2014/048 Sirküler (03.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/048)

Sayın Üyemiz,

1. Farmasotik Bitki Üretimi

2. "Mission for Growth" Organizasyonu

3. ENVI Komitesi

4. Kırgızistan İşbirliği Teklifi

5. CBD 2014 - China International Building Decoration Fuarı

6. Özbekistan Eczacılık Sektörünün Korunması ve Desteklenmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


FARMASOTİK BİTKİ ÜRETİMİ

Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; "Guba Menecer Merkezi Kooperativi" tarafından Azerbaycan - Guba bölgesinde tedavi maksatlı farmasotik bitki üretimi gerçekleştirileceği ve Türk yatırımcıların bölgeye davet edildiği bildirilmektedir. (1578)

Ek 1: Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği yazısı

"MİSSİON FOR GROWTH" ORGANİZASYONU

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Temel amacı topluluk rekabetini güçlendirmek ve KOBİ'lere uluslararası vizyon kazandırmak olan "Mission for Growth" organizasyonu çerçevesinde, Avrupa Birliği Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu AB Komiseri ve Komisyon Başkan Yardımcısı Antonio Tajani öncülüğünde, Yunanistan (10-11 Mart 2014, Atina) ve İtalya'da (13-14 Mart 2014, Napoli ve 27-28 Mart 2014, Palermo) bir dizi ziyaret düzenleneceği; bahse konu ülkelerde iş yapmak isleyen Türk firmalarının etkinliklere katılmaya davet edilmekte olduğu, anılan etkinliklere dair davet mektuplarının ekte sunulmakta olduğu;

2011 yılında başlatılan "Mission for Growth" organizasyonları kapsamında, Tajani başkanlığında, AB ülkelerinden işadamlarından oluşan heyetlerle birlikte üçüncü ülkelere ticaret ve yatırım olanaklarını artırmak amacıyla iş ziyaretlerinin gerçekleştirildiği; bahse konu ziyaretlerin yarısının büyük firma temsilcilerinden, %30'unun KOBİ temsilcilerinden, %12'sinin ulusal düzeydeki birliklerden oluşmakta olduğu, söz konusu ziyaretlere inşaat, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, gayrimenkul, enerji, turizm ve danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından katılım sağlanmakta bulunduğu; bildirilmektedir. (1579)

Ek 2: Organizasyon Daveti (6 Sayfa)

ENVI KOMİTESİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; hafif yeni ticari araçlardan kaynaklanan karbonmonoksit emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve bir örneği ekte yer alan mevzuat tasarısının, Avrupa Parlamentosu Çevre Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nin (ENVI) 14 Ocak 2014 tarihli genel kurul toplantısında oylandığı;

Söz konusu araçlar için kilometre başına 203 gram olarak belirlenen CO2 (karbondioksit) emisyon sınırının 2020 yılına kadar 147 grama düşürülmesi, düşük emisyonlu araçların (50g/km) üretilmesinin desteklenmesi amacıyla yürürlükte olan kredi teşvik sisteminin (super credits) 2018 yılından itibaren sona erdirilmesi ve mevcut çevresel performans değerlendirme testlerinin güvenirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği;

Diğer taraftan, tehlikeli plastik atıklarının azaltılması ve plastik atıkların geri dönüşümü konusunda ilerleme sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmış önergenin, ENVI komitesi tarafından kabul edildiği;

Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan önerge ile çevreye zarar veren tehlikeli atıkların toplanması ve geri dönüşümü konusunda bağlayıcı kriterlerin geliştirilmesi, yürürlükte olan Ambalaj Atıkları Direktifi'nin gözden geçirilmesi, çevreye zarar veren plastik torbaların aşamalı olarak azaltılması amaçlandığı bildirilmektedir. (1583)

Ek 3: ENVI Kararı

KIRGIZİSTAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 13-15 Ağustos 2013 tarihinde Türkiye - Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı Protokolü imzalandığı;

Bahse konu protokolün "Tarım, Gıda ve Hayvancılık" başlığı altında;

- Kırgız tarafının, kurutulmuş meyve üretimine ilişkin gıda ve işleme sanayisi altında ortak şirketlerin oluşturulması olanağının değerlendirilmesini teklif ettiği,

