2014/079 Sirküler (18.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/079)

Sayın Üyemiz,

1. Cibuti Ticaret Odası Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeler

2. Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi

3. DENİB 3. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

4. Techtextil North America 2014 Fuarı Info Stand Katılımı

5. Estonya-Finlandiya Sektörel Ticaret Heyeti

6. Arnavutluk'ta Düzenlenecek Tarım Fuarları

7. FairTravel 24

8. Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

9. Kamu Alımları Anlaşması

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


CİBUTİ TİCARET ODASI HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından, 20-25 Nisan 2014 tarihleri arasında ülkemizi ziyarete gelecek olan Cibuti Ticaret Odası üst düzey yönetimi ve beraberindeki Cibutili işadamları ile 22 Nisan 2014 günü, saat 14:00-17:00 arasında, İstanbul TOBB Plaza'da bir toplantı ve ardından firmalararası ikili görüşmelerin düzenlenmesinin planlanmakta olduğu;

Doğu Afrika bölgesinde, Kızıl Deniz ile Aden Körfezine kıyısı ve konumu bakımından stratejik öneme sahip olan Cibuti'de, enerji, jeotermal, rafineri, konut, inşaat malzemeleri, ulaşım (liman hizmetleri, demiryolu, karayolu), telekomünikasyon, tarım, balıkçılık, madencilik, bankacılık, sağlık (hastane, sigorta), turizm (otelcilik), serbest bölgeler ve deniz suyu arıtma tesisleri alanlarında pek çok iş ve yatırım fırsatının bulunduğu;

Bu çerçevede, gıda, restoran, ağırlama, bilgi ve ofis sistemleri, transit ulaşım, sanayi boyası, kırtasiye, turizm, nakliye, tarım, depolama, otomotiv, inşaat ile inşaat ve restorasyon malzemeleri ve genel ithalat-ihracat alanlarında faaliyet gösteren, ekte listesi yer alan Cibutili firma temsilcileri ile ikili görüşme imkanı sunulacak olup, söz konusu etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimiz tarafından ekte yer alan katılım formunun doldurularak 20 Nisan 2014 Pazar gününe kadar DEİK'e (Görkem Karabeyoğlu; Tel: 0 212 339 50 61; E-mail: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği; bildirilmektedir. (2918)

EK1: Taslak Program, Heyet Listesi, Katılım Formu

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nden (OAİB) alınan yazıda, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla "Yöneticiler için Liderlik” eğitimi düzenlenmesi planlandığı, söz konusu eğitimde Liderlik Tutumu, Etkili İletişim, İkna, Çatışmaların Yönetimi, Duygusal Kontrol, Değerlendirme Sistemleri, Geri Bildirim, Motivasyon, Liderlik Prensipleri vb. konular, eğitim sırasında metodolojik ve bol uygulamalı olarak gerçekleştirileceği, bildirilmektedir.

Eğitim Süresi: 2+1 gün olarak zamana yayılı formatta toplam 3 gündür.

Eğitim Tarihleri: 14-15 Mayıs, 28 Mayıs 2014.

Katılımcı sayısı: 10-12 kişi

Katılımcılar: Belli gruplar veya personelden sorumlu çeşitli düzeylerde yöneticiler.

Eğitim Bedeli: Eğitim bedeli 3 gün için kişi başı toplam 750TL+KDV olup eğitim minimum 10 katılımcı ile açılacaktır.

Söz konusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz eğitim portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. (2943)

EK 2: Eğitim Programı

DENİB 3. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, her geçen yıl ihracatın geliştiği ülkemizde, katma değeri daha fazla ürünlerin üretilerek ihracatının sağlanması için farklı alanlarda çalışmalar sürdürüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olarak, İhracatçı Birliklerinin farklı sektörlerde tasarım yarışmaları düzenlediği, böylelikle tasarımın önemine dikkat çekilmesinin hedeflendiği ve genç tasarımcılara kendilerini gösterebilmeleri için fırsatlar sunduğu,

