10'a çıkarılmasını sağlamak amacıyla 5986 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile E-İhracat Destekleri hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın söz konusu desteklerden faydalanabilmeleri için "Yararlanıcılar e-ihracattan ne anlamalıdır?” ve "E-ihracat işlemlerini nasıl beyan etmelidir?” konusunda gelebilecek soruları cevaplandırmak üzere Genel Müdürlüklerince hazırlanan 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Kapsamında E-ihracat Beyan Kılavuzuna ekte yer verildiği ve Bakanlık web sitesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bakanlıklarınca gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerde, yurt dışında zincir mağazaları bulunan çok kanallı (fiziksel/online satışı bulunan) markalarımızın satışlarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) satış modülü üzerinden yapıldığının gözlemlendiği bildirilmektedir.

E-ihracat Beyan Kılavuzunda da belirtildiği üzere, bayilik sistemi yurt dışı bağlantılı çok kanallı satış modeline veya çok uluslu şirketlerin farklı ülkeler üzerindeki dış ticaret işlemlerine (özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründe) sahip firmaların, yurt dışı sipariş ve çıkışlarını ERP (Enterprise Resource Planning) üzerinden yapmaları durumunda 5178 kodlu "Bu ithalat/ihracat elektronik ticaret (e-ticaret) midir?” sorusuna "EVET” cevabının verilmesi ve Sipariş Türü Kodunu "1” olarak beyan edilmesi gerektiği, ayrıca; zincir mağazaların yurt dışında e-ticaret kanallarında gümrük beyannamesi yoluyla satışı varsa ve konsinye ihracat modeli ile satış gerçekleştiriliyorsa GB'de aynı şekilde 5178 kodlu soruya "EVET” cevabının verilmesi ancak sipariş kodu alanının 3 olarak işaretlenmesi gerektiği ifade edilmektedir, Öte yandan, yurtdışındaki e-ticaret kanallarına yönelik bu tür çıkışların BGB'de muhakkak ET olarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

EK-10: E-ihracat Beyan KılavuzuEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.