- Tarafların, Türk tarafınca gıda ve işleme sanayisi uzmanları için süt işletmesi, süt ve süt ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, et ve et ürünleri sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılması, meyve ve sebzelerin sanayi işlemesinde yeni teknolojiler ve balıkçılık alanlarında eğitim, tecrübe değişimi ve eğitim kurslarının organize edilmesi hususunda mutabakata vardıkları,

- Kırgız tarafının, Türk yatırımcıların çekimi ile lojistik, ticari satın alma merkezlerinin oluşturulması olanağının değerlendirilmesini teklif ettiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bişkek Ticaret Müşavirliği kanalıyla Kırgızistan Tarım ve Islah Bakanlığı tarafından ekli yazı ile KEK protokolünün icrasına yönelik olarak, anılan Bakanlık tarafından, kuru meyve ve sebze üretimi konusunda önerilen yatırım projelerine dair bilgi verilmekte, gıda işleme sanayisi alanında düzenlenebilecek iş forumlarına katılabilecek Kırgız işletme yöneticilerinin listesi iletilmekte olup; ayrıca lojistik, ticari satın alma merkezlerinin oluşturulmasına yönelik Türk yatırımcıların desteği ile Kırgızistan'ın Oş ve Batken bölgelerinde kurutulmuş meyve/sebze üretim ve ambalajlama tesislerinin kurulması teklif edilmektedir. (1590)

Ek 4: Kırgızistan İşbirliği Teklifi

CBD 2014 - CHINA INTERNATIONAL BUILDING DECORATION FUARI

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; 08-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenecek olan "CBD 2014 - China International Building Decoration” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez Birliklerince gerçekleştirilmesi planlandığı bildirilmektedir. Aynı yazı devamında, Söz konusu Fuar, Dekorasyon, Cam Ürünleri, Kapılar, Tavan Lambiri, Duvar Kağıdı, Duvar Kaplamaları, Merdivenler, Lambalar, Kaplama Malzemeleri, Kimyasal Ürünler, Doğal Taş konularında 1999 yılından bu yana düzenlenmekte olduğu, her yıl düzenlenen fuarda bu yıl 320.000 metrekare alanda 2.400 firmanın ürünlerini sergilemesi ve 50 ülkeden 120.000 kişi tarafından ziyaret edilmesi beklendiği, 20'den fazla iş forumu ve workshop düzenlenmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri sektörlerinde düzenlenecek "CBD 2014 - China International Building Decoration” Fuarına İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalarımız için;

Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 725 $/m2 olacağı öngörülmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca "CBD 2014 - China International Building Decoration” Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyelerimiz için 50.000 $ olacaktır. İlgili tebliğ uyarınca firmalarımız yıl içerisinde sadece bir prestijli fuardan bu kapsamda yararlanabilmektedirler.

Katılmak isteyen üyelerimizin, 19 Mart 2014 Çarşamba gününe kadar http://tinyurl.com/cbd2014 linkinde yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak, ilişikte belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 $ (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 $ = 2000 $) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontun İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (Fax: 0212 454 00 93; E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

ÖZBEKİSTAN ECZACILIK SEKTÖRÜNÜN KORUNMASI VE DESTEKLENMESİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; 11 Şubat 2014 tarih ve 25 sayılı "Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetinin Hazır Eczacılık Ürünleri İthalatına Ait Bazı Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar”ın yayınlandığı ve söz konusu kararla anılan ülkenin eczacılık sektörünün geliştirilmesi, yerel üreticinin desteklenmesi ve korunmasının hedeflenmekte olduğu,

Yazıda devamla, Özbekistan Vergi Kanunun 211. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden ithalatı sırasında KDV imtiyazından yararlanan ve listesi ekte yer alan bazı eczacılık ürünlerinin ithalatında, bundan böyle KDV uygulanacağı bildirilmektedir.

Ek 5: KDV uygulanacak eczacılık ürünleri listesiEkler:
EK1.pdf

EK2.pdf

EK3.pdf

EK4.pdf

EK5.pdf

Sirkuler 2014-048.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.