Bu bağlamda, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışma ile Denizli'de niş bir sektör olarak var olan ancak bilinmeyen ev ve plaj giyimi sektörünü güçlendirmek, Denizli'yi ev ve plaj giyimi sektörünün merkezi haline getirmek, sektöre genç, yetenekli tasarımcıları kazandırmak, sektörde bir tasarım bilinci oluşturmak ve Denizli'de ihraç edilebilir ürünlerin çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacının hedeflendiği,

DENİB 3. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na ilişkin ayrıntılı bilgiye www.evveplajgiyimiyarismasi.com ve www.denib.gov.tr adreslerinden ulaşılması mümkün olduğu belirtilmektedir. (Yarışma için dosya teslim tarihi: 30 Mayıs 2014 Cuma) (2937)

TECHTEXTIL NORTH AMERICA 2014 FUARI INFO STAND KATILIMI

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, teknik tekstil üreten firmalarımıza yeni pazar imkanları sunabilmek ve dünya çapında bu alanda önde gelen fuarların ihracatçı firmalarımız nezdinde bilinirliğini arttırmak amacıyla TECHTEXTIL NORTH AMERICA (13-15 Mayıs 2014) Teknik Tekstil Ürünleri fuarına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından info-stand ile katılım gerçekleştirileceği,

Atlanta Georgia World Congress Center kongre merkezinde düzenlenecek info-stand katılımı dahilinde, teknik tekstil ürünlerinden örnekler sergileneceği, ilgilenen firmaların ekte yer alan katalog formunu fairs@itkib.org.tr adresine göndermeleri, ürün numunelerini ise aşağıda irtibat bilgileri yer alan İTKİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi temsilcileri dikkatine kargo ile 25 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (2981)

Ürün Numunesi gönderimi için adres:

İTKİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi - Ali Galip Candemir

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

Tel: 0212 454 0200 - fairs@itkib.org.tr

EK 3: Firma Katalog Bilgileri Formu

ESTONYA-FİNLANDİYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 03-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Tallin/Estonya ile 06-08 Kasım 2014 tarihleri arasında Helsinki/Finlandiya'ya yönelik olarak genel gıda ürünlerini kapsayan "Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı" organize edilmesi planlandığı,

Ülkemiz genel gıda sektörü ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın Baltık Ülkeleri'ndeki pazar paylarında artış sağlanması ve ülkeler arasında işbirliği imkânlarını arttırabilmek amacıyla düzenlenmesi düşünülen söz konusu Ticaret Heyeti Programı'na genel gıda sektöründe uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve/veya ihraç eden tüm firmalarımızın katılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu heyete ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların en geç 29 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 0212 454 05 01-02 numaralı faksa veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (2965)

Bilgi için irtibat:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe EKİNCİ - Özem HANCI

Tel: 0212 454 06 89 - 454 07 47

Faks: 0212 454 05 01 - 02

EK 4: Estonya & Finlandiya Sektörel Ticaret heyeti başvuru formu

ARNAVUTLUK'TA DÜZENLENECEK TARIM FUARLARI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya atfen Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 12-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Arnavutluk Tiran'da düzenlenecek olan, "Tarım Aletleri ve Tarımsal Sanayi Makinaları" ile 25-28 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek "Tarımsal Ticaret" fuarlarının düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. (2935)

FAIRTRAVEL 24

Düsseldorf Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

-Düsseldorf Ticaret Ataşeliği'nin görev bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde düzenlenen fuarlara katılan bazı Türk firmalarından alınan şifahi ve yazılı şikayetlerden, otel rezervasyonuna yönelik hizmet verdiğini ve "Reiseagentur Fair Travel 24" unvanlı turizm firmasının sahibi olduğunu belirten Kenan Şen isimli şahıs ile müşteki firmaların otel rezervasyonuna ilişkin anlaşma yaptıkları ancak, gerçekleştirdikleri ödemelerine karşılık mutabakata varılan hizmetin verilmediğinin anlaşıldığı;

