2023/157 Sirküler (15.09.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-157

Sayın Üyemiz;

1. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular İle Petrol Boruları

2. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-İnşaat Demiri

3. TGK-Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4. Cezayir Ticaret Heyeti, 4-7 Aralık 2023

5. UNDP Yatırım Etkinliği

6. Türkiye-Almanya ETOK IV. Dönem Toplantısı

7. Türkiye-Macaristan Etok 1. Dönem Toplantısı Hk.

8. Türkiye-Bahreyn 8. Dönem KEK Toplantısı Hk.

  1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Kanada

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular İle Petrol Boruları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'de yer alan Petrol Boruları-OCTG ithalatında 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi ve telafi edici vergi önlemi (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, yine ABD tarafından 7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) yer alan Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular (HWR Pipes) ithalatında 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemi uygulandığı ifade edilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 6 Eylül 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde bir bildirim yayınlanmış ve buna göre söz konusu ürünlerde uygulanan anti-damping önlemlerinin 1 Eylül 2022-30 Ağustos 2023 dönemi, telafi edici vergi-sübvansiyon önlemlerinin ise 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde tarafların ABD Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunabileceği ifade edilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2023-09-06/2023-19124 adresinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere 2023 yılı Eylül ayının son gününde ABD Ticaret Bakanlığı-DoC ihracatçı firma talepleri için bir bildirim yayınlayacağı belirtilmektedir. Buna göre, ITA'nın ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu ifade edilmektedir. ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

2. ABD-Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-İnşaat Demiri

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan "inşaat demiri” ithalatına karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulandığı belirtilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 11 Eylül 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı tarafından karar alındığı ifade edilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-09-11/pdf/2023-19528.pdf bağlantısından erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA'ın ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânının bulunduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

3. TGK-Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No:2019/44)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2023/33) Taslağı" hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu taslağa dair ilgili firmalarımızın görüş ve önerilerinin Bakanlığa sunulmasını teminen 18 Eylül 2023 Pazartesi günü 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Tebliğ Taslağı

EK-2: Görüş Bildirme Formu

4. Cezayir Ticaret Heyeti, 4-7 Aralık 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) organizasyonu ile 4-7 Aralık tarihleri arasında Cezayir'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olduğu, Cezayir şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Cezayir'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 30 Eylül 2023, Cumartesi günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/algeria-algeria-2023/company/register linkinde yer alan internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulmasının gerekmekte olduğu, heyete katılmak isteyen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 27.000-TL tahsil edileceği belirtilmektedir.

Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının UİB'e (caliskani@uib.org.tr) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

EK-3: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-4: Cezayir Ticaret Heyeti Taslak Programı

5. UNDP Yatırım Etkinliği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Bhutan UNDP ofisi tarafından iletilen çevrimiçi yatırım etkinliğine ilişkin davetiyenin yer almakta olduğu, söz konusu davetiyenin ekte gönderildiği belirtilmektedir.

EK-5: High Level Dialogue Invite

6. Türkiye-Almanya ETOK IV. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısının Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer BOLAT ile mevkidaşı Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Robert HABECK eş başkanlıklarında 26 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve anılan ülke pazarına ilişkin firmalarımızın talep ve değerlendirmelerinin, 22 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Bildirim Formu

7. Türkiye-Macaristan Etok 1. Dönem Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) I. Dönem Toplantısı ile İş Forumunun, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile mevkidaşı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto eş başkanlıklarında Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın, Macaristan pazarına girişte karşılaştıkları sorunların, talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, firmalarımızın karşılaştıkları sorunlara ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan form doldurularak 22 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-7: Görüş Bildirim Formu

8. Türkiye-Bahreyn 8. Dönem KEK Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Finans ve Milli Ekonomi Bakanı Sayın Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa tarafından yürütülen Türkiye-Bahreyn 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 17-18 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmaların Bahreyn pazarına girişte karşılaştığı sorunlar ile söz konusu KEK toplantısı marjında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara dair değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu hususlar hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan form doldurularak 18 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-8: Görüş Bildirim Formu


9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Kanada

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 19 Eylül 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında Kanada'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Sektör: İşlenmiş Gıda ve Taze Meyve-Sebze Sektörü" isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Kanada Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/45HeIBcEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.docx

EK-7.docx

EK-8.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.