2023/033 Sirküler (01.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-033

Sayın Üyemiz;

1. Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gerçekleştirilen Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Analizi Hk

2. Fuar Duyurusu (Hyderabad Jewellery Fair)

3. Fuar Duyurusu (İran EXPO 2023 Fuarı)

4. Fuar Duyurusu (Katar Bal ve Hurma Fuarı)

5. Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hk.

6. 9-15 Nisan 2023 Panama-Kosta Rika Genel Ticaret Heyeti Hk

7. Meksika'ya Taze Limon ve Domates İhracatı

8. Fas / Anti-Damping

9. Peru 2023 Yılı Fuarları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gerçekleştirilen Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Analizi Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Avrupa Birliğine girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün güncellendiği belirtilerek 2019/1793 sayılı Regülasyonda gerçekleştirilmesi beklenilen değişikliklere ilişkin bilgi verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansından alınan ekli yazıya atıfla, 27 Ocak 2023 tarihinde L 25/36 referans sayısıyla Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde yayınlanan Avrupa Komisyonu'nun (EU) 2023/174 sayılı ve 26 Ocak 2023 tarihli Uygulama Regülasyonu ile (EU) 2019/1793 sayılı Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapıldığı, yapılan temel değişikliklerin 2019/1793 sayılı Regülasyonun Ek 1'inde ve Ek 2'sinde yer alan bazı ürünlerde Avrupa Birliği'ne girişte gerçekleştirilen kontrollerin sıklıklarının artırılması ile susam tohumunun da kontrole tabi ürünler listesine eklenmesine ilişkin olduğu ve Regülasyonun Ek 4'ündeki model sertifikada bazı ilavelerin yapıldığının bildirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu tüzüğün güncellemesiyle,

- Türkiye menşeli greyfurt - pestisit kalıntısı: % 10'dan % 30'a,

- Türkiye menşeli limon - pestisit kalıntısı: % 20'den % 30'a,

- Türkiye menşeli kimyon - pirolizidin alkaloidleri: % 10'dan % 20'ye,

- Türkiye menşeli kuru kekik - pirolizidin alkaloidleri: % 10'dan % 20'ye,

- Türkiye menşeli kuru incir - aflatoksin, teşhis ve fiziksel inceleme sıklığı % 20'den % 30'a artırılmıştır.

Yazıda devamla, olası bir Salmonella kontaminasyonu riski nedeniyle Türkiye menşeli susam tohumu kontrol sıklığının %20 olarak belirlenerek (AB) 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğünün eklere dahil edildiği bildirilmiştir.

EK-1: BSFA Bilgilendirme-Bulgarca

EK-2: BSFA Bilgilendirme-Türkçe

EK-3: 26.01.2023 tarihli Regülasyon

2. Fuar Duyurusu (Hyderabad Jewellery Fair)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Haydarabad şehrinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan "Hyderabad Jewellery Fair -2023" adlı fuara ülkemiz firmalarının katılımında yarar görüldüğü bildirilmiştir.

Yazıda söz konusu fuarın "5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2023 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer aldığı bildirilmektedir.

3. Fuar Duyurusu (İran EXPO 2023 Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya istinaden 7-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan İran EXPO 2023 Fuarına ilişkin ekli duyuru ve başvuru formu iletilmektedir.

Yazıda katılımcıların konaklama ve şehir içi ulaşım masraflarının İran Ticareti Geliştirme Kurumu tarafından karşılanacağı, fuara katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak anılan Büyükelçiliğe iletebileceği belirtilmektedir.

Firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlayacakları fuarların Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

EK-4: Başvuru Formu

EK-5: Tanıtım Broşürü

4. Fuar Duyurusu (Katar Bal ve Hurma Fuarı)

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından T.C. Doha Büyükelçiliğine iletilen yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, Doha'da geleneksel ürünlerin satıldığı bir turistik alan olan Souq Waqif'da 02/03/2023 ve 11/03/2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Hurma ve Bal fuarına ülkemizdeki hatırı sayılır üreticilerin de katılmasının faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bahse konu fuarda, Katar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili fuara katılım sağlayan firmalara bedelsiz stand alanı sağlanacağı, bal için 500 kg, hurma için ise 1 tona kadar olan yüklerde hava kargoda indirim sağlanacağı ve fuar alanına yakın otellerde avantajlı fiyatların geçerli olacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği önemle bildirilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur fuara katılım göstermek isteyen firmalarımız Doha Ticaret Müşavirliğimize elektronik posta adresinden (doha@ticaret.gov.tr ) erişim sağlayabileceklerdir.

5. Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)'nden alınan yazıda,19-21 Mart 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek olan Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı organizasyonun ilk kez İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu fuar, tüm sektörlerden firmaların katılımına açık olup, yer kirası, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, B2B eşleştirme hizmeti ve diğer hizmetleri içeren katılım bedelinin 710 USD/m2 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, fuar katılımının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararının 7'nci maddesi çerçevesinde destekleneceği, desteğe esas tutarın m2 başına 11.600 TL olduğu, (mikro ve küçük işletmeler* için 12.428 TL/m2), bu destek tutarı ile katılım bedelinin yaklaşık %80'inin destek kapsamında geri alınabileceği ve Genel nitelikli fuarlarda destek üst limitinin 2023 yılı için 271.000 TL olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Katılımcı her firma için B2B ikili iş görüşmesi hizmeti de sağlanacak olan söz konusu fuara iştirak etmek isteyen firmaların 1 Mart 2023 Çarşamba gününe kadar https://turkexpo.immib.org.tr/ linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları ve katılım bedelinin ödendiğine dair dekontu turkexpo@immib.org.tr mail adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuarın nakliye sürecinin tamamlanmış olması sebebiyle, nakliye hariç katılım sağlayabilecek olan firmaların fuara katılım sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Ödemenin yapılacağı banka hesap numarası:

Alıcı: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Banka-Şube: Vakıflar Bankası - İstanbul Güneşli Şubesi

USD IBAN:TR 83 0001 5001 5804 8013 0926 89

Ayrıntılı Bilgi İçin;

https://immib.org.tr/tr/suudi-arabistan-turk-ihrac-urunleri-fuari-duyurusu

İlgili Kişiler:

Havva DENİZ havva.deniz@immib.org.tr (212 454 07 82)

Ali BİLGİ ali.bilgi@immib.org.tr (212 454 06 72)

6. 9-15 Nisan 2023 Panama-Kosta Rika Genel Ticaret Heyeti Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel Pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihracat ürünlerimizin tanımı amacıyla, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, 9-15 Nisan 2023 tarihleri arasında, Panama ve Kosta Rika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan Genel Nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve söz konusu organizasyonda Panama ve Kosta Rika'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ticaret heyetine başvuru için son tarihinin 09/03/2023 Perşembe günü mesai saati bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/panama-costa-rica-2023 internet adresinde yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 2.500 USD olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı belirtilmektedir. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımları ödeme dekontlarının İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (suurunleri@iib.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Kazım Ceyhun HÜNDAL / khundal@iib.org.tr / 0 212 454 05 28

Gülden POLAT ŞAĞBAN / gpolat@iib.org.tr / 0 212 454 06 47

7. Meksika'ya Taze Limon ve Domates İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan yazıya atfen, Meksika Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bildirimler doğrultusunda, Türkiye'den Meksika'ya "Taze Limon" ve "Domates" ihracatında uygulanması gereken bitki sağlık önlemlerine ilişkin bir dizi hususa yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu gereklilikler ekte sunulmaktadır.

EK-6: SPS Limon

EK-7: SPS Domates

EK-8: Limon Gereklilikler

EK-9: Domates Gereklilikler

EK-10: Limon gereklilikler-TUR

EK-11: Domates Gereklilikler- TUR

8. Fas / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas tarafından ülkemiz menşeli "Galvanizli Tel” (Fas tarife cetveline göre 7217.20.10.0 ve 7217.20.99.00 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından nihai kararın yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; söz konusu kararda, firmalarımız için %21 ile %61 oranlarında anti-damping vergisi uygulanmasına hükmedilmiş olduğu, mezkur önlem, kararın Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Bahse konu karara https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/AVIS%20PUBLIC%20DDC-02-2023.pdf adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

9. Peru 2023 Yılı Fuarları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazı ekinde iletilen, Peru'da 2023 yılında düzenlenmesi planlanan fuarlara ilişkin Lima Ticaret Odası tanıtım dokümanı ile ilgili Lima Ticaret Müşavirliğince hazırlanan Peru fuar listesi ekte yer almaktadır.

EK-12: Lima Ticaret Odası Tanıtım Broşürü

EK-13: Lima Ticaret Müşavirliği Fuar ListesiEkler:
EK-1.pdf

EK-10.doc

EK-11.doc

EK-12.pdf

EK-13.xlsx

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.