2014/041 Sirküler (10.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /041

Sayın Üyemiz,

  1. Rusya Federasyonu/Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı
  2. Danimarka
  3. The Second Exhibition For Military And Defense Security Fuarı -Libya 2014

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


RUSYA FEDERASYONU/BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/03/2014 tarih 468 sayılı yazıda, 20 Nisan 2013 tarihinde Antalya'da imzalanan Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı Protokolü ile KEK mekanizması kapsamında kurulmuş bulunan Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının 26-27 Mart 2014 tarihlerinde, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü DİLEMRE ile Rusya Federasyonu (RF) Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı V.V.KOPİLOV'un eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında değerlendirilmek üzere; RF ile ticari ve ekonomik ilişkilerde Kurumları görev ve yetki alanına giren konularda görüş ve değerlendirmelerimiz ile güncel gelişmeleri ve toplantı gündemine ilişkin önerilerimiz ile toplantı tutanağında yer almasında fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 10 Mart 2014 Pazartesi günü saat 16:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (1466)

Ek-1: Orijinal görüş bildirme formu (1 Sayfa)

DANİMARKA

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/03/2014 tarih 464 sayılı yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında Danimarka'yı ziyaret etmeleri ve sözkonusu ziyaret kapsamında "Türkiye Danimarka Ticaret ve Yatırım Forumu”nun düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 10 Mart 2014 Pazartesi günü saat 16:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (1467)

Ek-2: Orijinal görüş bildirme formu (1 Sayfa)

THE SECOND EXHİBİTİON FOR MİLİTARY AND DEFENSE SECURİTY FUARI -LİBYA 2014

Trablus Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ekinde iletilen, Libya savunma Fuarı (The Second Exhibition For Military And Defense Security Fuarı -Libya 2014) tanıtım formları ekte sunulmaktadır. İlgilenen üyelerimizin hem fuar organizatörü firma hem de Ticaret Müşavirliğimiz ile (trablus@ekonomi.gov.tr adresinden) irtibata geçmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir. (1454)

Ek-3: Ek Servisler

Ek-4: Davet mektubu

Ek-5: Fuar başvuru formu

Ek-6: Fuar broşürü

Ek-7: Fuar yerleşim planıEkler:
2014-041 Ek-3.pdf

2014-041 Ek-4.jpg

2014-041 Ek-5.pdf

2014-041 Ek-6.pdf

2014-041 Ek-7.pdf

2014-041ek[1].doc

2014-041ek[2].doc

sirkuler 2014-041.doc

Thumbs.db

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.