-Konuya ilişkin Alman kuruluşları nezdinde yapılan araştırmada 01/12/2013 tarihinden itibaren "Altendorfer Strasse 23, 37574 Einbeck" adresinde yerleşik olan "Reiseagentur Fair Travel 24" unvanlı firmanın sahibinin Kenan Şen olmayıp Erkan Şen olduğu; ayrıca, Kenan Şen adına kayıtlı herhangi bir firmanın bulunmadığı bilgisinin edinildiği,

-Adı geçen şahıslara, temin edilen telefon numaralarıyla ulaşılmaya çalışılmış ise de söz konusu şahıslarla bugüne kadar irtibatın sağlanamadığı; belirtilmektedir.

Bu çerçevede; gerek yukarıda belirtilen şahsın gerekse benzer yaklaşım sergileyen diğer şahıs veya firmaların benzeri içerikli girişimlerine karşı ihracatçı firmalarımızın ihtiyatlı davranmaları tavsiye olunur. (2988)

TÜRK-HIRVAT İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda;

DEİK/Türk Hırvat İş Konseyi tarafından, karşı kanat kuruluşu Hırvatistan Ekonomi Odası ve İstanbul Hırvatistan Başkonsolosluğu işbirliğinde, 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul TOBB Plaza'da geniş çaplı bir oturum ve sonrasında ikili görüşmeler gerçekleştirileceği;

Söz konusu toplantı ile ilgilenen ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek isteyen firmaların ekteki katılım formunu doldurarak, katılımcı isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu (DEİK üyeleri için 50.-TL, diğer katılımcılar için 100.-TL) ile birlikte 28 Nisan 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar DEİK'e (Nil OSMANOĞLU, e-ileti: nosmanoglu@deik.org.tr , tel: 0 212 339 50 20, faks: 0 212 339 50 65) iletmeleri gerektiği; bildirilmektedir. (2980)

EK 5: Katılım Formu, Taslak Program, Hırvat Heyet Listesi

KAMU ALIMLARI ANLAŞMASI

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 16.04.2014 tarihli yazıda;

-1996 Yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Mart ayı itibariyle 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 42) ülkenin taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşması'nın (KAA), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün çoklu anlaşmalarından biri olarak taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kurumları ve eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulanmakta olduğu,

-KAA'ya taraf ülkeler tarafından üzerinde uzlaşmaya varılmış metnin 2010 yılında yayımlandığı; yeni KAA metninde, kamu kurumları kapsamında genişleme yapıldığı, gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte muamele hükümleri bulunduğu; e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan imkanların metne yansıtıldığı; iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun önlenmesi gibi) ilişkin hükümler bulunduğu; bazı ayrımcı uygulamaların (off-set, menşe kurallarında ayrımcılık gibi) açıkça yasaklanmış olduğu ve anlaşmaya katılım süresinin kolaylaştırılması yönünde tadilatların yapıldığının gözlemlendiği,

-Diğer taraftan; halihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemiz dahil 27 ülkenin KAA'yı gözlemci olarak takip etmekte olduğu; bu ülkelerden Çin dahil 10 tanesinin anlaşmaya katılım müzakerelerini yürüttüğü, Rusya'nın ise 2016 yılında müzakerelere başlamasının beklendiği,

-Ayrıca, 6 Nisan 2014 tarihi itibariyle revize metnin yürürlüğe giren anlaşmaya katılım müzakerelerine, ağırlıklı olarak ülkemiz gibi Gelişme Yolundaki Ülkelerin devam ettiği de dikkate alındığında, ülkemizce Kamu Alımları Anlaşması'na uzun vadede taraf olunmasının kaçınılmaz olarak değerlendirildiği; ancak, kısa ve orta vadede, kamu alımlarında ülkemiz tedarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle anlaşmaya taraf olunması konusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmelerinin yol gösterici olacağı, bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirmeler ile KAA konusundaki olabilecek görüşlerin en geç 21 Nisan 2014 Pazartesi saat 12:30'a kadar Genel Sekreterliğimizin arge@aib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (2989)

EK 6: Görüş Bildirim Formu


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.