2023/155 Sirküler (13.09.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-155

Sayın Üyemiz;

1. Revize Bölgesel Konvansiyonun Kabulü Hususunda Ülkemiz Nihai Görüşü

2. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

3. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

4. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular İle Petrol Boruları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Revize Bölgesel Konvansiyonun Kabulü Hususunda Ülkemiz Nihai Görüşü

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) Dair Bölgesel Konvansiyonun revizyonu çalışmaları çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından, gelinen süreçte birçok taraf ülkenin revize metni uygulamaya başlama isteğine cevaben, 2023 yılı Kasım ayında düzenlenecek Pan Avrupa Akdeniz Ortak Komitesi 15. toplantısında Revize Bölgesel Konvansiyonun çatı yapı olarak hayata geçirilmesine ilişkin resmi bir oylama gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Revize Bölgesel Konvansiyonun ülkemiz tarafından kabul edilmesi durumunda, Gümrük Birliği kuralları ile PAAMK'a taraf ülkelerle mevcut tüm Serbest Ticaret Anlaşmalarımızdaki menşe kurallarının revize edileceği ve ilgili ulusal mevzuatımızın yenileneceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, daha önce yapılan toplantılarda Revize Bölgesel Konvansiyon'un kabulüne ilişkin çekinceleri bulunan sektörlerimiz olduğunun bilindiği ifade edilmekte olup söz konusu kuralların tüm sektörlerimize etkilerinin göz önünde bulundurularak kabulü hususunda ülkemiz kararının nihaileştirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, revize kuralların kabulü konusunda ülkemiz tutumunun belirlenmesini teminen PAAMK ülkeleri ile ticaretimize yönelik ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminen 14 Eylül 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirim Formu

2. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

İlgi a) 15.04.2022 tarihli ve 2022-060 sayılı sirkülerimiz.

b) 28.04.2023 tarihli ve 2023-066 sayılı sirkülerimiz.

c) 30.05.2023 tarihli ve 2023-080 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazılarda, Birleşik Krallık (BK) tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında %4,42 oranında geçici önleme hükmedildiği bilgisi firmalarımıza iletilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikaları Savunma Araçları Şubesinden bu defa alınan yazıda, BK Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından nihai kararın yayımlanmış olduğu, ülkemiz ihracatçıları için %4,02 oranında nihai önlem marjı hesaplandığı bildirilmektedir. Söz konusu önlem oranının 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı, 8 Eylül 2028 tarihine kadar uygulanmaya devam edeceği bildirilmektedir.

Bahse konu nihai kararın, https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/submission/fcf6f836-0152-446a-a793-e8 99ff29cb44/ adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

3. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin olası görüşlerinizin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 16.00'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Yönetmelik Taslağı

EK-3: Karşılaştırma Cetveli

EK-4: Görüş Formu

4. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular İle Petrol Boruları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTP'de yer alan Petrol Boruları-OCTG ithalatında 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi ve telafi edici vergi önlemi(sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, yine ABD tarafından 7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) yer alan Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular (HWR Pipes) ithalatında 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemi uygulandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 6 Eylül 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde bir bildirim yayınlanmış olup buna göre söz konusu ürünlerde uygulanan anti-damping önlemlerinin 1 Eylül 2022-30 Ağustos 2023 dönemi, telafi edici vergi-sübvansiyon önlemlerinin ise 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde tarafların ABD Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunabileceği ifade edilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2023-09-06/2023-19124 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere 2023 yılı Eylül ayının son gününde ABD Ticaret Bakanlığı-DoC ihracatçı firma talepleri için bir bildirim yayınlayacağı iletilmektedir. Buna göre, ITA ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacaktır. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır. ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.