2014/063 Sirküler (26.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER (2014/063)

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye - Güney Kore STA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yatırım Anlaşması

2. Ürdün Ticaret Heyeti

3. Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı

4. Hedef İtalya - İtalya'ya Yatırım Toplantısı

5. Kazakistan 8. Dönem KEK Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


TÜRKİYE - GÜNEY KORE STA ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YATIRIM ANLAŞMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye ile Güney Kore arasında 01 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan ve 01 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma” kapsamında imzalanacak olan "Yatırım Anlaşması”na yönelik müzakereler 22 Ağustos 2013 tarihinde Ankara'da başlandığı,

İlgili müzakerelerin bir sonraki turunun 01-04 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceği,

Yatırımlara ilişkin hükümler veya bölümleri içeren Serbest Ticari Anlaşmaları (STA), ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik klasik STA hükümlerinin yanında, yatırımların korunmasına ve yatırımlarla ilgili düzenlemelerin serbestleştirilmesine yönelik kapsamlı hükümleri de içerdiği,

Bugüne kadar ülkemizin 92 ülke ile imzalamış olduğu ve yabancı yatırımlar için mevcut yasal çerçeveyi destekleyen Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmaları ise şirket kurulmasından sonraki aşamayı kapsamakta olup, yatırımların pazara girişine ilişkin hükümler ihtiva etmediği,

Yatırım bölümü içeren STA, yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş aşamasına ve yabancı sermayeli yatırımların ülkeye kabulüne ilişkin hükümlerde içerdiği; dolayısıyla, özellikle bazı sektörlerde yabancı yatırımcılara yönelik uygulanmakta olan çeşitli kısıtlamalar, uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye kabulü aşamasında geçerli olduğu, sektörel düzeyde var olan bu kısıtlamaların yatırım bölümünü kapsayan STA müzakereleri çerçevesinde taahhüt listeleri kapsamında listelenmesi gerektiği,

Zira, yatırımlara ülkeye giriş aşamasında da ulusal muamele ilkesinin sağlanmasının öngörüldüğü,

Bunlarla birlikte, ev sahibi ülkenin, söz konusu ulusal muamele ilkesine istisna teşkil edecek olan uluslararası yabancı yatırımcılara yönelik mevcut kısıtlamaları, anlaşmasının bir parçası olarak eklerde, tüm sektörleri içerecek ve sektörlere ilişkin kısıtlamaları da gösterecek şekilde listelenmekte olduğu ve Yatırım Anlaşması'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği, imza altına alınmış olan uluslararası taahhütlerden geriye gidilmesi mümkün olmayacağı için verilecek bu taahhüt listesinin ülkemizi uluslararası hukuk çerçevesinde bağlayacağı,

Anılan Yatırım Anlaşması kapsamında, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye'de kuracağı ya da iştirak edeceği bir şirket ve yabancı tüzel kişilerin kuracakları şubeler tarafından yapılacak yatırımlara veya yabancı tüzel kişi tarafından doğrudan gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin olarak kuruluş aşaması ve kuruluş aşamasının sonrasını kapsamak üzere Güney Kore tarafına ülkemizce sektörel taahhüt listesi verileceği,

Ek'te sunulmakta olan Taslak Taahhüt Listeleri kapsamında ülkemizde yabancı sermayeye yönelik mevcut kısıtlamaların listelendiği, yabancı sermayeye kapalı bulunan sektörlerde ise taahhüt üstlenilmeyeceği bildirilmiştir.

Ek'te sunulmakta olan taslak listede eksik veya hayati bir husus olup olmadığının incelenerek "Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanacak olan "Yatırım Anlaşması Taahhüt Listesi Taslağı”na yönelik olarak görüşlerinizin 02 Nisan 2014 tarihi saat 15.00'a kadar Genel Sekreterliğimize (yildirimc@aib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. (2079)

EK1: Güney Kore STA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yatırım Anlaşması Taahhüt Listesi (15 Sayfa)

EK2: Görüş Bildirim Formu

ÜRDÜN TİCARET HEYETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Ürdün'e yönelik bir ticaret heyeti programının gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu; heyet ziyareti kapsamında, Ürdün'deki (özellikle Akabe'deki) yatırım imkanlarının Türk işadamlarımıza yerinde tanıtılmasının planlanmakta olduğu;

Söz konusu ticaret heyeti organizasyonu ile eş zamanlı olarak, Türkiye-Ürdün Ortaklık Konseyi 1. Dönem Toplantısının Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ile Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Dr. Hatem Halawani eşbaşkanlıklarında Amman'da gerçekleştirileceği;

Bu kapsamda, başta mobilya, yapı malzemeleri, yat ve tekne üretimi ve lojistik sektörleri olmak üzere, Ürdün'de yatırım ve ticaret yapmak isteyen firmalarımızın söz konusu ziyarete katılım sağlamalarını teminen en geç 14 Nisan 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar abdullahkeskin@ekonomi.gov.tr adresine bildirimde bulunmalarına ihtiyaç duyulmakta olduğu bildirilmektedir.(2084)

TÜRK-KENYA İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI

DEİK/Türk-Kenya İş Konseyleri tarafından, Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru Kenyatta'nın ülkemize düzenleyeceği resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle, 9 Nisan 2014 Çarşamba günü, İstanbul Hilton Otel'de 09:00 ile 16:00 saatleri arasında "Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı" gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili DEİK duyurusu ekte yer almaktadır.(1965)

EK3: Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı Duyurusu

HEDEF İTALYA - İTALYA'YA YATIRIM TOPLANTISI

DEİK/Türk-İtalyan İş Konseyi, İtalya Büyükelçiliği ve İtalya Yatırım Ajansı Invitalia işbirliğinde, İtalya'ya yönelik yabancı yatırımları teşvik etmeye yönelik bazı uygulama ve tedbirleri içeren "Destinazione Italia" projesi kapsamında somut yatırım ve işbirliği olanaklarının anlatılacağı "Hedef İtalya - İtalya'ya Yatırım" toplantısı, 16 Nisan 2014 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında Venedik Sarayı, Beyoğlu İstanbul'da düzenlenecektir.

Konu ile ilgili DEİK duyurusu ekte yer almaktadır.(1964)

EK4: Hedef İtalya - İtalya'ya Yatırım Toplantısı Duyurusu

KAZAKİSTAN 8. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan 31.03.2014 tarih ve 2014/178-641 sayılı yazıda, Türkiye- Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII: Dönem Toplantısı'nın 24-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Aset İSEKEŞEV eş başkanlığında Astana'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, sözkonusu yapılacak resmi görüşmelerde gündeme getirilmek üzere, Türkiye ile Kazakistan arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile bahse konu ülke ile işbirliği imkanları hakkında toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların, TİM'ne iletilmesini teminen 03 Nisan 2014 Perşembe gününe kadar ekte yer alan görüş formu ile Genel Sekreterliğimize (yildirimc@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (2138)

EK5: Kazakistan 8. Dönem Kek Toplantısı Görüş Formu


Ekler:
EK1.pdf

EK2.DOC

EK3.pdf

EK4.pdf

EK5.DOC

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.