2023/068 Sirküler (03.05.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-068

Sayın Üyemiz;

1. 16. Süleymaniye Uluslararası Fuarı (BDX)

2. Güvenli Ürün Danışma Ofisi

3. BK Kamu İhalelerinde Çelik Tedariği

4. ÇHC 23. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı

5. Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları Hk.

6. Doku Kumaş Tasarım Yarışması

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023 Milli Katılım Organizasyonu

8. Functional Fabric New York Fuarı - Temmuz 2023

9. PLMA Chicago 2023 / Milli Katılım Duyurusu Hk.

10. TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı

11. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. 16. Süleymaniye Uluslararası Fuarı (BDX)

Irak Dışişleri Bakanlığının Notasına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 5-9 Ekim 2023 tarihleri arasında Süleymaniye'de "16. Süleymaniye Uluslararası Fuarı (BDX)"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Irak El Takaddum Fuar ve Konferans Şirketi

e-posta: iraqifairs@mot.gov.iq - interior.fairs@yahoo.com

Web sitesi: www.iraq-pec.com

Telefon: +964 770 7899664 ve +964 790 1423407

2. Güvenli Ürün Danışma Ofisi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlık sorumluluğunda bulunan; deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, kağıt ürünler, kırtasiye ürünleri, tekstil, oyuncaklar, diş fırçaları, çocuk kullanım ve bakım ürünleri, ayakkabı ve diğer tüketici ürünleri ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amacıyla İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde Avrupa yakasından sorumlu Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-1 ile Anadolu yakasından sorumlu Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-2'nin kurulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan eyleme yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması, tüketicilerin daha etkin korunması, ürün güvenliği alanında farkındalığın artması, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesi ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanmasının hedeflendiği bildirilmekte olup, Güvenli Ürün Danışma Ofisleri ile ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen adreslerden iletişime geçilebileceği ifade edilmektedir.

Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-1 e-posta: pgd.istanbul1@ticaret.gov.tr

Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-2 e-posta: pgd.istanbul2@ticaret.gov.tr

3. BK Kamu İhalelerinde Çelik Tedariği

Londra Ticaret Müşavirliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı yazılarına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) kamu kuruluşları için kamu alımlarında izlenecek iyi uygulamalar rehberi niteliğinde olan Kamu Alımları Politikası Notlarını (Procurement Policy Notes) yayımlandığından bahisle, değeri 10 milyon Sterlini aşan tüm kamu alımları ile değeri 10 milyon Sterlini aşmayan ancak 500 tondan fazla çeliğin kullanılması öngörülen projeler için geçerli olan 13 Aralık 2016 tarihli büyük projelerde çelik tedarikine ilişkin kamu alımları politikası notu (PPN 11/16), kamu otoritelerinin bir önceki mali yılda tedarik ettikleri çeliğin miktarını, türünü, menşeini ve rehberi ne oranda takip ettiklerine ilişkin raporlama yapmalarını tavsiye ettiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, en son yayımlanan kamu ihalelerinde çelik tedariğine ilişkin kamu alımları politikası notuyla (PPN 04/23) (https://bit.ly/3L14F1e ), yukarıda bilgi verilen notta 2016 yılından beri iyi uygulama örneklerindeki değişimler ışığında birtakım güncellemeler yapıldığı ve özellikle kullanılan çeliğin menşeinin raporlanması hususuna açıklık getirildiği belirtilmektedir. Menşe konusundaki güncelleme, daha önce de kullanılan teftiş sertifikasındaki (Inspection Certificate EN 1024 Type 3.1) menşe ülkesi bilgisinin artık aynı zamanda "çeliğin nerede eritilip döküldüğüne yer verip vermediğini” açıkça belirtilmesi gerektiğinin aktarıldığı, 2023 yılından itibaren BK çelik üreticilerinin söz konusu test sertifikasında çeliğin BK'da eritilip döküldüğü bilgisine açıkça yer vereceği kaydedilmektedir.

