2014/032 Sirküler (27.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /032

Sayın Üyemiz,

1. İstanbul Karbon Zirvesi

2. Sistematik Gözden Geçirme Kapsamındaki Standartlar

3. Portakal Satış İhalesi

4. İhale ve Fuar Duyuruları

5. COSMOPROF NORTH AMERICA 2014 Fuar Duyurusu

6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı

7. Banka Değişikliği Hakkında

8. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Danimarka Resmi Ziyareti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

İSTANBUL KARBON ZİRVESİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen; Bakanlığın da organizasyon komitesinde yer aldığı İstanbul Karbon Zirvesi'nin 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ana temaları "Politikalar ve Uygulamalar”, "Karbon Ticareti ve Finansmanı”, "Temiz Enerji Üretim ve Tüketim Teknolojileri” ve "Sektörel Karbon Yönetimi ve Uygulamaları” konularından oluşan zirve hakkında detaylı bilgiye http://www.istanbulcarbonsummit.com adresinden ulaşılabilmektedir. (1188)

SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Uluslararası ve Avrupa Birliği Standart Hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların yenileme, tadil, yürürlükten kaldırma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ek-1'de yer alan ilgili Türk Standartları listesinin incelenerek, her bir standarta ilişkin görüşlerinizin Ek-2'de yer alan "Türk Standartlarının Sistematik Gözden Geçirilmesi Formu”na uygun şekilde işlenerek en geç 27 Şubat 2014 saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 79 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir. (1110)

Ek-1: Türk Standartları Listesi

Ek-2: Türk Standartlarının Sistematik Gözden Geçirilmesi Formu

PORTAKAL SATIŞ İHALESİ

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan bir yazıda; İşletmelerinin 2014 yılı üretim tahmini 2.785 Ton Valencia Portakal Satış İhalesinin 04/03/2014 Salı İşletmelerinde yapılacağı ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.(1152)

İlgili Kişi : Bülent ÖZTÜRK

Telefon: 0252-692-37-20 / 0252- 692-37-21

Ek 3- Şartname

İHALE VE FUAR DUYURULARI

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan 20.02.2014 tarihli yazıda;Tunus, Kırgızistan ve Nijerya'da açılan ihaleler ile Madagaskar ve Cezayir'de düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyurular ilgili linklerde yer almaktadır. (1112)

İhale Duyuruları

Kırgızistan 1(http://www.oaib.org.tr/tr/eksper-sinif-dijital-universal-ultrasyon-teshiz-cihazi-alimi)

Kırgızistan (http://www.oaib.org.tr/tr/izole-edilmis-celik-boru-ve-dirsekler-alimi)

Nijerya (http://www.oaib.org.tr/tr/universite-merkez-laboratuvar-binasi-insasi-laboratuvar-ve-siniflar-icin-mobilya-malzeme-temini-ile-jenerator-montaji)

Fuar Duyuruları

Madagaskar (http://www.oaib.org.tr/tr/9-madagaskar-uluslararasi-fuari)

Cezayir(http://www.oaib.org.tr/tr/47-cezayir-uluslararasi-fuari)

COSMOPROF NORTH AMERICA 2014 FUAR DUYURUSU

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) alınan bir yazıda, kozmetik sektörü için önde gelen fuarlardan biri olan, 13-15 Temmuz 2014 tarihlerinde ABD/Las Vegas'da düzenlenecek "Cosmoprof North America 2014 Fuarı” için Türkiye'nin milli katılım organizasyonunun AKİB tarafından düzenleneceği


Fuara ilişkin katılım bedeli ile ayrıntılı bilgiEk 4'de,fuar başvuru formuEk 5'tesunulduğu;

Fuara katılmak isteyen firmaların başvuru formunu dolduraraken geç28.03.2014tarihine kadar AKİB

(0324) 325 41 42 numaralı faksına ve tarim@akib.org.tr adresine gönderilmesigerektiği,
bildirilmiştir.(1105)

Ek 4 - Ek 5 Cosmoprof 2014 ayrıntılı bilgi ve başvuru formu

Ek-5 : Başvuru Formu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Piyasa gözetimi ve denetimi mevzularında yapılan değişiklikler dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlanan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı"nın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığı belirtilmektedir.

İlgili taslağa aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-ve-ticaret-bakanligi-piyasa-gozetimi-ve-denetimi-yonetmelik-taslagi-aciklandi

Üyelerimizin söz konusu yönetmelik taslağı ilgili görüş ve önerilerini ekte yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form ile en geç 7 Mart 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 79 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir..(1185)

Ek-6 :Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Mersin Denizcilik Faaliyetleri ve Ticaret A.Ş.ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ‘den alınan yazılarda;

28 Şubat 2014 tarihinde halen kullanılmakta olan İş Bankası ve Garanti Bankası nezdinde bulunan hesapların kapatılacağı bildirilmektedir. Bu tarihten itibaren işletmelerden hizmet alacak firmaların Yapı ve Kredi Bankası'nın aşağıda verilen hesaplara yatırmaları gerekmektedir.(1103-1107)

