2014/007 Sirküler (14.01.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /007

Sayın Üyemiz,

  1. Irak Gümrük Vergileri
  2. Slovenya
  3. 2014 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (Revize)
  4. Türk-Alman Bilim Yılı Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler
  5. Aktarma ve Varil-Bidon Onayları
  6. Paris Emballage 2014 Fuarı
  7. Avustralya / İşlenmiş Meyve Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması
  8. AEK Hafif Sanayi Düzenlemesi
  9. WETEX 2014 Fuarı
  10. RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

IRAK GÜMRÜK VERGİLERİ HK

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, T.C.Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen; Irak Bakanlar Kurulu'nun (BK) 17 Aralık 2013 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar uyarınca, 2010 tarih ve 22 sayılı Gümrük Tarife Kanunu'nun 2 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Aynı yazıda devamla, Bakanlar Kurulu'nun 7 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, tarım ekipmanları/malzemeleri ve yakıt ithalatı ile kamu kurumlarınca/kuruluşlarınca yapılacak ithalat ve ayrıca devletten yatırım lisansı alınmış (özel sektör) yatırım projelerinde kullanılacak malzemelerin ithalatını gümrük vergisinden muaf tutma kararı alındığı ve Hükümetin söz konusu değişiklik kararının, BK Genel Sekreterliği'nin 8.1.2014 tarih ve 594 sayılı talimat yazısı ile tüm kurumlara gönderildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yeni gümrük oranları listesinin yer aldığı Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasına ve mezkur mevzuatın İngilizce tercümesine Bakanlığın internet sayfasından aşağıda belirtilen bağlantılar aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir. (207)

Not: http://www.mof.gov.iq/Documents/Customs%20tariff%20law(2).pdf

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=11A1B1CC-D8D3-8566-45200209BEE28B9B

SLOVENYA HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda,

Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Barut Pahor'un 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "Yatırım Konferansı” sebebiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere söz konusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 14 Ocak 2014 Salı günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (e-mail: soysalc@aib.gov.tr, Faks: 3117900) iletilmesi gerekmektedir.(186)

Ek-1: Bildirim Formu (1 sayfa)

2014 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (REVİZE) HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca ilgili Bakanlık tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgeleri kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak güncellendiği bildirilmekte olup, söz konusu güncellemenin Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında (www.kugm.gov.tr) yayınlandığı ifade edilmektedir.(53)

TÜRK-ALMAN BİLİM YILI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 2014 yılının Türk-Alman Bilim Yılı ilan edilmesi vesilesiyle, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TUBİTAK-BİDEB tarafından destek verileceği ifade edilmektedir.

Etkinlik desteği üst sınırı uluslararası etkinlikler için 50.000-TL olarak belirlendiği, detayları ekte yer alan etkinlik giderlerinin karşılanacağı belirtilmektedir. Anahtar teknolojiler, küresel değişim, sosyal ve beşeri bilimler alanları çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacak olup gerekli tüm bilgi ve belgeler https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ internet sitesinde yer aldığı bildirilmektedir.(67)

Ek-2 : Türk-Alman Bilim Yılı Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlik Desteği Çağrısı

AKTARMA VE VARİL-BİDON ONAYLARI HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Bazı gümrük kapılarında yaşanan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla, aktarma işlemine konu Türk plakalı TIR araçlarının dorselerinin Suriye plakalı çekicilere takılarak Suriye sınır kapısına götürülerek boşaltma işleminin yapılması ve yükünü boşaltan dorsenin ülkemize geri getirilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 3923.30 tarife alt pozisyonundaki 60-65 litrelik varil ve bidon türü eşyanın Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale ve Karamış kara hudut kapılarından Suriye'ye çıkış işlemlerinin durdurulması yönünde karar alındığı ifade edilmektedir.(81)

PARİS EMBALLAGE 2014 FUARI

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda; Paris/Fransa'da 17-20 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Emballage 2014 Uluslararası Ambalaj Malzemeleri ve Makineleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iki yılda bir düzenlenen ve 2012 yılında 1220 katılımcı ve 42.276 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Paris Emballage Fuarı'nın; ambalaj sektörüyle ilgili en son gelişmeleri yerinde görmek, potansiyel rakipleri takip etmek, uzun dönemli müşteri ilişkileri oluşturmak ve hatta ortaklıklar kurmak, birçok profesyonelle tanışarak sektör içindeki pozisyonunu güçlendirmek isteyen firmalara cömertçe fırsatlar sunmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların ekte yer alan "Başvuru Formu”nu ve "Fuar Katılım Sözleşmesi”ni doldurup imzalayarak, 31 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0 212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri ve asıllarını aşağıda yazılı Genel Sekreterlikleri adresine, sözleşmenin her sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde ulaştırmaları gerektiği ifade edilmektedir.(110)

