2014/270 Sirküler (30.12.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 / 270

Sayın Üyemiz,

1. Lübnan Elektrik İdaresi'nin İhalesi Hakkında

2. Hırvatistan Turistik Tesis İhale Duyurusu

3. Suudi Arabistan Yeni İthalat Düzenlemesi Hakkında

4. Moskova - Endüstriyel Ticaret Merkezi Projesi

5. Asia Fruit Logistica 2015 / Hong Kong/ Milli Katılım Duyurusu

6. Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun PEKTAŞ
Genel Sekreter

 

 

  1. Lübnan Elektrik İdaresi'nin İhalesi Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Lübnan Elektrik İdaresi tarafından Zouk ve Jieh Enerji Santralleri anahtar teslim işletim ve bakım işini içeren bir ihale açıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda son başvuru tarihi 19 Ocak 2015 olduğu belirtilen ihale hakkında Beyrut Büyükelçiliğimizle de bağlantı kurulabileceği belirtilmektedir. (7800)

EK: İhale Duyurusu

  1. Hırvatistan Turistik Tesis İhale Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla, Hırvatistan'ın Seget Donji bölgesinde bulunan "Apartmani Medena Plc” turistik tesisinin özelleştirme kapsamında satışa çıkartıldığından bahisle, Hırvatistan Cumhuriyeti Yatırım ve Rekabetçilik Ajansı tarafından yayınlanan duyuruda özetle, ilgili tesis için stratejik partner seçim prosedürünün başlatıldığı ve ilgilenebilecek yatırımcıların niyet beyanlarını 12 Ocak 2015 Pazartesi saat 16:00'ya kadar (CET) sunmaları gerektiği bildirilmektedir.(7828)

EK: İhale Duyuru Tam Metni ve Tesis Detayları

  1. Suudi Arabistan Yeni İthalat Düzenlemesi Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;15 Aralık 2014 tarihinden itibaren Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe şahadetnamelerini gümrük sistemine güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletebilecekleri, http://www.exportal.com/ adresinden ulaşılabilecek internet portalının test çalışmasına başlanacağı; söz konusu uygulamanın halen Suudi Arabistan gümrük makamları tarafından talep edilen ve kağıt üzerinde doldurulan formların yerini alacağı; uygulamayla gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği; uygulamanın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren fiilen hizmete gireceği; bu tarihe dek sisteme kayıt yapmayan ve ürünlerinin kargo bilgilerini, faturalarını ve menşe şahadetnamelerini sistem üzerinden girmeyen firmaların evrakının Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme tabi tutulmayacağından bahisle, Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe şahadetnamelerini iletebilecekleri http://www.exportal.com/ internet portalında ihracatçı hesabı açılabilmesi için uygulanması gereken prosedürler ifade edilerek, ihracatçı firmalarımızın aşağıda belirtilen işlemleri takip etmek suretiyle ihracatçı hesabı açabilecekleri ve bu çerçevede,

· https://www.exportal.com/English/Registration/Pages/NewExporter.aspx linkinde yer alan formların doldurulması,

· E-posta hesabının aktive edilmesi,

· Kullanıcı Anlaşması'nın basılması, imzalanması ve kaşelenmesi,

· Kullanıcı Anlaşması'nın ülkemizdeki ticaret odası tarafından onaylanması,

· Kullanıcı Anlaşmasının, Ankara'daki S. Arabistan Büyükelçiliği veya İstanbul'daki S. Arabistan Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerektiği; anılan tasdiki müteakip, 3 gün içerisinde söz konusu hesabın aktive edileceği bildirilmektedir.(7803)

  1. Moskova - Endüstriyel Ticaret Merkezi Projesi

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ülkemizde faaliyet gösteren sekiz sektörel dış ticaret şirketinden biri olan Anatolia Grup tarafından,

Moskova'ya 100 km uzaklıkta bulunan, Vladimir Bölgesi Aleksandrova İlçesine bağlı Marino Köyü,

Karinskoe Yolu üzerindeki Aleksandrova Sloboda Sanayi Bölgesinde 30.000 km2 arsa üzerinde, 15.000 m2 kapalı alanda depo, showroom ve ticaret merkezi kurulmasının amaçlandığı, bölgede kiralama faaliyetlerinin yanı sıra 2010/6 sayılı Tebliğ ile getirilen destek süresinin sonunda Türk firmalarının mülk sahibi de olmalarının sağlanmasının planlandığı belirtilmektedir. Yalnızca üretim amaçlı değil, aynı zamanda Türkiye'den gelen veya Türk firmalarınca Vladimir'de üretilen ürünlerin Rusya'ya dağıtılmasında Vladimir bölgesinin önemli bir ticaret ve üretim üssü haline getirilmesinin sağlanacağı da ayrıca belirtilmektedir. İlgili yazıda devamla; Anatolia Grup'un zamanla işbirliği yaptığı KOBİ'lerin sayısını arttırarak ASIA Sanayi Bölgesinde kimya ve kimya ürünleri, otomotiv, inşaat ve yapı malzemeleri ile makine olmak üzere dört sektörde hizmet vermeyi hedeflediği belirtilmektedir. Proje kapsamında Anatolia Grup tarafından, bünyesindeki KOBİ'lere ‘‘Ofis, mağaza ve depo kiralama hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, finans ve muhasebe hizmetleri, belgelendirme ve sertifikalandırma hizmetleri, lojistik hizmetleri, antrepo ve depo hizmetleri, gümrükleme ve hizmetleri, pazarlama, reklam ve tanıtım hizmetleri, devlet yardımları ve teşvikleri'' sunulması planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu projeye ilişkin tanıtım broşürü ekte yer almakta olup, anılan proje ile ilgilenen firmalarımızın bilgi@anatoliagrup.com ve www.anatoliagrup.com adreslerinden detaylı bilgiye ulaşabilmeleri mümkündür. (7700)

EK: Anatolia Grup Tanıtım Broşürü

  1. Asia Fruit Logistica 2015 / Hong Kong/ Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda; 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Hong Kong/Çin'de yaş sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "Asia Fruit Logistica” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için duyuru ve katılım şartları ekte yer almaktadır.(7810)

EK : Duyuru ve Katılım Şartları

  1. Fuar Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; 10-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Mumbai'de "Gıda Teknolojileri Fuarı”nın düzenleneceğinden bahisle, Hindistan piyasasına girişlerin sağlanması bakımından da bu fuarın önemli bir fırsat teşkil ettiği, Dışişleri Bakanlığınca, adı geçen fuara katılımın hem Hindistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacağı hem de katılımcılarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.(7795)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.