2023/192 Sirküler (02.11.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-192

Sayın Üyemiz;

1. İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Taslağı

2. Fuar Duyurusu (10.Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı)

3. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı

5. Madagaskar / Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped Korunma Önlemi Soruşturması

6. Pazarlama Ve Marka Trendleri Söyleşisi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter


1. İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Taslağı" hakkında görüş talep edilmektedir.

Bahse konu taslağa dair görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen 6 Kasım 2023 Pazartesi 15.30'a kadar ekte yer alan formun doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Yönetmelik Taslağı

EK-2: Görüş Bildirme Formu

2. Fuar Duyurusu (10.Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bilindiği üzere, 06-08 Aralık 2023 tarihlerinde Aşkabat/ Türkmenistan'da Meridyen Uluslararası Fuarcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecek olan ''10.Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı''na Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ'ın katılımlarının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuarın organizatörü tarafından fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin nakliye işlemlerinin 06 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacak olduğu belirtilmektedir.

3. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 19.10.2023 tarihli ve 2023-182 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına karşı anti-damping ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına karşı telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) başvuruda bulunulduğu ve USITC tarafından zarara ilişkin bir ön soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu defa T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, DoC Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) tarafından anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmış olduğu, Ek'te (Ek-3 ve Ek-4) yer verilmiş olan konuya ilişkin bildirimlere https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-31/pdf/2023-23961.pdf ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-31/pdf/2023-23962.pdf bağlantılarından erişim sağlamanın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Anılan bildirimlerin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, söz konusu seçme işlemini, Ek'te (Ek-5 ve Ek-6) yer verilmiş olan, 7 Kasım 2023 tarihine kadar cevaplanması gereken ve firmalara e-posta yoluyla iletilmiş olan miktar ve değer soru formu (Quantity and Value Questionnaire) aracılığıyla gerçekleştireceği belirtilmektedir.

E-posta yoluyla anılan soru formu taraflarına iletilmemiş olan firmaların, https://www.trade.gov/ec-adcvd-case-announcements adresinden ilgili soru formuna erişim sağlayabilecek oldukları, cevaplarını ABD Ticaret Departmanı Çevrimiçi Belge Portalı (ACCESS) üzerinden gönderebilecekleri bildirilmektedir.

ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra T.C. Ticaret Bakanlığına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olduğu, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

EK-3: ITA Telafi Edici Vergi Soruşturması Açılış Bildirimi

EK-4: ITA Anti-Damping Soruşturması Açılış Bildirimi

EK-5: Miktar ve Değer Soru Formu - TEV

EK-6: Miktar ve Değer Soru Formu - AD

4. Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanlığı (COSQC) İle bir toplantı gerçekleştirilmiş olduğu ve söz konusu toplantıda, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) işlemlerinde Irak Merkezi Yönetimi (IMH) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından farklı firmaların yetkilendirilmesi nedeniyle Irak'a ihracat yapan Türk firmalarının geçişlerde yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulama ve çözüm önerilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için ilgili Ticaret Müşavirliği (bagdat@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

5. Madagaskar / Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 26 Ekim 2023 tarihinde Madagaskar tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirime göre 9619.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan "çocuk bezi ve hijyenik ped” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu, anılan soruşturmaya ilişkin açılış bildirimlerinin ve Antananarivo Ticaret Müşavirliğimizden alınan soruşturma açılış duyurusunun ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, T.C. Ticaret Bakanlığının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

EK-7: DTÖ Bildirimi

EK-8: DTÖ Bildirimi Gayrıresmi Çevirisi

EK-9: Korunma Önlemi Soruşturması Açılış Duyurusu

6. Pazarlama ve Marka Trendleri Söyleşisi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan bir yazıda, ATSO Akademi çatısı altında Odaları Kurumsal Gelişim Yolculuğunda Ufuk Turu Söyleşileri etkinliği kapsamında; marka yönetimi, tüketici davranışları, sürdürülebilir pazarlama ve pazarlama iletişimi konularını içeren "Pazarlama ve Marka Trendleri" konulu söyleşi düzenleneceği belirtilmektedir. Lukwise işbirliği ile Prof. Dr. Elif YOLBULAN OKAN'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin 7 Kasım 2023 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında zoom meeting üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Kayıt linki: https://atso.xyz/rmJztEkler:
EK-1.pdf

EK-2.doc

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.