Bilgi için irtibat:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

T. Kutay Oktay

Tel: 0212 454 05 00 - 0212 454 07 57

Faks: 0212 454 05 01 - 02

Adres: Dış Ticaret Kompleksi C Blok

Çobançeşme Mevkii Bahçelievler / İstanbul

Ek-3 : Başvuru Formu,

Ek-4 : Sözleşme

Ek-5 :Bilgi Notu

AVUSTRALYA / İŞLENMİŞ MEYVE ÜRÜNLERİ KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 6 Ocak 2014 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yapılan bir örneği ilişik bildirime göre Avustralya Hükümeti, Verimlilik Komisyonu'nun İşlenmiş Meyve Ürünleri korunma önlemi soruşturmasında uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirttir raporu muvacehesinde anılan soruşturmanın önlemsiz şekilde kapatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.(115)

AEK HAFİF SANAYİ DÜZENLEMESİ

Minsk Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen T.C.Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya Gümrük Birliği'nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun (AEK) 09/11/2012 tarihli ve N 876 sayılı kararı (22/06/2012 tarihli ve N 92 sayılı AEK Bakanlar Kararı ile Değişiklik) ile "Hafif Sanayi Ürünleri Güvenliğine İlişkin" TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesi'nin kabul edildiği ve bazı ürünlerin ithalatının uygunluk değerlendirilmesi koşuluna bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda teknik düzenlemeye konu olan ürünler tekstil, konfeksiyon, deri gibi hafif sanayi ürünleri olup, teknik düzenleme şartlarına uygunluğu onaylanmamış bu ürünler, gümrük birliği alanında dolaşma izni verilen "tek işaret" ile işaretlenmeyecek ve pazara sunulamayacaktır.

Söz konusu duyuru ekte yer almaktadır.(139)

Ek-6 :Duyuru metni

WETEX 2014 FUARI HK.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda; 14-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek olan "WETEX 2014” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığından izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu fuar, Klima, Kazanlar, Kablolar, Hidrolik, Ölçüm Sistemleri, Pompalar, Geri Dönüşüm, Sağlık Malzemeleri, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Atık Yönetimi, Atık Kullanımı, Su Yönetimi, Su Teknolojileri, Rüzgar enerjisi konularında 1998 yılından bu yana düzenlenmektedir. Her yıl düzenlenen fuarda 2012 yılında 1.089 katılımcı firma ürünlerini sergilemiş, 12.900 kişi ziyaretçi olarak bulunmuş, 2013 yılında ise 32 ülkeden 1.362 katılımcı firma ürünlerini sergilemiş 15.847 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Dubai Elektrik ve Su İdaresi (DEWA) tarafından organize edilen WETEX Fuarı alanında Dubai Hükümetine ait olan tek etkinliktir. Dubai Hükümeti bu sayede ulusal ve çok uluslu özel sektör ve devlet kurumlarıyla iş ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Su, Enerji Teknolojileri ve Çevre konularınla düzenlenecek WETEX 2014 Fuarına Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 150 $/m2 olacağı öngörülmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığının 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

Katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/wetexbasvuru bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak, ilişikte belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 75 $ (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 75 $ = 1.500 $) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu Birliğin Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (Fax: 0212 454 00 93; E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.(145)

RAPEX (HIZLI ALARM SİSTEMİ)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tüketiciler açısından tehlike arz eden ürünlere ilişkin hızlı bilgi alışverişine imkan sağlayan RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi) bildirim sistemi kapsamında, ülkemiz menşeli ürünlere ilişkin olarak düzenli bilgi paylaşımı sağlanmakta olduğu ve bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı'na intikal eden hususlarda ihracatçıların uyarıldığı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 2013 yılının 44-49. haftalarında RAPEX Sisteminde yayınlanan bildirimlerden, Türkiye menşeli 9 adet tekstil ürünün alarm sistemine takıldığı tespit edilmiş olup ekte yer alan tabloda risk türü ve ihlal edilmekte olan Avrupa Standardı ile ilgili bilgilendirmeler yer almaktadır.(137)

Ek-7: Tablo


Ekler:
2014-7.doc

ek-1 2014-007.doc

ek-2 2014-007.pdf

ek-3 2014-007.pdf

ek-4 2014-007.pdf

ek-5 2014-007.pdf

ek-6 2014-007.pdf

ek-7 2014-007.docx

ek-8 2014-007.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.