2014/073 Sirküler (10.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2014/073

Sayın Üyemiz,

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bir yazıda; taze meyve sebze ihracatında, ihracata konu üründen alınan numunelerde yapılacak pestisit analizleri sonucunda, ülkemizde ruhsatlı olmayan, imalatı, ithalatı ve kullanımı kısıtlanmış veya yasaklı bir aktif maddeyi içeren bir bitki koruma ürününün tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun

39. Maddesinin (ı) ve (i) bendlerinde yer alan

"ı) Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara bin Türk Lirası, reçetesiz olarak satanlara ve Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

i) Bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükümleri gereğince idari yaptırım tesis edileceği,

20. Maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan

"(5) Zararlı organizma mücadelesi yapılan alanlarda yapılan kontroller sonucunda, ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve belirlenen limitlerin üzerinde kalıntı bulunması hâlinde, Bakanlık, ürünlerin hasadını geciktirebilir veya ürünleri imha ettirebilir. Bu maddenin uygulanması hâlinde üreticilere herhangi bir tazminat ödenmez.” hükmü çerçevesinde ürünlerin imha edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.