Öte yandan, BK basınında çıkan haberlere değinen yazıda; (https://www.themanufacturer.com/ ) BK çelik üreticilerinin, menşe konusundaki güncellemeyi, kamu alımlarında BK menşeli, 'eritilmiş ve dökülmüş' çeliğin ön plana yükseleceği, yaptırım uygulanan ülkelerden (Rusya gibi) ithal edilen ve daha sonra üçüncü ülkelerde işlenen (ülkemizin adı zikredilmiştir) çeliğin artık basitçe yeniden etiketlenerek ithal edilemeyeceği yönünde yorumladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, kamu alımları politikası notlarının kamu alımlarında muhtelif konulardaki mülahazalarda kamu ihalecilerine rehberlik ve bir araç olarak hizmet eden kılavuz niteliğinde olduğu; politika notunda aksi gerekçelendirilmedikçe, teknik şartnamelerde (çelik için olanlar dahil) belirli bir tedarikçi tarafından sağlanan ürün veya hizmeti karakterize eden belirli bir imalat veya kaynağa ya da işleme veya ticari markaya menşe veya üretime atıfta bulunulmaması ve belirli ürün veya hizmetlerin öne çıkarılmaması ya da elenmemesi gerektiği ifade edilerek, menşe konusundaki bahse konu güncellemenin sadece ithal edilen çeliğin kaynağının izlenmesine yardımcı olmayı amaçladığı göz önüne alındığında, BK basınında yer verilen yorumların gerçekçi olmadığının değerlendirildiği aktarılmaktadır.

4. ÇHC 23. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın (CIFIT) 8-11 Eylül 2023 tarihlerinde Xiamen şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, fuar kapsamında sergi, forum ve yatırım teşvikine yönelik faaliyetlerin düzenleneceği ve bu çerçevede, ülkemizdeki şirketler, yatırım teşvik ajansları, kalkınma bölgeleri temsilcileri ve ticaret odalarının davet edildiği, söz konusu fuara ilişkin duyuru metni ekte yer aldığı ve ayrıntılı bilgilere www.chinafair.org.cn adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK-1: Fuar Daveti Duyurusu

5. Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları Hk.

Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı içerisinde yürürlüğe giren 3 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) beş yıllık yürürlük süresinin dolduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu meslek standartlarının tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Sektöründe hazırlanan ve http://link.myk.gov.tr/guncelleme/ linki üzerinden ulaşılabilecek ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere, görüş ve değerlendirmelerin ilgili linkte yer alan formlar aracılığıyla 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 15:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

6. Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)' nden alınan yazıda, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın üçüncüsünün düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Dokuma kumaş, örme kumaş ve baskı kumaş olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihinin 5 Temmuz 2023 olduğu yarışma afişi ekte yer almaktadır. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru için aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.

Yarışma internet sitesi: https://dokusundasanatvar.org/

Yarışma Instagram sayfası: https://instagram.com/dokusundasanatvar

Detaylı bilgi için:

Şeyma Yıldırım, seymayildirim@gaib.org.tr , 0342 211 05 78

Fatma Tok, fatmatok@gaib.org.tr 0342 211 05 03

EK-2: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Afişi

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB)'den alınan bir yazıda, Şanghay/Çin Halk Cumhuriyetinde 05-10 Kasım 2023 tarihleri arasında 6. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023 milli katılım organizasyonunun Birliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, fuarın 2022 yılında, toplam 360.000 metrekarelik sergi alanında gerçekleştiği, 128 ülkeden 2.800 firma ve 460.000'den fazla profesyonel ziyaretçinin katıldığı, bu yılki organizasyonda Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler holleri yer alacağı bildirilmekte olup, fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna fuarbasvurulari.egeliihracatcilar.com/default.asp?FuarId=E4DC2AFD57 linki aracılığıyla erişilebilmektedir.

