2023/070 Sirküler (10.06.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-070

Sayın Üyemiz;

1. Brezilya (Sao Paolo) - Şili (Santiago) Ticaret Heyeti 6-12 Ağustos 2023
2. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi Revizyonu
3. Trinidad ve Tobago Ticaret Portal
4. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu İş Teklifleri
5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Romanya
6. II. Bansko Zirvesi
7. Yönetmelik Taslakları Hk.
8. Özbekistan-Kazakistan (Taşkent-Almatı) Ticaret Heyeti 18- 24 Haziran 2023

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Brezilya (Sao Paolo) - Şili (Santiago) Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonu ile 6-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında Brezilya ve Şili'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyetinin gerçekleştirileceği, Sao Paulo ve Santiago şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Brezilya ve Şili'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/brazil-and-chile-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 2.000-USD tahsil edileceği, katılımın başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının İTKİB Genel Sekreterliğine (tekstil@itkib.org.tr ) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-2: Brezilya (Sao Paulo) & Şili (Santiago) Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi Revizyonu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazılarının konularına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından "Fit for 55” paketi kapsamında yer alan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na ve Emisyon Ticaret Sistemi'nin revizyonuna yönelik AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan metnin Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun 18 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında kabul edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bundan sonraki süreçte, söz konusu düzenlemelere ilişkin AP tarafından kabul edilen metinler, Konsey tarafından onaylanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmalarını takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

EK-3: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

EK-4: Emisyon Ticaret Sistemi'nin Revizyonu

3. Trinidad ve Tobago Ticaret Portal

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Trinidad, Tobago Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açılan ve www.ttbizlink.gov.tt adresinden ulaşılabilen "Trinidad and Tobago's Trade and Business Information Portal” da ticaret ve iş imkanları konusunda güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere yer verildiği belirtilmekte olup ticaret ve yatırımlarla ilgili unsurlara erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

4. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu İş Teklifleri

İsrail Ticaret Odaları Federasyonundan (FICC) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, üyesi İsrail şirketlerinin iş tekliflerine ve taleplerine ilişkin önerilerin bulunduğu, iş fırsatlarının yakalanabileceği bir platform bağlantısı paylaşıldığı bildirilmektedir.

Girişimleri ve önerileri uygun bulan firmaların, ilgili linkten Post Your offer (chamber.org.il) iş tekliflerini gönderebilecekleri ve doğrudan İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) ile iletişime geçebilecekleri belirtilmiştir. Bu kapsamda ayrıntılı bilgiye Post Your offer (chamber.org.il) ve ekteki Nisan 2023 İsrail Ticaret Odaları Federasyonu(FICC) İş Teklifleri yazısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK-5: Nisan 2023 İsrail Ticaret Odaları Federasyonu(FICC) İş Teklifleri

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Romanya

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Demir Çelik, Lojistik, Sağlık Hizmetleri” isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Romanya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3LAvOZg

6. II. Bansko Zirvesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, geçtiğimiz yıl Müşavirlik desteğiyle Bulgaristan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda Bulgaristan'ın Bansko şehrinde "I. Bansko Zirvesi” nin gerçekleştirildiği bilgisi verilerek bu defa BULTİŞAD'dan alınan bir yazıya atfen Bulgaristan Yatırım Ajansı ve KOBİ Destek ve Tanıtım Ajansı'nın katkıları ile 9-10 Haziran 2023 tarihlerinde "II. Bansko Zirvesi” nin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmiş olup bu kapsamda ülkemizin ihracatta rekabetçi olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara duyuru yapılması hususunda Müşavirliğimizden destek talep edildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve iki ülkeden 100'den fazla firma tarafından katılım sağlandığı belirtilen program kapsamında başarılı eşleştirmeler gerçekleştirildiği ve geçen süre zarfında Zirve'nin "Made In Türkiye” imajına pozitif katkı sağlayarak olumlu geri dönüşler alındığının müşahede edildiği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Zirve program taslağının Bulgar firmalar tarafından Müşavirliğe iletilen taleplerin yoğun olduğu "otomotiv yedek parçaları, inşaat ve yapı malzemeleri, metal, makina, kağıt, mobilya, enerji, ambalaj, gıda, IT, danışmanlık, tekstil, sağlık, kimya-kozmetik, plastik eşya, iklimlendirme, turizm” sektörleri çerçevesinde hazırlandığı bildirilmektedir.

EK-6: II. Bansko Zirvesi Taslak Programı

7. Yönetmelik Taslakları Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ve "Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik” taslakları iletilmekte olup bahse konu yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu yönetmelik taslaklarına dair görüş ve önerilerin TİM'e sunulmak üzere, ekte yer alan görüş bildirim formu formatında 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.00'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-7: İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

EK-8: Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik

EK-9: Görüş Bildirme Formu

8. Özbekistan-Kazakistan (Taşkent-Almatı) Ticaret Heyeti 18- 24 Haziran 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz (TİM) organizasyonu ile 18-24 Haziran 2023 tarihleri arasında Özbekistan ve Kazakistan'a yönelik başta Makine, İnşaat ve Sarf Malzemeleri ve Medikal Ürünler olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Taşkent ve Almatı şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Özbekistan ve Kazakistan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 11 Mayıs 2023 Perşembe günü 12:00 olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/uzbekistan-tashkent-kazakhstan-almaty-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 38.000-TL tahsil edileceği ve katılımon, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının (semihtan@tim.org.tr ) adresine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

EK-10: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-11: Özbekistan (Taşkent) & Kazakistan (Almatı) Ticaret Heyeti Taslak ProgramıEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.docx

EK-8.docx

EK-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.