Sektörel Bilgi Ağı


Sektörel Bilgi Ağı Projesi Nedir?

Web: www.sektorelbilgiagi.org.tr
E-mail: bakaproje@aib.gov.tr

Projenin Amaçları

Genel Amaçlar:

Proje, TR61 Düzey2 Bölgesi içinde yer alan Antalya, Isparta, Burdur firmalarının ulusal ve uluslararası tanınırlılığının sağlanması, iletişim gücünün arttırılarak dış pazarlardaki rekabet edebilirliklerinin sağlanması ve AB standartları, Mevzuatlarına uygun olarak gıda güvenliği çerçevesinde ihracata yönelik faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ihracatın arttırılmasına yöneliktir.

Projenin temel amacı:

Antalya, Isparta, Burdur illerinin ekonomisini oluşturan İhracatçı üyelerin bilişim teknolojilerinden ve Sektörel Bilgi Ağı'ndan aktif bir şekilde faydalanılmasıdır. Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne kayıtlı tüm üyelerden saha çalışması ile toplanacak verilerin, web sitesi, e-rehber uygulaması ve e-posta zincirinde kullanılmasıyla, tarıma dayalı sanayi sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin iç ve dış pazarların ulaşımını ve iletişimi hızlandırılması, yurtiçi/yurtdışı rekabet güçlerini arttırılması, AB standartları ve mevzuatlarından haberdar olmalarının sağlanması, tarımsal ürünlerin standartları ve gıda güvenliği (Rezidü kalıntısı) konularındaki bildirimlere anında ulaşmalarını sağlamaktır.

Özel Amaç:

Üyelerimizin tanınırlığını, erişilebilirliğini sağlamak, birlikler, yabancı ithalatçılar ve üyeler arasındaki iletişim kurarak ihracatı artırmaktır. Bu amaca istinaden yapılacak saha araştırması ile toplanan tüm iletişim verileri ile edinilen diğer bilgilerden sektörel ihracatçı veri tabanı oluşturmaktır. Üye iletişimlerini genel iletişimden arındırarak detaylandırmak, Sektörel sınıflandırmaları yapmak, sektörlere ait bilgilerin ilgili üyelere e-posta ile gönderiminin alt yapısını oluşturmak, hem üyelerin kendi aralarında hem de birlik ile üyeler arasındaki iletişimi arttırılmasını sağlamaktır.Her bir üye için birlik internet sitesi üzerinde oluşturulacak özel alan ile kendilerine ait bilgilerini güncellenebilir kılmak, firmaların kendilerine ait sertifika, patent vb. belgeleri ekleyecekleri alan yaratmak, bu sayede üyelerin dış dünyaya açılımını sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, internet sitesi üzerinde firmaların adres ve diğer iletişim bilgilerinin yanında sertifika, gıda güvenliği belgeleri vb. bilgilerin yer almasıyla dış pazarlardaki potansiyel müşterilerin üyelere ulaşımını sağlayarak ihracatı artırmak, 2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolar ihracat hedefine erişilmesini kolaylaştırmaktır.

Ayrıca proje ile Birliğin daha sonra yapılması planlanan projelerinin alt yapıları da oluşturulacaktır.

Projenin Süresi

8 Ay

Ortak(lar)

Projede ortak bulunmamaktadır. Birliğimizin özellikle proje çalışmaları kapsamında ciddi tecrübesi bulunmaktadır. Bu bakımdan gerek birlik uzman personeli gerekse birliğin mali gücü açısından ortağa ihtiyaç yoktur.

Hedef grup(lar)/Müşteriler

Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Üyeleri, Yurtdışındaki potansiyel ithalatçılar.

Nihai Yararlanıcılar

Antalya İhracatçılar Birliği üyelerinin yanında Ticaret ve Sanayi Odaları ile esnaf odaları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin akademik personeli ve öğrencileri, gümrük müşavirleri, lojistik şirketleri, Antalya, Isparta, Burdur halkı ve yabancı ülkelerdeki tüm ithalatçılar, tüm internet kullanıcıları ve firmalar

Beklenen Sonuçlar

Üye memnuniyetinin arttırılması, üye bilgilerine rahat ulaşım, üyelere acil durumlarda hızlı ve etkin bilgi akışı sağlanması, dış pazarlardan sektörel talep alınmasının sağlanması, rekabetçiliğin artması, ihracatçıların pazarları olan ülkelerdeki mevzuat değişikliklerine ve bildirimlere anında ulaşması

Temel Faaliyetler

Proje ekibinin kurulması, gerekli yazılımların hazırlanması, e-posta ve posta zincirinin kurulması, internet sitelerinin yenilenmesi, saha çalışmasıyla tüm bilgilerin güncellenerek, e-rehber oluşturulması, Görünürlük Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Proje Raporlamalarının Yapılması Proje Çıktılarının Analizi ve Projenin Genel Değerlendirmesi.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.