2014/066 Sirküler (04.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/066)

Sayın Üyemiz,

  1. Kazakistan 8. KEK Toplantısı
  2. 1. Ambalaj Tasarım Yarışması
  3. G.Afrika Yatırım Forumu ve Heyet Ziyareti
  4. Event-Fair/wwwdb s.r.o.
  5. Ülke Sohbet Toplantıları Eğitim Semineri
  6. İran'a İlaç İhracatı
  7. ABD / Telafi Edici Vergi - Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Konularını içeren duyurularımız ekte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


KAZAKİSTAN 8. KEK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türkiye- Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII: Dönem Toplantısı'nın 24-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Aset İSEKEŞEV eş başkanlığında Astana'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yapılacak resmi görüşmelerde gündeme getirilmek üzere, Türkiye ile Kazakistan arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile bahse konu ülke ile işbirliği imkanları hakkında toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların, TİM'ne iletilmesini teminen Genel Sekreterliğimize (yildirimc@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(2138)

1. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin (İMMİB) tarafından katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi ile plastik ve metal ürünler sektörlerinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla Ambalaj Tasarım Yarışması düzenlenecek olup söz konusu yarışmaya ilişkin detaylara http://www.ambalajtasarimi.org adresinden ulaşılabilmektedir. (2273)

G.AFRİKA YATIRIM FORUMU VE HEYET ZİYARETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 19 Haziran 2014'te ICON Magazine tarafından DEİK'in stratejik ortaklığında "G.Afrika Yatırım Forumu''nun düzenleneceği; anılan forum kapsamında G.Afrika Cumhuriyeti Finans, Ticaret ve Sanayi ile Kalkınma Bakanları, Afrika Ulusal Kongresi yöneticileri ile önde gelen işadamlarının katılımlarıyla 'BRICS ve Afrika'' ile 'Doğrudan Yabancı Yatırımların Geleceği ve İslami Finans'' hususlarında iki ana oturum düzenleneceği,

Bahse konu forumun konuşmacıları ile katılımcıları arasında BRICS ülkelerinden (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, G. Afrika Cumhuriyeti) üst düzey yöneticiler ile firma temsilcilerinin de yer alacakları, Afrika kıtasındaki ticaret, yatırım ve ortaklık fırsatları hakkında bilgilendirilecekleri ve diğer firma katılımcıları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekleri; ayrıca, bahse konu forum ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.theiconbusiness.com/saif.html#mainFrame web adresinden ulaşılabileceği,

Forum'un gerçekleşeceği hafta DEİK/Türk-G.Afrika İş Konseyi tarafından G.Afrika Cumhuriyeti'ne heyet düzenlenmesinin öngörüldüğü ve Cape Town, Johannesburg, Pretoria ve Durban şehirlerinde ticaret ve yatırım fırsatlarının yerinde inceleneceği; bu çerçevede, bahse konu forum ile forum haftası düzenlenecek heyet ziyaretine katılmak ve forumda sponsor olarak yer almak isteyen firmalarımızın ekli katılım formunu eksiksiz doldurarak DEİK'e (İlgili Kişi: Görkem Karabeyoğlu, Tel: 0212 339 50 61, E-posta: gkarabeyoglu@deik.org.tr ) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (2222)

Event-Fair/wwwdb s.r.o.

Bratislava Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türkiye'de yerleşik firmalarımız tarafından, "Construct Data Publishers a.s.” firması dışında, yine Bratislava'da Hlboka cesta 7, 81104 adresinde yerleşik "wwwdb s.r.o Event-Fair” firmasının benzer uygulamalarına yönelik olarak adı geçen Müşavirliğimize şikayetlerin iletildiği,

Anılan yazıda devamla, bahse konu firmanın, "Event-Fair The Exhibitors Index for Fairs and Exhibitions” isimli fuar rehberinde firmalarımızın bilgilerine yer vermek ve bilgilerinin güncellenmesine yönelik hizmet sunmak üzere üst yazı ekinde bir form gönderdiği,

Firmalarımızın yazıda yer alan yanıltıcı ifadelerden dolayı hizmetin ücretsiz olmasından hareketle formu doldurarak bahse konu firmaya geri gönderdiği, bunun üzerine söz konusu firmanın üst yazıda belirtmiş olduğunu iddia ederek hizmetin belli bir ücrete ve 3 yıllık ödeme yükümlülüğüne dayandığını bildirerek firmalarımıza fatura gönderdiği, firmalarımızın ise ödemeyi kabul etmeyerek formları iade ettiği ancak anılan firmanın faturaları göndermeye devam ettiği,

Slovak Ticaret Sicil kaydında yapılan incelemede "Construct Data Publishers a.a.” firmasının anonim şirket şeklinde İsviçre, Avusturya ve Lihteştayn menşeli ortaklar tarafından kurulduğu ve İsveçli ortaklardan birisinin Slovak bir ortakla birlikte limited şirketinde "wwwdb s.r.o. Event Fair” firmasını kurduğu ve benzer faaliyetleri yürütmeye başladığının tespit edildiği ve konu hakkında Slovak Ekonomi Bakanlığı ile temasa geçirilerek firmanın haksız uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıldığı,

"wwwdb s.r.o. Event-Fair” firmasının haksız faaliyet ve işlemlerinden dolayı üyelerimizin tedbirli davranmaları gerektiği bildirilmektedir. (2220)

ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI EĞİTİM SEMİNERİ

Orta Anadolu İhracat Birliklerinden (OAİB) alınan bir yazıda, Birliklerince düzenlenen "Ülke Sohbet Toplantıları” çerçevesinde "Fransa ve İhracat İmkânları” konulu eğitim seminerinin 10 Nisan 2014 Perşembe günü, OAİB Merkez Bina'da, (Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat Çankaya ANKARA) gerçekleştirileceği,

Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 09 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar OAİB eğitim portalı adresinden (http://egitim.oaib.org.tr) başvuru yapmaları gerektiği bildirilmiştir. (2212)

Ülke Sohbet Toplantıları

Fransa - 10 Nisan 2014 Perşembe

13.15 - 13.30 KAYIT ve AÇILIŞ

13.30 - 14.30 FRANSA

14.30 - 14.45 ARA

14.45 - 15.45 FRANSA İHRACAT İMKANLARI

15.45 - 16.00 ARA

16.00 - 16.45 SORULAR

İRAN'A İLAÇ İHRACATI

Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, İran Sağlık Bakanlığının 02 Mart 2014 tarihli Tebliği ile İran'a gerçekleştirilecek olan ilaç ihracatında, ihracata konu ürünlerin anılan Tebliğde belirtilen sertifikalara haiz olması gerektiği bildirilmiştir.(2211)

EK1 : Tebliğ Örneği

ABD / TELAFİ EDİCİ VERGİ - NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Gaz veya Petrol Boru Hatlarında Kullanılan Borular" (7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 ABD Gümrük Tarife Sistemine göre) ithalatına yönelik 23 Ocak 2009 tarihinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine ilişkin 2 Aralık 2013 tarihinde başlatılan 1. nihai gözden geçirme soruşturmasının (NGGS) tamamlandığı, mezkûr soruşturmaya dair son kararın 19 Mart 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı ve bahse konu önlemin anılan ülke için %33,43-%40,05 oranları arasında uygulanmasının devamına karar verildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda, Bakanlıklarınca, söz konusu gelişmenin mezkûr ürün grubunun ABD'ye ihracatında hâlihazırdaki rekabet avantajımızı devam ettireceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.(2204)

EK2: ABD Resmi Gazetesi


Ekler:
EK1.pdf

ek2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.