EK-3: Fuar Duyurusu

8. Functional Fabric New York Fuarı - Temmuz 2023

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla 18-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrinde gerçekleşecek olan Functional Fabric Fair fuarı'na yönelik milli katılım organizasyonu yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Functional Fabric New York fuarı, aktif giyim, performans giyim, hazır giyim, dikişsiz giyim, polyester, viskon, anti-bacteriyel, UV-kesim, ısı düzenleyici, su ve yağ itici, geotekstil, kişisel koruma, tıbbi, hijyenik spor ve askeri giyim ürünlerinin sergilendiği bir fuardır. Fonksiyonel giyimde ve modanın kombinasyonunu sağlayan Polo, Vineyard Vines, The Gap, DKNY, Calvin Klein gibi büyük alım firmalarından ziyaret beklendiği ifade edilmektedir.

Functional Fabric Fair Temmuz 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Fuarı katılım bedeli:

6,97 metrekarelik stand için: 6.000 USD

8,92 metrekarelik stand için: 7.200 USD

9,29 metrekarelik stand için: 7.500 USD

18.58 metrekarelik stand için: 13.600 USD olarak belirlenmiştir.

Fuara katılmak isteyen üyelerimizin en geç 30 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar bit.ly/3oCQist başvuru linkinden, elektronik başvuru formunu katılımcı kişi için doldurmaları gerekmektedir.

9. PLMA Chicago 2023 / Milli Katılım Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)'nden alınan yazıda, 12-14 Kasım 2023 tarihleri arasında Chicago/ABD'de düzenlenecek olan "PLMA's 2023 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımının 10ncu kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur fuar organizasyonuna Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 19 Mayıs 2023 tarihine kadar aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: https://forms.gle/kTocz4r6byCso7Wn7

Katılım Bedeli: Tahmini 1200 $ /m2 (nakliyesiz)

Tahmini 1360 $ /m2 (nakliye dahil)

Katılım bedeline dahil olan hizmetler;

· Yer kirası,

· Özel stant konstrüksiyonu,

· Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

· Kataloğa giriş bedeli,

· Elektrik ve internet bağlantısı,

· Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

· Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez)

Fuarda; gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, konserve ürünler, …) ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, havlu, bornoz, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünler sergilenebilmektedir.

Bu çerçevede, Fuarın milli katılımının, "5973 Sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

EK-4: Katılım Şartları

10. TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisimiz (TİM) tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında ihracatçılarımıza yol göstermek adına muhtelif çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Eylem Planı'nın ana hedeflerinden biri olan eğitim programları kapsamında, daha fazla üretici, girişimci ve ihracatçıyı Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenlendiği iletilmektedir.

Bu kapsamda; 28 Şubat 2022 tarihinde Marmara Bölgesindeki, 27 Aralık 2022 tarihinde Ege Bölgesindeki ve 22 Nisan 2023 tarihinde İç Anadolu Bölgesindeki tüm illerde faaliyet gösteren ihracatçılar, üreticiler ve girişimcilere yönelik eğitim programı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve eğitimden önemli çıktı ve kazanımlar elde edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 10.00 - 16.30 saatleri arasında "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı”nın çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Program Kayıt Linki: https://tim.org.tr/tr/surdurulebilirlik-egitim-basvuru

EK-5: Duyuru Görseli

11. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlığımız görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlığımız tarafından Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2023 yılı itibariyle, söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde, hem Bakanlığımızca uygun görülecek illerde fiziki hem de Bakanlığımız ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi olarak "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirildiği, bu çerçevede Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 10 Mayıs 2023 tarihinde 10.00-15.40 saatleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 5 Mayıs 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu, kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir.

Öte yandan kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 8 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilemediği ifade edilmektedir.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

EK-6: Duyuru Görseli

EK-7: 10 Mayıs 2023 Program AkışıEkler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.docx

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.png

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.