2014/268 Sirküler (25.12.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /268

Sayın Üyemiz,

1. ABD Gıda Güvenliği Modernizasyonu

2. Çekirdeksiz Kuru Üzüm

3. Avrupa Birliğine Asma Yaprağı İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. ABD Gıda Güvenliği Modernizasyonu

ABD'de yerleşik Registrar Corp ünvanlı firmanın yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ABD Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (Food Security and Modernisation Act/FSMA) kapsamında, ABD'ye gıda ürünleri ihracatı yapan firmalarımızın kayıt yenileme işlemlerinin, 1 Ekim - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerektiği, aksi halde ABD'ye olan sevkiyatların geri çevrileceğinin ifade edildiği belirtilmekte ve üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Registrar Corp firmasının yazısı, ekte sunulmuştur. (7727)

Ek-1 : Registrar Corp firmasının yazısı

2. Çekirdeksiz Kuru Üzüm

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda özetle; Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne iletilen bir görüş yazısında, 2014 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzümün mevsimsel koşullarla bağlı olarak önceki yıllara ait rekoltesinin yüksek, bağ üzerindeki salkım sayısının fazla olması nedeniyle üzüm tanelerin et kısmının zayıf, tane ağırlıklarının ve şeker oranının düşük oldukları, bu nedenle TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardına göre boy oranları ile ağartılmamış ve ağartılmış kuru üzümlerin tip özelliklerinin belirlenmesinde zorluk çekildiği hususlarının belirtildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında özetle; bu çerçevede, 2014 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm için gelecek sezona kadar ihracatta ve ithalatta yürütülecek ticari kalite denetimlerinde ilgili standardın 4.2 Grup ve Tip Özellikleri maddesinde yer alan "Çizelge 2- Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip Özellikleri” ile 4.2.4 Boy Özellikleri Maddesinde yer alan "Çizelge 5 - Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları”nın EK'teki biçimde uygulanmasının 07.11.2014 tarih, 34947786/325.01.01.48 sayılı Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nce uygun görüldüğü bildirilmektedir. Bu hususta Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Denetim Sistemi'nde (TAREKS) gerekli duyuruların yapıldığı hususları bildirilmektedir. (7591)

Ek-2: Tablo Örnekleri

3. Avrupa Birliğine Asma Yaprağı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5 Aralık 2014 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan 1295/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Avrupa Birliği'nin ülkemiz menşeli asma yaprağı ithalatında %10 olarak yürütmekte olduğu kontrol (fiziksel ve kimlik kontrolleri) sıklığının 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle %20 olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. (7729)

Ek-3 : Komisyon Yönetmeliği


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.