2014/017 Sirküler (04.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /017

Sayın Üyemiz,

  1. REACH-CLP Haber Bülteni
  2. İlaç ve Medikal Fuar Organizasyonları
  3. Kırım Özerk Cumhuriyeti Heyet Ziyareti
  4. Hindistan Orta Avrupa İş Forumu
  5. Türkiye-Romanya Yatırım Forumu
  6. Tayland / Korunma Önlemi Soruşturması
  7. İçme Süt Tebliğ Taslağı
  8. TGK Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

REACH-CLP HABER BÜLTENİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Cehemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önemli olduğu,


1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün ise 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği,


Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

Bu çerçevede; üyelerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği "İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası” bültenine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabileceği bildirilmiştir.

İLAÇ VE MEDİKAL FUAR ORGANİZASYONLARI

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), iştigal sahasında bulunan medikal sektörüne yönelik olarak dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen fuarlara milli katılım organizasyonunu düzenlemeyi hedefledikleri ifade edilmektedir.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2014 olan söz konusu organizasyona ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşılabilir.

KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ HEYET ZİYARETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda, 25-28 Şubat 2014 tarihlerinde DEİK Türk-Ukrayna İş Konseyi tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne ticaret ve yatırım heyeti ziyareti düzenlenmesinin planlandığı(taslak programa buradan ulaşabilirsiniz), Kırım Özerk Cumhuriyeti hükümeti önümüzdeki dönemde Kırım'ı Ukrayna'nın tarımsal üretim merkezi ve bölgenin önemli lojistik üssü konumuna getirmeyi hedeflediği,

22 Aralık 2010 tarihinde Kırım Parlamentosu tarafından onaylanan "2011-2020 Yılları Arasındaki Dönemde Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Stratejisi”ne göre, önümüzdeki yıllarda Kırım'da eğlence ve sağlık turizmi, enerji, tarım ve tarımsal ürün işleme-depolama, tarım makine ve ekipmanları imalatı, transit taşımacılık ve lojistik sektörlerine büyük önem verilecek ve bu sektörlerde yeni teknolojik yatırımlar ve işbirliği girişimleri teşvik edileceği ve de sanayi üretiminde çeşitliliğin artırılması da önümüzdeki dönem kalkınma stratejisinin başlıca hedefleri arasında yer aldığı,

Bu çerçevede, planlanan heyet ziyaretinin Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin ekonomik potansiyeli ve bölgedeki iş olanaklarından yararlanmak isteyen Türk özel sektörü için önemli bir fırsat sunmaktadır. Türk ve Kırım Özerk Cumhuriyeti firmaları arasında ikili iş görüşmeleri ve yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren büyük işlemelere ziyaretler gerçekleştirilmesi öngörülen ziyarete katılım bedeli 450.-€ olup, uçak bileti hariç diğer tüm masraf kalemlerini (konaklama, program süresince yapılacak transferler, toplantı tercüme hizmetleri vs.) kapsamaktadır. İstanbul-Simferopol-İstanbul uçak biletlerinin katılımcılar tarafından ayrıca temin edileceği belirtilmiştir.

Bahse konu heyet ziyaretine katılmak isteyen (başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz) şirket ve kurum temsilcilerinin ilişikteki formu doldurarak, 450 € meblağındaki katılım ücretinin DEİK Türk-Avrasya İş Konseyleri Euro hesabına (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube Kodu: 1011, IBAN: TR95 0006 4000 0021 0113 3145 67, Avro Hesabı) yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte 12 Şubat 2014, Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e ( Elnur Osmanov, e-ileti: eosmanov@deik.org.tr , Tel: 0 212 339 50 67, Faks: 0 212 270 37 84) iletmeleri gerekmektedir.

HİNDİSTAN ORTA AVRUPA İŞ FORUMU

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI), Hindistan Dışişleri Bakanlığı ve Hindistan Devleti tarafından, Kuzey Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu Orta Avrupa bölge ülkeleri ile Hindistan'ın ekonomik bağlarını derinleştirmeyi amaçlayan "India-CE Business Form'un (ICEBF) 27-28 Mart 2014 tarihlerinde Yeni Delhi'de organize edileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Hindistan Orta Avrupa İş Formu'nun altyapı, temiz ve yeşil çevre teknolojileri, ilaç sanayi, çevre teknolojileri, bankacılık ve finans sektörleri, eğitim, tarım ve gıda işleme gibi birçok farklı alanı ihtiva ettiği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin duyuru metni ile kayıt formu ekte yer almaktadır.

Ek : Duyuru Metni ve Kayıt Formu

TÜRKİYE ROMANYA YATIRIM FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Traian Basescu'nun Türkiye'ye resmi ziyaret vesilesiyle, 06 Şubat 2014 Perşembe günü saat 10.00-14.00 arasında, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kulelerinde "Türkiye-Romanya Yatırım Forumu” düzenleneceği,

Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Traian Basescu'nun söz konusu forumun açılış oturumuna katılarak onurlandırılacağı ve Romanya'da yatırım olan Türk firmalarının başarı hikayeleri ve sektör sunumlarının gerçekleştirileceği forumda her iki ülke yatırım ve destek ajanslarının da birer sunum gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Anılan foruma katılmak isteyen üyelerimizin buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşacakları formu doldurup 04 Şubat 2014 tarihine kadar TOBB'a (Damla Çağlar, damla.caglar@tobb.org.tr) adresine göndermeleri gerekmektedir.

TAYLAND KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; "Tayland tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 12.1.(a) maddesi çerçevesinde DTÖ'ye yapılan bildirime göre anılan ülke tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünleri" (7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7208.53 ve 7208.54 GTİP'li) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı belirtilmiştir.

DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi tarafından 3 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan mezkur bildirimde, soruşturmanın resmi başlangıç tarihinin 30 Ocak 2014 olduğu ifade edilmektedir. Anılan bildirimde devamla, soruşturma kapsamındaki görüş/değerlendirmeler ile yazılı tarafları dinleme toplantısı taleplerinin bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Tayland Ticaret Bakanlığı'na tevdi edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Korunma Önlemi Soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi tatbik edilebilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları" internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri" başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler" kısmındaki belgeler ile "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmet, Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge"nin (Yönerge) firmalarımızca incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Üye firmalarımızın konuya ilişkin görüşlerini 07 Şubat 2014 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 80 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr) iletmeleri rica olunur.

Ek:Görüş Formu

İÇME SÜT TEBLİĞ TASLAĞI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”nin taslak metninin görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bir örneğine buradan ulaşabileceğiniz taslak metne ilişkin görüşlerinizin yazımız ekindeki görüş bildirim formuna uygun şekilde işlenerek en geç 6 Şubat 2014 saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 80 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Ek:Görüş Formu

TGK ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”nin taslak metninin görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bir örneğine buradan ulaşabileceğiniz taslak metne ilişkin görüşlerinizin yazımız ekindeki görüş bildirim formuna uygun şekilde işlenerek en geç 6 Şubat 2014 saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 80 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Ek: Görüş FormuEkler:
GORUS FORMU.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.