2014/272 Sirküler (31.12.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014-272

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları başlatıldığı, bahse konu sübvansiyon soruşturması kapsamında 6 kasım 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimle ihracatçılarımız için %7-9,7 arasında değişen oranlarda geçici telafi edici vergiler uygulanmasına hükmedildiği, 18 Aralık 2014 tarihinde Komisyon tarafından AB Nezdinde ki Daimi Temsilciliğimize iletilen Nota ve eki belgelerde söz konusu sübvansiyon soruşturmasında nihai önlem uygulamasının teklif edileceği belirtildiği, anılan Nota'da devamla, eşzamanlı yürütülen anti-damping soruşturmasının ise önlem alınmadan kapatılmasının öngörüldüğüne değinildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; komisyon tarafından ihracatçılarımız için belirlenen sübvansiyon marjlarının ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından alabalık sektörüne sağlanan "doğrudan destekler/ödemeler” çerçevesinde hesaplandığı, bu itibarla 21 Ekim 2014 tarihinde Bakanlıklarında gerçekleştirilen toplantıda Bakanlıkları yetkililerince de dile getirildiği üzere, önümüzdeki dönemde su ürünleri ihracatımıza karşı benzer minvalde sübvansiyon soruşturmaları açılması halinde, incelemeye tutulacak olan ancak soruşturma açılma tarihinden bir sene öncesine kadarki inceleme döneminde mezkur ödemelerden/desteklemelerden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmayan firmalarımız için bu program kapsamında herhangi bir sübvansiyon marjı hesaplanmasının söz konusu olmayacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir. (7876)

Bilgilerini rica ederim.


Fisun PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.