Mersin Denizcilik Faaliyetleri ve Ticaret A.Ş.( Yeni Banka ve Hesap Detayı)


Banka Adı: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Hesap Adı: MERSİN DENİZCİLİK FAALİYETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Şube Adı: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE

Şube Kodu: 628

Hesap No (TL): 93840512

IBAN(TL): TR38 0006 7010 0000 0093 8405 12

Hesap No(USD): 93840526

IBAN(USD): TR48 0006 7010 0000 0093 8405 26

Hesap No(EUR): 93840552

IBAN(EUR):TR25 0006 7010 0000 0093 8405 52


Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ( Yeni Banka ve Hesap Detayı)


Banka Adı: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Hesap Adı: MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Şube Adı: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE

Şube Kodu: 628

Hesap No (TL): 93836554

IBAN(TL):TR10 0006 7010 0000 0093 8365 54

Hesap No(USD): 93836577

IBAN(USD): TR68 0006 7010 0000 0093 8365 77

Hesap No(EUR): 93836590

IBAN(EUR): TR08 0006 7010 0000 0093 8365 90

CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL'ÜN DANİMARKA RESMİ ZİYARETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda; Sayın Cumhurbaşkanının17-19 Mart 2014tarihleri arasında Danimarka'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ve bahse konu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanımıza bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlandığı,

Program çerçevesinde, Kopenhag'da Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün onurlandırılmalarıyla, iki ülke işadamları ve önde gelen kurum temsilcilerinin bir araya geleceği"Türk-Danimarka Ticaret ve Yatırım Forumu”düzenlenmesinin öngörüldüğü; Forum kapsamında,Yeşil Enerji Teknolojileri, Gıda & Tarım Teknolojileri ve Sağlıksektörü temalarında paralel toplantılar düzenleneceği,

Söz konusu ziyarette kontenjan kısıtlamasının olduğu; ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere TOBB-ING Bank, Çetin Emeç Şubesi (Şube Kodu: 278) TR850009900310435600200003 numaralı Avro hesabına1.500 (BinBeşYüz) Avro avansbedeli ödemeleri gerektiği; katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutarın ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği,

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin web sitesi (http://www.tobb.org.tr/) sağ panelinde "Hizmetler” başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünde yer alan "Danimarka Ziyareti Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu”nu yüksek çözünürlüklü ve "jpeg” formatında bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, avans bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının ismini ve Danimarka ziyareti ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikteen geç 3 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadarTOBB'a (Seda Gedik, E-posta:danimarka@tobb.org.trFaks: 0312 2182209) iletmeleri gerektiği,

Başvuru formunda katılımcılar tarafından belirtilen e-mail adreslerine bilgilendirme yapılacağından, genel e-mail adres (info@..com,vb.) yerine sıkça kullanılan şahsi e-mail adreslerinin verilmesinin katılımcıların yararına olacağı,

Katılım ücreti ve organizasyon hizmetlerinin, katılımcıların sayısına göre tespit edildiği; bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyaretekatılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 7 Mart 2014 Cuma günü mesai saatine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla, avans olarak yapılan ödemenin iade edilebileceği,

Danimarka'nın Schengen vize bölgesi dahilinde olduğu; Schengen vizesi olmayan katılımcılarınhttp://www.denmarkvac-tr.com/contactus.htmladresinde yer alan başvuru adımlarını izleyerek, aynı adresten ulaşılabilecek başvuru formunu doldurmaları ve Danimarka vize işlemlerinden sorumlu Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Gaziantep Vize Merkezi'ne (VFS GLOBAL) iletmeleri gerektiği,

Daha önce Schengen vizesi almış olan kişilerin şahsen başvuru yapmasınagerek olmadığı;ilk kez Schengen vizesi başvurusunda bulunacaklar için şahsen başvuru şartının arandığı; Schengen vizesi eski pasaportunda bulunan başvuru sahiplerinin eski pasaportlarını ibraz etmelerinin zorunlu olduğu,

Vize için gereken belgelerin:

- Vize Başvuru Formu ( başvuru sahibi tarafındanİngilizcedoldurulmuş ve imzalanmış olması gerektiği)

- Arka fon beyaz, 2 adet renklibiometrikvesikalık resim (boyutları 3.5 cm x 4.5 cm)

- Son 10 yıl içinde alınmış geçerli bir pasaport, pasaportun A4 boyutunda işlem görmüş sayfalarının renkli fotokopisi, varsa eski pasaport ve renkli fotokopisi

- En az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport ile başvurmak gerektiği

- Seyahat tarihlerini kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası (Seyahat Sağlık Sigortası'nın Vize Başvuru Merkezlerinden de temin edilebildiği)

- Vize Başvuru Ücretinin: 165 TL

- VFS Global Servis Ücretinin: 63 TL

şeklinde olduğu,

Ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgilerinin Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ve İstanbul Başkonsolosluğu'na iletileceği; diğer yandan, vize işlemlerinin ise katılımcılarının kendileri tarafından takip edileceği

bildirilmektedir.(1153)

Ek 7 Başvuru FormuEkler:
2014-32.doc

EK1 - Ek 2 Liste_Form.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.