2014/016 Sirküler (04.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /016

Sayın Üyemiz,

  1. Türk Gıda Kodeksi Tebliğ Taslakları
  2. Polonya Eski Başbakan Yardımcısı ile Toplantı
  3. İsrail Meyve Sebze İthalat Talebi
  4. Mevzuat Taslakları
  5. Çevreci Ürünlerde Çoklu Müzakereler
  6. Macaristan
  7. RUMELİSİAD Balkan Ekonomi Zirvesi Alım Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

TÜRK GIDA KODEKSİ TEBLİĞ TASLAKLARI

Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız yazıda "Türk Gıda Kodeksi-Sofralık Zeytin Tebliği” ile "Türk Gıda Kodeksi- Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği”nin hazırlandığı belirtilmektedir. Taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin 04 Şubat 2014 Salı günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form aracılığıyla Genel Sekreterliğimize (e-posta: soysalc@aib.gov.tr, faks: 0 242 311 79 00) iletilmesi gerekmektedir.(570)

Ek1: Görüş Formu

POLONYA ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI İLE TOPLANTI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıda Polonya ekonomisinin en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen ve Polonya'nın Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış olan Sn. Grzegorz W. Kolodko ile 4 Şubat 2013 Salı günü 16.00'da TOBB Plaza / İstanbul'da "Küreselleşme, Kriz ve Sonrası” konulu bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilip, katılım teyitlerinin DEİK'e (abstaj@deik.org.tr, 0212 339 5081) iletilmesi rica edilmektedir.(634)

İSRAİL MEYVE SEBZE İTHALAT TALEBİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan meyve sebze ithalatına ilişkin talep yazısında İsrail' de mukim bir şirketin 01.09.2014 - 31.08.2015 döneminde ithal edeceği ekte bir örneği yer alan listede miktarları ile belirtilen ürünlerin ülkemizden tedarik edilebileceği sonucuna varıldığı, söz konusu şirketin, pilot mahiyetindeki ilk parti ithalatını (tüm toplam ithalatı yaklaşık %10'luk kısmını) bu yılın Nisan-Mayıs ayında gerçekleştirmek istediği bildirilmiştir. (587)

Bu meyanda konu ile ilgilenen firmaların idildilanogut@akib.org.tr adresine bilgi vermeleri rica olunur.

Ek2: Talep Listesi

MEVZUAT TASLAKLARI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; "Türk Gıda Kodeksi-Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile "Türk Gıda Kodeksi-Bebek Formülleri Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi-Devam Formülleri Tebliğinin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerinizin ekli "Görüş Bildirim Formu”na işlenerek en geç 07 Şubat 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: soysalc@aib.gov.tr, faks: 0 242 311 79 00) iletilmesi rica olunur.(571)

Ek3: Görüş Formu

ÇEVRECİ ÜRÜNLERDE ÇOKLU MÜZAKERELER

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilciliklerine atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, ABD'nin "İklim Eylem Planı” kapsamında "Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Çevresel Ürünler Listesi”ndeki ürünlerin tarifelerin sıfırlanmasını amaçlayarak yeni bir müzakere sürecinin DTÖ bünyesinde başlatılması hususunun gündemde olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, buradaki bağlantı aracılığıyla* ulaşabileceğiniz APEC Çevresel Ürünler listesinde yer alan ürünlerin, ürün bazlı değerlendirerek ve müzakere durumunda ihracat menfaatimiz açısından hassas olabilecek hangi ürünlerin müzakere listesinde bulunması ya da ithalatı halinde bulunmaması gerektiğine dair görüşlerinizi ekte bulacağınız "Görüş Bildirim Formu” aracılığı ile 4 Şubat 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: soysalc@aib.gov.tr, faks: 0 242 311 79 00) iletilmesi rica olunur.(577)

Ek-4 Görüş Formu

MACARİSTAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün 16-18 Şubat 2014 tarihleri arasında Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirecekleri ve bahse konu ziyarette Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'nin de iştirak edecekleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunların ve gerçekleşecek toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun (ekte yer alan form aracılığıyla) en geç 5 Şubat 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: soysalc@aib.gov.tr, faks: 0 242 311 79 00) iletilmesi rica olunur.(622)

Ek5:Görüş Formu

RUMELİSİAD BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ ALIM HEYETİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde (UİB) alınan bir yazıda, 07 Şubat 2014 tarihinde Rumelili Yönetici Sanayi ve İşadamları Derneği (RUMELİSAD) tarafından Bursa'da düzenlenecek "Uluslararası Balkan Ekonomisi Zirvesi” ile eş zamanlı Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve UİB organizatörlüğünde bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirileceği,

Anılan "Alım Heyeti Programı”na 7 ülkeden 108 firma katılacak olup (firma bilgilerine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz) 07 Şubat 2014 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda saat 08.30-10.30 saatleri arasında yabancı firma temsilcileri ile Türk firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri programı organize edileceği ve görüşmelere katılımın ücretsiz olduğu,

Alım Heyeti programı dâhilinde Bursa'ya gelecek olan yabancı firma temsilcilerinin listesi ekte sunulmakta olup ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin buradaki bağlantıdan ulaşacakları elektronik başvuru formunu en geç 04 Şubat 2014 günü saat 15.00'a kadar doldurmaları gerektiği bildirilmiştir. (664)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.