2014/012 Sirküler (23.01.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 012

Sayın Üyemiz,

İlgi: 03/01/2014 tarih ve 2014/001 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - TMO'dan alınan 22/01/2014 tarih ve 449 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan 50.847 ton makarnalık buğdayın, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile bildirildiği üzere mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceğinin bildirildiği ve satışa açılan 50.847 ton makarnalık buğdayın da içerisinde yer aldığı makarnalık buğday stoklarının, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı bildirilmektedir.

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 16/01/2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri ile 04/02/2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişlerinin birlikte değerlendirileceği ifade edilmektedir. Ancak bir firmaya ait birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun İhracatçı Birlikleri tarafından 04/02/2014 tarihine kadar TMO'ya bildirilmesi gerekmektedir.

TMO tarafından bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarda olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacaktır. İstekli firmalar taahhütnamelerini 04/02/2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüğünde doldurarak imzalayacaklardır (Ek:1). Bu kapsamda 23 Ocak - 20 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler TMO şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden bu kapsamda makarnalık buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ek: Taahhütname (1 sayfa)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.