2023/066 Sirküler (28.04.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-066

Sayın Üyemiz;

1. Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi

2. Yeni Nesil İhracat Destekleri Ve Dış Ticaret Eğitim Programı Hk.

3. Fuar Duyurusu (Texpo Pakistan 2023)

4. Hırvatistan Karşılıklılık Bildirisi

5. Angola (Luanda) Ticaret Heyeti 19-23 Haziran 2023

6. 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

7. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

8. İhracat Destekleri Hakkında Karar Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter1. Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, pazar ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak ihracatın artırılması ve tabana yayılmasını teminen çeşitli projeler yürütüldüğü belirtilmekte olup, Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak, sektörlerin katma değerli dönüşümünü sağlamak, üretimi ve ihracatı artırmak amacıyla 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 09.00'da Sheraton Grand Samsun Hotel'de Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet MUŞ'un teşrifleri, kamu, özel sektör, meslek örgütleri ve iş insanlarının katılımları ile "Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi” düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Samsun başta olmak üzere bölgenin topyekün barındırdığı yatırım, üretim ve ihracat potansiyeli ile önde gelen sektörlere yönelik ulusal ve küresel fırsat alanlarının mülahaza edileceği söz konusu Zirve'de;

- Sanayi sektöründe üretim, yatırım ve ihracatın artırılması,

- Samsun'un sağlık endüstrileri ve sağlık hizmeti ihracatı vizyonu,

- İhracata yönelik destekler ve finansman imkanları,

- Samsun'da lojistik ağların geliştirilmesi,

konularında paneller gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

2. Yeni Nesil İhracat Destekleri Ve Dış Ticaret Eğitim Programı Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlıkları görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmekte olup, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli yürürlüğe girdiği ve Bakanlıklarınca 2023 yılında, önceki dönemde gerçekleştirilen eğitim programlarının, nicelik ve nitelik yönünden daha da geliştirilerek, " Yeni Nesil İhracat Destekleri Ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Yeni Nesil İhracat Destekleri Ve Dış Ticaret Eğitim Programı'nın 18 Mayıs 2023, Perşembe günü OAİB Genel Sekreterliği ev sahipliğinde, Konya Sanayi Odası İşbirliği ile Konya Sanayi Odası Konferans Salonu'nda ilişikte yer alan program çerçevesinde fiziki olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Eğitim Programına etkin katılımın sağlanmasını için (https://l24.im/v3z ) linki üzerinden kayıt yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

EK-1: Program Akışı

EK-2:Duyuru Görseli

3. Fuar Duyurusu (Texpo Pakistan 2023)

Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım Ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, 26-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Pakistan / Karaçi'de "4. TEXPOTekstil Fuarı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, detaylı bilgilere https://texpo.tdap.gov.pk internet adresinden ulaşılabileceği belirtilen Pakistan Ticareti Geliştirme İdaresi'nin davetiyesi ekte sunulmakta olup, söz konusu fuarın, 2023 yılında bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer aldığı belirtilmektedir.

EK-3: Fuar Duyurusu (Pakistan-Texpo 2023)

4. Hırvatistan Karşılıklılık Bildirisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 1/5/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KDV Genel Uygulama Tebliği”nin 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, buna göre, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan fuar, panayır ve sergi katılımcılarının münhasıran bu işlerle ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle Türkiye'de ödedikleri KDV'nin, ilgili ülkelerle karşılıklı olmak kaydıyla iadesi mümkün bulunduğu ve bu çerçevede, Hırvatistan ile Türkiye arasında Karşılıklılık Bildirilerinin imzalandığı, 10/4/2023 tarihinden itibaren Hırvatistan'da ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan fuar, panayır ve sergi katılımcılarımızın münhasıran bu işlerle ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle Hırvatistan'da ödedikleri KDV'yi anılan ülkede iade alabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

5. Angola (Luanda) Ticaret Heyeti 19-23 Haziran 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz (TİM) organizasyonu ile 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Angola'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Luanda şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Angola'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 28 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/angola-luanda2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği; firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 28.500 TL tahsil edileceği ve heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının Meclisimize (TİM) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-4: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-5: Angola (Luanda) Ticaret Heyeti Taslak Programı

6. 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik, sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği aktarılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu ödülün 2023 yılı başvuru süreci başlamış olup, işletmeler ile kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurabileceği, anılan ödüle başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan "İşletme / Kamu Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 30 Mayıs 2023 tarihine kadar doldurulması gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu yarışmaya ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla çevrimiçi "Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” planlanmış olduğu, herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin bilgiler aşağıda iletilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri

2023 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

26 Nisan 2023 Çarşamba saat 10.00-11.30

https://zoom.us/j/99273840689?pwd=UTJSZWR2bG9pTzJzUDFMSmVmdnc4UT09

Parola: 035316

7. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) Trade Remedies Authority (TRA) tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları (BK tarife cetveline göre 7323.93.00.10; 7323.99.00.10; 8516.79.70.10; 8516.90.00.51 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, TRA ön bulgularını 26 Nisan 2023 tarihinde yayımlayarak, soruşturma kapsamında incelenen firmalarımız ve diğer ütü masaları ihracatçı firmalarımız için % 4,42 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı, anılan ön bulgu raporuna https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/ linkinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu geçici önlem, vergilendirme bildiriminin yayımlanacağı tarihten itibaren 4 ay boyunca (nihai karar bu sürenin dolmasından önce yayımlanırsa nihai kararın yayımlanacağı tarihe kadar) yürürlükte kalacak olup, Mezkûr rapora yönelik yorumda bulunmak isteyen tarafların 33 gün içerisinde (29 Mayıs 2023 tarihine kadar) soruşturma otoritesinin internet sitesi üzerinden bu görüşlerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

8. İhracat Destekleri Hakkında Karar Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Bilindiği üzere, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın "Yetki” başlıklı 34 üncü maddesi ile uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye Ticaret Bakanlığımızın yetkili kılındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ illerinde yerleşik firmalarımızın Bakanlığımızca yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetinin önlenebilmesini teminen; anılan 11 İlden birinde merkezi ve/veya üretim tesisi bulunan;

I. Kararın 4 üncü maddesi kapsamında yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

II. Kararın 10 uncu maddesi kapsamında küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet gideri desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

III. Kararın 11 inci maddesi kapsamında birim kira desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

IV. Kararın 12 nci maddesi kapsamında tanıtım desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

V. Kararın 14 üncü maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek sürelerinin,

VI. Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka ve Turquality destek programları kapsamında desteklenen şirketlerin,

a. Halihazırda marka destek programında yer alanların destek sürelerinin,

b. Halihazırda Turquality programında yer alanların onaylanan, süresi başlamış ve devam eden hedef pazar sürelerinin,

c. Halihazırda Turquality programında yer alanların destek süresi başlamış ve devam eden kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve istihdam destek sürelerinin,

VII. Kararın 19 uncu maddesi kapsamında desteklenmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin

Geliştirilmesi (UR-GE) projelerini yürüten işbirliği kuruluşlarının merkezinin ve/veya projede yer alan firmaların merkezi ve/veya üretim tesisinin yukarıda anılan 11 İlden birinde bulunması durumunda proje sürelerinin,

1 yıl uzatılması uygun bulunduğu bildirilmektedir.Ekler:
ek-1.pdf

ek-2.png

ek-3.pdf

ek-4.docx

ek-5.png

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.