2014/028 Sirküler (17.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /028

Sayın Üyemiz,

  1. İsviçre Sağlık Turizmi Fuarları
  2. Türkiye-İran Ortak Ticaret Komitesi 5.Dönem Toplantısı
  3. Belarus Ülke Günü
  4. Global Trade 640 Ltd.
  5. Bilgilendirme Semineri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNAKAYA

Genel Sekreter V.

İSVİÇRE SAĞLIK TURİZMİ FUARLARI

Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği, 25/06/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girmiş olduğu, anılan tebliği kapsamında sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin ve ilgili işbirliği kuruluşlarının yurt dışı pazarlara giriş ve tanıtım faaliyetlerinin Ekonomi Bakanlığınca desteklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bern Ticaret müşavirliği tarafından Ekonomi Bakanlığı'na iletilen ve bir örneği ekte sunulan bilgi notunda, sağlık turizmi alanında Ekonomi Bakanlığı'nın hedef olarak belirlediği ülkeler arasında yer alan İsviçre ile ilişkilerin artırılmasını ve bu alanda Türk Firmalarına ticari fırsatlar yaratılmasını temin amacıyla İsviçre'de düzenlenen turizm fuarlarına Müşavirliklerince katılım sağlandığı ifade edilmekte olup, bu doğrultuda Bern, Cenevre ve Zürih kentlerinde düzenlenen fuarların yerinde incelendiği bildirilmekte ve sağlık kuruluşlarımızın söz konusu fuara iştiraklerinde yarar görüldüğü belirtilmektedir. Ticaret Müşavirliğimizin yönlendirmesi doğrultusunda, anılan fuarların "2015 yılı desteklenen Fuarlar Listesi”ne alınması öngörülmekte; ayrıca fuarlara "Ev Sahibi Ülke” olarak toplu katılım gerçekleştirmesi ve fuarlar ile eş zamanlı Ticaret Heyetleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahsi geçen fuar ve heyetlere katılım sağlamak isteyen üyelerimizin katılım yönündeki taleplerini, en geç 18 Şubat 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr, faks:0242 311 70 00) iletmeleri rica olunur.(843)

Ek: Bilgi Notu

TÜRKİYE-İRAN ORTAK TİCARET KOMİTESİ 5.DÖNEM TOPLANTISI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye - İran Ortak Ticaret Komitesi (OTK) 5. Dönem Toplantısı'nın 26 - 29 Ocak 2014 tarihleri arasında Tahran'da gerçekleştirildiği, söz konusu OTK sonunda ticaret, yatırım, gümrükler, standardizasyon ve ulaşım alanlarına ilişkin kararları içeren bir toplantı tutanağı imzalandığı, toplantıya ilişkin tutanağın ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu tutanağın incelenmesinden bekleyen firma sorunlarının 2014 yılı Şubat ayının ortasına kadar diplomatik kanallarla teati edilmesi hususunda mutabakata varıldığının görüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan net ve belgelere dayalı sorunların, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen, en geç 18 Şubat 2014 Salı mesai bitimine kadar burada yer alan görüş formunu doldurulmak suretiyle Genel Sekreterliğimize iletilmesi rica olunur.(866)

Ek: Tutanak

BELARUS ÜLKE GÜNÜ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda, ATSO ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde 20 Şubat 2014 Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda " Belarus Cumhuriyeti Ekonomisi, Yatırım İmkanları ve Türkiye-Belarus Ticari ve Ekonomik İlişkikleri” konulu bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Toplantıda Belarus ekonomisinin durumu, yatırım mevzuatı ve uygulamaları, yatırımcılara sağlanan destekler, Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin Belarus ekonomisine etkileri, Türkiye ile Belarus arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişimi konuları işlenecektir.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde siyasi ve ekonomik istikrarı ile öne çıkan Belarus Cumhuriyeti Orta Avrupa ve Rusya arasında yapılan ticari taşımacılıkta köprü rolü üstlenmektedir. Rusya Federasyonu ve Kazakistan ile birlikte Avrasya Gümrük Birliği üyesi olan Belarus'ta üretilen malların sıfır gümrükle bu ülkelere ihraç imkanı bulunmaktadır. Yatırımcılara önemli kolaylıklar sunan ülkede, özellikle KOBİ grubuna giren firmaların nisbeten küçük yatırımlarla her türlü tüketim malı üretecek tesisler kurması mümkündür.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurarak en geç 18 Şubat 2014 Salı gününe kadar aunal@atso.org.tr adresine iletmeleri rica olunur.(960)

Not: Toplantıda Türkçe-Rusça ardıl çeviri hizmeti sunulacaktır.

Ek: Taslak Program

GLOBAL TRADE 640 LTD.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Tel-Aviv Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, İsrail'de yerleşik Global Trade 640 Ltd. adlı firmanın ödemelerini yapmadığı ve/veya eksik yaptığı gerekçesiyle ülkemizdeki firmalardan fazla şikayet ulaştığı bildirilmektedir. Bu çerçevede üyelerimizin söz konusu firma ile ticaret yaparken dikkatli olmaları rica olunur.(983)

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, ihracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulmak amacıyla,

18 Şubat 2014 Salı günü 13.30-18.00 saatleri arasında, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda ,”Yükselen Değerler ve Yurtdışı Pazar Fırsatları” konularının işleneceği bir "Bilgilendirme Semineri”nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Katılmak isteyen üyelerimiz http://www.daib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-bilgilendirme-semineri-14-subat-2014-erzurum.html adresinde bulunan katılım formunu doldurarak başvuruda bulunmaları rica olunur.(975)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.