2014/269 Sirküler (25.12.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 - 269

Sayın Üyemiz,

1. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Turunçgiller Konserveleri Anti -Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

2. Hindistan Menşeli Dökme Demirden Borular Ürününe Anti Damping Soruşturması

3. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam Menşeli Polyesterden Sentetik Devamsız Lifler Ürününe Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren sirkülerimiz ektedir

Bilgilerini rica ederim.

Fisun PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Turunçgiller Konserveleri Anti -Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Turunçgiller Konserveleri” (2008.30.55, 2008.30.75 2008.30.90 GTIP'li) ithalatına yönelik 20 Ekim 2007 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin 25 Ekim 2013 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış olup soruşturmaya dair karar, 11 Aralık 2014 tarih ve L357/14 kodlu AB Resmi Gazetesi bildiriminde yayımlanmış ve bahse konu önlemin ton başına 361,4-531,2 Avro arasında değişen düzeylerde devamına karar verildiği bildirilmektedir.(7746)

2. Hindistan Menşeli Dökme Demirden Borular Ürününe Anti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Hindistan menşeli "Dökme Demirden Borular” (7303.00.10 ve 7303.00.90 GTIP'li) ithalatına karşı 20 Aralık 2014 tarih ve C 461/35 sayılı AB Resmi Gazetesi bildirimi ile anılan ülkeye anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verildiği, anılan soruşturmanın Hindistan menşeli mezkur ürüne yönelik olarak uygulanmasına hükmedilebilecek önlem ve/veya önlemler ile sonuçlanması durumunda ülkemizin anılan ürünün AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir.(7711)

3. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam Menşeli Polyesterden Sentetik Devamsız Lifler Ürününe Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli "Polyesterden Sentetik Devamsız Lifler” (5503.20.00 GTIP'li) ithalatına yönelik 19 Aralık 2013 tarihinde başlatılan telafi edici vergi soruşturmasının L 360/65 sayılı AB Resmi Gazetesi bildirimi ile anılan ülkelerin tamamı için sonlandırılmasına karar verildiği, söz konusu üründe AB'ye ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet dezavantajı yaratabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (7726)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.