2014/219 Sirküler (27.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 219

Sayın Üyemiz,

İlgi: 29/04/2014 tarih ve 2014/87 sayılı sirkülerimiz.

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 22/10/2014 tarih, 120007287 sayılı talimatta;

"Bilindiği üzere, 25/04/2014 tarihinde yapılan değişiklik ile, DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık düşük vasıflı ekmeklik buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında tesis edilecek işlemlere ilişkin hususlar ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile tarafınıza bildirilmişti.

Diğer taraftan, söz konusu DİİB'ler kapsamında gerçekleştirilecek düşük vasıflı buğday ithalatına ilişkin hat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ait BİLGE sistemi tarafından mavi hat olarak belirlendiği durumlarda da, ilgide kayıtlı sirkülerimiz konusu işlemlerin yapılabilmesine ilişkin sorumluluk ihracatçı firmalarda bulunmakta olup, bahse konu işlemlerin yapılabilmesini teminen hattın değiştirilmesine ilişkin başvuruların yine kendilerince yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.